skip to Main Content

Zondag 26 december 2021: Hantz Woodlands.

Indian Village (zie bovenstaande foto) is een villawijk in het oosten van Detroit die omgeven wordt door een van de meest verpauperde delen van de stad. Een bewoner van dit eilandje van welvaart is John Hantz, oprichter en directeur van de Hantz Group, een netwerk van bedrijven in de financiële sector. Hantz woont al decennia in Indian Village als hij in de periode na de kredietcrisis dit deel van Detroit verder ziet wegzakken. De multimiljonair besluit daarop het heft in eigen handen te nemen. ‘I’ve spent a lot of years waiting for someone to do something. I’m going to quit complaining about it like everybody else and go try to do something.’ Hantz gelooft dat grootschalige commerciële landbouw de beste manier is om in verval geraakte wijken in Detroit uit het slop te trekken. Zijn plan is dan ook om niet ver van Indian Village world’s largest urban farm – een project met een oppervlakte van ongeveer acht vierkante kilometer – te realiseren: Hantz Farms.

Maar als Hantz zijn idee in 2009 wereldkundig maakt, steekt er direct een storm van kritiek op. Zo ziet het stadsbestuur liever niet dat er zoveel land in handen komt van een private partij. Veel buurtbewoners reageren ook huiverig: op een megaboerderij naast de deur – inclusief ongedierte, stank en pesticide – zit men niet te wachten. De grootste weerstand tegen de ideeën van Hantz komt echter van Detroiters die werkzaam zijn in de traditionele stadslandbouw. In hun ogen staat het project van Hantz symbool voor de wijze waarop het witte kapitalisme via een slinkse land grab hoopt te profiteren van de neergang van de arme, zwarte stad. Malik Yakini, directeur van de Detroit Black Community Food Security Network (zie onderstaande foto), spreekt in dit verband bijvoorbeeld spottend over een corporate takeover. En als schrijver Mark Binelli het plan van Hantz in een gesprek met activiste Des Cooper aansnijdt, spreekt haar reactie – ‘You mean the plantation?’ – eveneens boekdelen.


Omdat de bestemmingsplannen van Detroit een grootschalige stadsboerderij niet toestaan, moet Hantz in de loop der tijd zijn plan aanpassen. Op de tekentafel transformeert Hantz Farms tot Hantz Woodlands: een boomkwekerij. Hantz denkt dat het planten van een boompje ongeveer één dollar kost. Als er vervolgens na tien jaar tot kappen wordt overgegaan, zal dit per boom 40 tot 60 dollar aan (brand)hout en houtsnippers opleveren. Wordt er nog tien jaar langer met kappen gewacht, dan kan de opbrengst zelfs oplopen tot enkele honderden dollars. Hantz houdt in eerste instantie rekening met een looptijd van 60 jaar.

Het project krijgt eind 2013 de wind in de zeilen als de gouverneur van Michigan, Rick Snyder, met de plannen instemt. Na jaren van strijd verleent kort daarop ook de gemeenteraad van Detroit – met de kleinst mogelijke meerderheid: 5-4 – zijn goedkeuring. Voor iets minder dan een half miljoen dollar weet Hantz vervolgens ten oosten van Indian Village een stuk grond met een oppervlakte van ongeveer één vierkante kilometer op de kop te tikken. Zelfs naar Detroitse maatstaven is dit een koopje, en tegenstanders van het project schreeuwen dan ook moord en brand. Om beschuldigingen van partijdigheid te voorkomen, bevat het contract dat Hantz met het stadsbestuur sluit wel enkele voorwaarden. Zo moet de ondernemer contant afrekenen, alles wat in het gebied illegaal gedumpt is opruimen, vijftig leegstaande panden neerhalen, de boel onderhouden en netjes belasting betalen. Hantz en zijn team gaan meteen aan de slag. Het gras wordt gemaaid en bijna alle bomen worden gekapt. Tevens worden er duizenden illegaal gedumpte banden en een verdwaalde boot opgeruimd.

Op 17 mei 2014 zijn er meer dan 1.000 vrijwilligers – waaronder honderden mensen uit de buurt – aanwezig voor het planten van de eerste 15 duizend jonge boompjes. ‘It’s really a community deal happening today,’ merkt John Hantz op, terwijl hij hotdogs uitdeelt en praatjes maakt met wijkbewoners. ‘How many more people are out walking now? This will be the first summer they can walk to church instead of drive because they feel safe.’ In enkele uren wordt vervolgens de basis gelegd voor de grootste stedelijke tree farm ter wereld. Er worden onder meer suikeresdoornen, berken en eiken van nog geen meter hoog geplant. ‘Let the trees grow. Let them beautify,’ zegt Hantz, die aan het project zes miljoen dollar kwijt denkt te zijn. De ondernemer is vol vertrouwen over de toekomst van Hantz Woodlands: ‘If I don’t see it become something, I think my daughter will.’

De 57-jarige gepensioneerde Ray Anderson, die al zijn hele leven in de straat tegenover Hantz Woodlands woont, weet die dag niet wat hij meemaakt. ‘It’s been a blessing. This was an ugly neighborhood, an ugly place. Now you can look outside and look toward the future,’ zegt hij. ‘Compared to the way it was and the way it is now since John and his group have come in, it’s just fantastic.’ Carla Smith, die in een nabijgelegen straat woont waar nog maar zeven van de oorspronkelijk veertig woningen overeind staan, kan zich de oude aanblik van het gebied nog goed voor de geest halen. ‘These areas had six foot trees and weeds and piles of tires,’ aldus Smith. ‘Suddenly it’s gone. I can imagine our children having clean air to breathe, with beauty around them, to be able to feel safe.’ Gloria Jefferson heeft haar kleinkinderen meegenomen naar de plantingsceremonie. Ze wil dat de kinderen met eigen ogen de voorzichtige wedergeboorte van de wijk aanschouwen. ‘I was raised over here,’ aldus Jefferson. ‘I probably won’t be here 50 years from now but hopefully they will and they can see what they started and watch it grow.’

In de zomer van 2014 neem ik zelf een kijkje. Op de hoek van Goethe en Holcomb Street ontmoet ik Mike Score (links op bovenstaande foto), de man die door John Hantz is aangesteld om Hantz Woodlands in goede banen te leiden. Score woont dan in Ann Arbor, vijftig kilometer ten westen van Detroit, maar hij groeide niet ver van Hantz Woodlands op. In zijn jeugd volgde hij een opleiding tot landbouwdeskundige aan Michigan State University en verrichtte, als lid van een mennonietengemeenschap, missiewerk in Kongo. Als wetenschapper schreef Score onder meer stukken over de spanningen tussen plattelands- en stadsbewoners en de mogelijkheden om landbouw te gebruiken voor het overwinnen van vooroordelen.

Score vertelt mij dat er een omslag in zijn leven plaatsvond toen hij op een avond door de donkere straten van Detroit reed en een moeder met twee kinderen op de bus zag wachten in een verlaten deel van de stad. Het tafereel deed hem in tranen uitbarsten. ‘We can do better than this!’ dacht Score bij zichzelf. Niet lang daarna biedt Hantz hem een baan als projectleider aan. Score twijfelt geen moment en grijpt het aanbod – door hemzelf omschreven als een once-in-a-lifetime opportunity – met beide handen aan. Score schrijft het ondernemingsplan voor Hantz Woodlands en begeleidt het voortraject.

Maar daar blijft het niet bij. Samen met leden van de werkploeg is hij als ik hem spreek ook bijna dagelijks in het gebied aan het werk. Het contact met de mensen in de wijk verloopt volgens Score uitstekend. ‘I love these folks, and they love us!’ aldus de projectleider. ‘On a typical day we get five people thanking us.’ Als auto’s langsrijden wordt er vaak gezwaaid of gaat er een duim omhoog. Boze buren heeft Score nog niet ontmoet, maar toen hij op een gegeven moment hoorde dat er een vrouw naar hem op zoek was, vreesde hij toch het ergste. ‘Heart thumping, I went and looked for her,’ herinnert Score zich. Uiteindelijk bleek de bewoonster hem te willen bedanken, en bood ze de werkploeg zelfs een lunch aan.

Hantz Woodlands leidde vrijwel direct tot een hernieuwd gevoel van saamhorigheid in de wijk. Nu er eindelijk een sprankje hoop was op een betere toekomst voor dit deel van Detroit, kwamen buurtbewoners zelf ook vaker in actie. Zo werd er bijvoorbeeld meer geïnvesteerd in het opknappen van de eigen woning, en vond tuinonderhoud regelmatiger plaats. De opgeschroefde verwachtingen zetten daarnaast het stadsbestuur onder druk om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Gevolg was tevens dat mensen die al tientallen jaren wilden vertrekken, toch bleven. Ook keerden er verschillende kinderen van gestorven ouders terug naar het ouderlijk huis.

In oktober 2014 ging de tweede fase van het project van start met het planten van 150 volwassen bomen. Sommige exemplaren waren wel zes meter hoog en moesten helemaal uit Buffalo (New York) komen. Als begin mei 2015 nog eens 5 duizend jonge boompjes worden geplant, is de weerstand tegen het project vrijwel verstomd. Het is John Hantz er alles aan gelegen van Hantz Woodlands een succes te maken. Hij voelt zich daar jegens de buurtbewoners toe verplicht. ‘I want to exceed their expectations,’ verklaart de ondernemer. ‘This community took a risk, when others said they were being duped. They should be rewarded accordingly.’

In het kader van Hantz Woodlands zijn er de afgelopen jaren talloze percelen opgeruimd, tientallen vervallen panden gesloopt en tienduizenden bomen geplant. Het aangezicht van de wijk is erdoor ontegenzeggelijk in positieve zin veranderd. Een paar maanden geleden onthulde journalist Kirk Pinho van Crain’s Detroit echter wel dat John Hantz sinds 2019 in stilte ongeveer 10 procent van de grond voor een bedrag van bijna drie miljard dollar heeft verkocht. Het zal interessant zijn te zien hoe deze vorm van commerciële stadslandbouw zich in de toekomst verder zal ontwikkelen.

Ander (corona)nieuws uit Detroit:

 • Afgelopen week vielen er in Detroit zeven coronadoden te betreuren. Het totaal aantal Detroiters dat is overleden aan de gevolgen van covid-19 staat daarmee inmiddels op 2701 (28 november 2021, 2517 doden, 7 november 2021: 2449 doden, 26 september: 2391 doden, 1 augustus 2021: 2316 doden, 13 juni 2021: 2265 doden, 2 mei 2021: 2028 doden, 4 april 2021: 1890 doden, 21 maart 2021: 1870 doden, 7 maart 2021: 1863 doden, 7 februari 2021: 1816, 10 januari 2021: 1736, 13 december 2020: 1633, 25 oktober 2020: 1548 doden, 13 september 2020: 1513, 21 juni 2020: 1428 doden, 24 mei 2020: 1366 doden, 26 april 2020: 1101 doden, 29 maart 2020: 125 doden, 15 maart 2020: 0 doden).
 • Begin december bezoekt The Detroit News een ziekenhuis op het platteland van Michigan in het midden van de staat. Medewerkers draaien er al bijna twee jaar overuren om de stroom coronapatiënten aan te kunnen en ze zijn fysiek en emotioneel aan het eind van hun Latijn. ‘It’s very overwhelming watching people die all day, every day, for months and months,’ zegt een van de verpleegsters met wie de krant spreekt. Het gevoel overheerst dat veel mensen zich niet realiseren hoe ernstig de situatie is.

 • Op woensdag 8 december wordt in Michigan melding gemaakt van de eerste besmetting met de omikronvariant. En enkele dagen later liggen er in de staat meer dan 5 duizend coronapatiënten in de ziekenhuizen: niet eerder sinds de uitbraak van de pandemie waren het er zoveel. Vanaf half december zet echter een scherpe daling in: na meer dan een half jaar lijkt daarmee de continue stijging in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Michigan ten einde te zijn gekomen.
 • Tegelijkertijd zorgt de omikronvariant in de rest van het land wel voor de nodige zorgen. Zo worden er rond Kerst duizenden vluchten geannuleerd omdat talloze medewerkers van luchtvaartmaatschappijen besmet zijn geraakt. En ook Michigan is nog niet uit de problemen. Zo is slechts de helft van de 20 tot 29-jarigen er gevaccineerd. Uit data blijkt ondertussen dat bijna 90 procent van coronapatiënten op de intensive care in de staat niet gevaccineerd is. Het zijn cijfers die het schoolbestuur van de openbare scholen in Detroit niet koud laten. Besloten wordt dan ook dat vanaf 1 februari 2022 al het personeel gevaccineerd moet zijn.

Bronnen:

 • Hantz quietly sells off $2.8 million in properties as interest grows in Detroit neighborhood, Kirk Pinho, https://www.crainsdetroit.com, 19/9/2021
 • Detroit’s Hantz Farms is beginning to look like a land grab after all
  Steve Nealing, www.metrotimes.com, 20/9/2021
 • First case of omicron identified in Michigan in Kent County
  HANI BARGHOUTHI , SARAH RAHAL , CRAIG MAUGER | The Detroit News 9/12/2021
 • Michigan’s hospitals near breaking point: ‘We can’t take care of our patients as we need’ Kayla Ruble, The Detroit News, 17/12/2021
 • Michigan sees signs of hope in fourth COVID surge. Here’s why
  CRAIG MAUGER | The Detroit News 15/12/2021
 • Detroit school district issues vaccine mandate for teachers
  MARK HICKS | The Detroit News 16/12/2021

Zondag 28 november 2021: Detroit, ‘een onontdekt Amerikaans juweeltje’.

Recentelijk was ik te gast in de podcast Echt Amerikaans. En de host sprak ook met mijn Detroitse buddy Sherm. Beluister het gesprek hier of hier .

Ander (corona)nieuws uit Detroit:

 • Afgelopen week vielen er in Detroit tien coronadoden te betreuren. Het totaal aantal Detroiters dat is overleden aan de gevolgen van covid-19 staat daarmee inmiddels op 2517 (7 november 2021: 2449 doden, 26 september: 2391 doden, 12 september 2021: 2357 doden, 25 augustus 2021: 2323 doden, 1 augustus 2021: 2316 doden, 13 juni 2021: 2265 doden, 2 mei 2021: 2028 doden, 4 april 2021: 1890 doden, 21 maart 2021: 1870 doden, 7 maart 2021: 1863 doden, 7 februari 2021: 1816, 10 januari 2021: 1736, 13 december 2020: 1633, 25 oktober 2020: 1548 doden, 13 september 2020: 1513, 21 juni 2020: 1428 doden, 24 mei 2020: 1366 doden, 26 april 2020: 1101 doden, 29 maart 2020: 125 doden, 15 maart 2020: 0 doden).
 • Nu het weer kouder wordt en mensen meer binnen zijn, neemt het aantal besmettingen met covid-19 in Michigan snel toe. Met drie procent van het totaal aantal inwoners in de VS telt de staat inmiddels tien procent van alle nieuwe coronagevallen in het land. Het gemiddeld aantal dagelijkse besmettingen is sinds het begin van de pandemie niet zo hoog geweest: boven de 7 duizend.
 • Komende week zal Michigan waarschijnlijk de piek in het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen van afgelopen lente (4.158) doorbreken. Artsen en verplegers staan net als tijdens eerdere golven weer onder intense druk. En in de meeste ziekenhuizen is een deel van de reguliere zorg al afgeschaald. De centrale overheid in Washington stemde afgelopen week in met een verzoek van gouverneur Gretchen Whitmer (D) om hulp: twee teams van 22 zorgmedewerkers zullen in verschillende ziekenhuizen in de staat worden ingezet.
 • Volgens de laatste cijfers vormen ongevaccineerden ongeveer driekwart van alle coronadoden en nieuwe besmettingen in Michigan. ‘If you overlay the most vaccinated counties with the ones that are having the most cases right now, there’s a relationship,” zei Preeti Malani, professor geneeskunde aan de University of Michigan, afgelopen week tegen The Detroit News. ‘There’s only a few counties that have a majority vaccinated, and they’re faring better overall.’ Hoewel het coronavaccin nog steeds goed werkt tegen besmetting en vooral ernstige ziekte en overlijden, is wel duidelijk dat na verloop van de tijd de effectiviteit iets afneemt. Sinds vorige week adviseert de centrale overheid alle volwassen Amerikanen dan ook een booster shot te halen.
 • In Michigan is 55 procent van de totale bevolking inmiddels volledig gevaccineerd (VS: 60 procent). Een van de oorzaken van deze lage vaccinatiegraad is de polarisatie rondom het thema in het publieke en politieke debat. En daarbij speelt ook het verspreiden van valse informatie een rol. Afgelopen week besloot Facebook een conservatieve groep uit een county ten noordoosten van Detroit onder toezicht te plaatsen. Op de pagina van The Moms for Liberty uit Macomb County, een organisatie die banden heeft met dubieuze rechts-extremistische groeperingen en gefinancierd wordt door de Conservatives for Good Government, stond onder meer dat mensen besmet raken met het coronavirus als zij zich laten vaccineren. Bezoekers van de pagina worden nu getrakteerd op de volgende boodschap: ‘Get the facts about Coronavirus. When it comes to health, everyone wants reliable, up-to-date information. It’s important to separate fact from false information and hoaxes. See the latest from health authorities for answers to questions you may have about coronavirus (COVID-19).’

Bronnen:

 • Michigan shatters peak COVID-19 case rate. 1 in 10 cases in US are from the state KRISTEN JORDAN SHAMUS   | Detroit Free Press 20/11/2021
 • Michigan hospitals sound alarm over near-record COVID-19 hospitalizations SARAH RAHAL   | The Detroit News 22/11/2021
 • Vaccine opposition propels Michigan’s COVID surge: ‘We don’t have to be here’ CRAIG MAUGER ,  SARAH RAHAL ,  HAYLEY HARDING   | The Detroit News 19/11/2021
 • Michigan to get federal help with medical staffing amid COVID surge CRAIG MAUGER   | The Detroit News 24/11/2021
 • Facebook restricts Macomb County group for spreading false COVID-19 information Steve Neavling, Metro Times, 24/9/2021

Zondag 7 november 2021: Four more years.

Voor de Democraten in de VS zijn de off-year elections van afgelopen dinsdag op een drama uitgelopen. Het tragische vertrek uit Afghanistan, oplopende inflatie, toenemende criminaliteit en een strijd om de zeggenschap op scholen hebben de Republikeinen in de kaart gespeeld. In Virginia kreeg de partij van Joe Biden de grootste klap te verwerken. Waar de huidige president vorig jaar nog met tien procentpunt verschil van Donald Trump won, werd zijn bondgenoot en politiek veteraan Terry McAuliffe door de Republikein Glenn Youngkin met gemak aan de kant geschoven: 48,5 versus 50,7 procent. Daarnaast delfden ook bij veel lokale verkiezingen in New York Democratische politici verrassend het onderspit. In het diepblauwe New Jersey (2020: Biden 57 procent, Trump 41 procent) kon de Democratische gouverneur bovendien pas 24 uur na het sluiten van de stembussen opgelucht ademhalen.

Bij de burgemeestersverkiezingen in het Democratische bolwerk Detroit kwam er daarentegen geen Republikein aan te pas. Bij een tot treurnis stemmende opkomst van minder dan 20 procent, won burgemeester Mike Duggan (zie bovenstaande foto) er met driekwart van de in totaal uitgebrachte stemmen probleemloos van zijn partijgenoot Anthony Adams. Voorverkiezingen in augustus hadden al uitgewezen dat het geen spannende strijd zou worden. De 63-jarige Duggan eindigde toen al ver voor de nummer twee, Adams: 72 om 10 procent. Hij kon daarnaast ook rekenen op de steun van alle grote media in de stad. ‘Detroit has a good mayor.’ schreef de hoofdredactie van The Detroit News bijvoorbeeld in juli. ‘It should keep him.’ Duggan werd onder meer geprezen voor het op orde krijgen van de begroting, het verbeteren van het openbaar vervoer in de stad en het slaan van een brug tussen de publieke en private sector. Begin oktober sprak ook Joe Biden zich uit voor de burgemeester van de Motor City. ‘I know him. I trust him,’ liet de president middels een verklaring weten. ‘I’ve watched him help lift Detroit off its back by betting on the American worker. I’ve watched him get folks vaccinated to help beat the pandemic. And he will be a key partner as we help Detroit, the state of Michigan and our nation build back better.’

In de maanden voorafgaand aan de verkiezingsdag voerde Duggan nauwelijks campagne. Hij weigerde bovendien met Anthony Adams (zie de bovenstaande foto) in debat te gaan omdat zijn tegenstander ‘hateful and divisive’ berichten op Twitter geplaatst zou hebben. ‘It’s a classic tactic; he’s trying to run the clock out,’ meende Adams. ‘He doesn’t like to face tough questions.’ De 65-jarige advocaat Adams is al decennia een bekende naam in Detroit. Hij leidde ooit het bestuur van het openbaar onderwijs in de stad en was de rechterhand van de controversiële oud-burgemeester Kwame Kilpatrick, die in 2013 tot een jarenlange gevangenisstraf wegens corruptie werd veroordeeld. Adams liet The Detroit News in september weten dat zijn campagne inderdaad op haat gebaseerd was, omdat hij haatte wat Duggan met Detroit deed. De burgemeester zou volgens Adams namelijk een groot deel van de inwoners van de stad verwaarlozen en veel te weinig doen om de criminaliteit en slopende armoede te bestrijden. Maar zonder debatten op tv lukte het Duggans tegenstander niet zijn boodschap goed voor het voetlicht te brengen. Adams had daarnaast moeite geld voor zijn campagne op te halen en werd nooit echt als serieus alternatief voor de zittende burgemeester gezien.

Mike Duggan werd in 2013 tot de eerste witte burgemeester van Detroit in veertig jaar tijd verkozen. ‘The single standard a mayor should be defined on is whether the population of the city is going up or going down,’ zei hij enkele maanden na zijn aantreden. Maar als het alleen daaraan had gelegen, was Duggan niet twee keer herkozen. Het aantal Detroiters daalde namelijk van 695 duizend in 2014, naar ongeveer 640 duizend zes jaar later. De stad kromp daarmee voor het zevende decennium op rij: in 1950 telde Detroit nog 1,85 miljoen inwoners. Duggan weigerde de laatste cijfers van de census (volkstelling) uit 2020 overigens te accepteren, omdat er aanwijzingen waren dat bepaalde groepen door de pandemie niet voldoende meegenomen zijn. The Washington Post schreef bijvoorbeeld dat met name zwarte Amerikanen in de telling ondervertegenwoordigd waren.

Waar het in de tweede helft van de vorige eeuw vooral witte Detroiters waren die de stad de rug toekeerden, trokken de afgelopen jaren met name veel zwarte inwoners weg. Uit een recent gepubliceerd onderzoek van de organisatie Detroit Future City bleek onlangs dat zwart en wit in Detroit tussen 2010 en 2019 niet in gelijke mate hebben geprofiteerd van het economische herstel in de stad. Zo steeg het mediane inkomen van witte Detroiters in die periode met 60 procent en dat van zwarte Detroiters met maar 8 procent.

Niet zo gek dus dat burgemeester Duggan ‘One Detroit for Everyone’ als speerpunt voor zijn derde termijn heeft. En daarbij komen de meer dan 800 miljoen dollar die de federale overheid in het kader van de coronacrisis beschikbaar heeft gesteld om door de pandemie gemiste inkomsten te compenseren goed van pas. Duggan wil het leeuwendeel hiervan gebruiken om de armoede te bestrijden, de veiligheid te verbeteren en de woonwijken uit het slop te trekken. Er zal onder meer voor vele tientallen miljoenen dollars worden geïnvesteerd in banenprogramma’s voor jeugdige Detroiters met een strafblad, gratis kinderopvang voor peuters, nieuwe politiewagens en hulp voor startende ondernemers. Om de digitale kloof in de stad te verkleinen kunnen bijna 100 duizend Detroiters bovendien rekenen op een gratis laptop, en zal de toegang tot wifi worden uitgebreid naar kerken, buurtcentra en het openbaar vervoer. Tevens zullen er duizenden vervallen panden worden gerenoveerd of gesloopt, en talloze parken worden opgefrist. ‘Detroit is going to make national headlines for the beauty that we are adding,’ aldus Duggan.

Ander (corona)nieuws uit Detroit:

 • Afgelopen week vielen er in Detroit vijf coronadoden te betreuren. Het totaal aantal Detroiters dat is overleden aan de gevolgen van covid-19 staat daarmee inmiddels op 2449 (26 september: 2391 doden, 12 september 2021: 2357 doden, 25 augustus 2021: 2323 doden, 1 augustus 2021: 2316 doden, 13 juni 2021: 2265 doden, 2 mei 2021: 2028 doden, 4 april 2021: 1890 doden, 21 maart 2021: 1870 doden, 7 maart 2021: 1863 doden, 7 februari 2021: 1816, 10 januari 2021: 1736, 13 december 2020: 1633, 25 oktober 2020: 1548 doden, 13 september 2020: 1513, 21 juni 2020: 1428 doden, 24 mei 2020: 1366 doden, 26 april 2020: 1101 doden, 29 maart 2020: 125 doden, 15 maart 2020: 0 doden).
 • Het gemiddelde aantal nieuwe dagelijkse coronabesmettingen in Michigan is de laatste dagen opgelopen tot vijfduizend; ongeveer de helft van een jaar geleden. Iedere 24 uur sterven er nu meer dan 50 Michiganders aan de gevolgen van covid-19. En ook de ziekenhuizen stromen weer vol: op dit moment bezetten ongeveer 2300 coronapatiënten een ziekenhuisbed. Ter vergelijking: in november 2020 kwam dit aantal niet boven de tweeduizend uit.
 • In Michigan is 54 procent van de totale bevolking volledig gevaccineerd. Ditzelfde percentage ligt in Detroit een stuk lager: 33 procent. Onlangs heeft de CDC (de Centers for Disease Control and Prevention), het Amerikaanse RIVM, goedkeuring gegeven om kinderen tussen de vijf en elf jaar oud te laten vaccineren. In Detroit kunnen de 68 duizend jongeren die in deze leeftijdsgroep vallen vanaf maandag 8 november een prik met het Pfizer-vaccin krijgen.

Bronnen:

 • Duggan wins third term as Detroit’s mayor by wide margin
  SARAH RAHAL , HAYLEY HARDING | The Detroit News 2/11/2021
 • Majority Black Detroit left behind as economic recovery benefits white and wealthy
  Equitable Detroit Coalition and Detroit People’s Platform May 25, 2021, www.metrotimes.com
 • Duggan offers ‘Detroit Future Fund’ plan to spend $400M in virus relief funds
  SARAH RAHAL | The Detroit News 25/5/2021
 • Editorial: Our choice for Detroit mayor
  The Detroit News Editorial Board | The Detroit News 19/7/2021
 • Adams has decades of service in Detroit. Do voters know the city’s other mayoral candidate?
  SARAH RAHAL | The Detroit News 8/10/2021
 • President Biden endorses Duggan for third term as Detroit’s mayor
  SARAH RAHAL | The Detroit News 6/10/2021
 • Rising crime, population loss remain flash points in Detroit mayor’s race
  JAMES DAVID DICKSON , NOELLE GRAY | The Detroit News 26/10/2021
 • Tax credit could take thousands of Detroit children out of poverty, families encouraged to file
  MIRIAM MARINI | Detroit Free Press 17/6/2021
 • Duggan won’t debate mayoral opponent Adams prior to Nov. 2 general election
  SARAH RAHAL | The Detroit News 15/9/2021
 • Governments got millions from stimulus. Michigan, Detroit have spent almost none of it
  HAYLEY HARDING , BETH LEBLANC | The Detroit News 26/10/2021
 • Michigan adds 10,094 cases, 90 deaths from COVID-19 over two days
  SARAH RAHAL | The Detroit News 5/11/2021
 • Detroit to vaccinate children ages 5-11 starting Monday
  SARAH RAHAL | The Detroit News 5/11/2021

Zondag 3 oktober 2021: R-E-S-P-E-C-T.

In 2004 publiceerde het maandblad Rolling Stone voor het eerst een lijst met daarop de 500 beste liedjes aller tijden. De lijst was gebaseerd op de inbreng van talloze artiesten, muzikanten, producenten, critici en journalisten – die elk een top 50 hadden aangeleverd. Bob Dylans ‘Like a Rolling Stone’ stond 17 jaar geleden op de eerste plek, gevolgd door ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’ van The Rolling Stones, ‘Imagine’ van John Lennon en ‘What’s Going On’ van Marvin Gaye. De top vijf werd toen afgesloten door Aretha Franklin met ‘Respect’.

Begin september kwam de nieuwste versie van de 500 Greatest Songs of All Time list uit, met als nummer één nu Franklins ‘Respect’ (Dylan zakte naar plek vier). ‘Respect’ was in 1965 oorspronkelijk een liedje van soulzanger Otis Redding. Het nummer duurde toen net iets meer dan twee minuten, bevatte geen refrein en leverde Redding een bescheiden hitje op (zie bovenstaande video). In een studio in New York nam Aretha Franklin, die ‘Respect’ al regelmatig vertolkte tijdens optredens, op Valentijnsdag 1967 haar versie van het lied op: een tijdloze soulklassieker waarbij de blues, rock en roll en gospel op miraculeuze wijze ineensmelten (zie onderstaande video). Er werden onder meer een saxofoon en gitaar toegevoegd, alsmede twee achtergrondzangeressen (Carolyn en Emma, de zussen van Franklin). Ook werd hier en daar de tekst aangepast: het spellen van de titel in het nieuwe refrein zou een gouden greep blijken. Maar het was bovenal de krachtige stem van de Queen of Soul uit Detroit die het nummer vleugels gaf. Franklin gooide alle remmen los, en iedere luisteraar hoorde: hier werd niet om respect gevraagd, hier eiste iemand het op. Niet zo gek dan ook dat ‘Respect’ een strijdlied zou worden voor zowel de vrouwen- als burgerrechtenbeweging. Het leverde Aretha Franklin bovendien haar eerste nummer 1-hit in de VS op.

Ongeveer drie jaar na het overlijden van Aretha Franklin kwam in augustus 2021 de film ‘Respect’ in de VS uit. De film volgt Franklin tussen haar tiende en dertigste levensjaar. Te zien is hoe Franklin – geboren in Memphis, Tennessee – in het Detroit van de jaren vijftig opgroeit in een welvarende zwarte familie. Acteur Forrest Whitaker speelt haar vader, de bekende dominee en voorvechter van de burgerrechtenbeweging C.L. Franklin. In de weekenden maakt hij zijn jonge dochter vaak wakker om tijdens huisfeestjes te zingen voor zijn vriendengroep. De swingende optredens van ‘Ree’ zijn een doorslaand succes. Maar het noodlot slaat toe als de moeder van Franklin, een zelfstandige zangeres en begenadigd pianiste die eerder van haar dominante man was gescheiden, plotseling overlijdt. Het leven van Ree raakt verder uit het lood geslagen als ze op haar twaalfde (en vijftiende) zelf moeder wordt.

Al op jonge leeftijd getekend door het leven, botst Franklin continu met haar koppige vader, die niet met tegenspraak kan omgaan en de muzikale loopbaan van zijn dochter als een persoonlijk project beschouwt. Toch is het zijn kerk – de Detroitse New Bethel Baptist Church – waar Franklin haar trauma’s een plekje weet te geven en uitgroeit tot een sublieme gospelzangeres. Terwijl haar oma op de kinderen past, toert ze vervolgens langs kerken in het hele land. Tijdens een van deze trips ontmoet Franklin Martin Luther King Jr., een vriend van haar vader, op wiens begrafenis ze jaren later zou zingen.

Terug in Detroit deelt Smokey Robinson, een jeugdvriend van Franklins broer, de zangeres mee dat hij en Berry Gordy haar graag willen inlijven voor hun nieuwe platenmaatschappij: Motown. Maar de keus valt uiteindelijk op Columbia Records uit New York, waar Franklin onder invloed van haar vader de stap zet van gospel naar jazz. Er volgen enkele keurige albums, maar hits ontbreken en het lukt Franklin niet het circuit van de kleine nachtclubs en theaters te ontgroeien. Daarvoor is het allemaal te stijf en tam.


Als de nieuwe vriend van Franklin, Ted White, niet door haar vader wordt geaccepteerd, zet de zangeres de dominee als manager aan de kant. Ze breekt ook met Columbia Records en tekent in 1966 een nieuw contract bij Atlantic Records, waar de energieke muziekproducent Jerry Wexler (heerlijke rol van Marc Maron!) werkzaam is. Wexler muntte eind jaren veertig de term rhythm-and-blues, begeleidde sterren als Ray Charles en Solomon Burke en sloot een vruchtbare samenwerking met het legendarische Stax Records. Hij belooft Franklin volledige artistieke vrijheid, maar weet haar nog wel over te halen haar eerste album bij Atlantic in Alabama op te nemen. In de plaats Muscle Shoals staat de FAME muziekstudio van producent Rick Hall (zie bovenstaande foto), die een band van witte muzikanten heeft geregeld, The Swampers. Franklin heeft er in eerste instantie weinig vertrouwen in, maar moet haar mening bijstellen als blijkt dat de mannen de tent uit swingen.

In rap tempo volgen de hits elkaar vervolgens op. Naast ‘Respect’, zijn ook ‘(You Make Me Feel Like) A Natural Woman’, ‘Chain of Fools’, ‘Since You’ve Been Gone (Sweet Sweet Baby)’ en het prachtige ‘Say A Little Prayer’ (zie onderstaande video) niet van de radio af te slaan. ‘Nobody is talking about Motown anymore,’ krijgt Franklin dan ook te horen als ze Smokey Robinson bij een feest opnieuw tegen het lijf loopt. De Queen of Soul leeft voor de buitenwereld het leven van een ster. En vooral voor zwarte vrouwen is ze een bron van inspiratie. Maar achter de schermen zucht Franklin onder het tirannieke bewind van White, die haar regelmatig in elkaar slaat. In de lente van 1968 barst de bom als Franklin na een concert in Amsterdam door een Nederlandse journalist wordt gevraagd naar de geruchten over mishandeling. Ze verlaat White en wordt kort daarop verliefd op de manager van haar concerttoer.

Begin jaren zeventig steken Franklins demonen wederom de kop op. Ze laat concerten schieten of verschijnt dronken op het podium, slaapt nauwelijks en vervreemdt zich van haar zussen. In een zielloze villa in Los Angeles komt ze vervolgens in een diepe depressie terecht. En dan vliegt het aardige ‘Respect’ toch een beetje uit de bocht als Franklin in een visioen wordt bezocht door haar moeder die het officieuze zwarte volkslied ‘Amazing Grace’ voor haar zingt. Het is in de film het moment dat voor de zangeres de knop omgaat.

Het script voor ‘Respect’ heeft scenarioschrijver Tracey Scott Wilson gebaseerd op een biografie van Franklin uit 2014 van David Ritz (‘Respect: The Life of Aretha Franklin’) en honderden foto’s, filmpjes en artikelen over de Queen of Soul. In haar laatste levensjaren heeft de eigenzinnige Franklin overigens nog een flinke vinger in de pap gehad bij de voorbereidingen. Ze koos bijvoorbeeld persoonlijk zangeres Jennifer Hudson – die eveneens afkomstig is uit het Middenwesten, een achtergrond in de gospelmuziek heeft en haar moeder op relatief jonge leeftijd verloor – uit om haar te vertolken. Wat Franklin echter niet kon voorkomen, was dat Atlanta wegens belastingvoordelen in de film de rol van Detroit overnam.

‘Respect’ geeft een boeiend inkijkje in het complexe leven van Franklin. Maar de film is bovenal een ode aan haar genialiteit en kunstzinnigheid. Na bijna 2,5 uur is bijvoorbeeld te zien hoe de herboren Queen of Soul toewerkt naar een optreden in de New Temple Missionary Baptist Church in Los Angeles. Het zou uiteindelijk leiden tot de opname van het legendarische album ‘Amazing Grace’ (zie de bovenstaande video: mijn favoriete nummer ‘How I Got Over’) en een fascinerende documentaire (zie de recensie die ik daar in 2019 over schreef: https://www.detroithetboek.nl/zondag-5-mei-de-concertregistratie-van-aretha-franklins-amazing-grace-is-een-lust-voor-oog-en-oor-jammer-alleen-van-die-bontjas/). De film eindigt zo waar Franklin haar carrière ooit begon: in de kerk. Tijdens de slotscène blijkt Franklins keus voor Hudson overigens een schot in de roos: wat een dijk van een stem! Desalniettemin is het veelzeggend dat de beelden die uiteindelijk de meeste indruk maken direct daarna tijdens de credits volgen. ‘Respect’ sluit namelijk af met Franklins onwaarschijnlijk mooie vertolking van ‘(You Make Me Feel Like) A Natural Woman’ uit 2015.

Mijn oordeel: 7/10
Imdb.com: 7/10
Rottentomatoes.com: 66% fresh (critici)
Metacritic: 63%
Rogerebert.com: 3/4
Gezien: zaterdag 25 september 2021, Pathé Delft

Ander (corona)nieuws uit Detroit:

 • Afgelopen week vielen er in Detroit negen coronadoden te betreuren. Het totaal aantal Detroiters dat is overleden aan de gevolgen van covid-19 staat daarmee inmiddels op 2391 (12 september 2021: 2357 doden, 25 augustus 2021: 2323 doden, 1 augustus 2021: 2316 doden, 13 juni 2021: 2265 doden, 2 mei 2021: 2028 doden, 4 april 2021: 1890 doden, 21 maart 2021: 1870 doden, 7 maart 2021: 1863 doden, 7 februari 2021: 1816, 10 januari 2021: 1736, 13 december 2020: 1633, 25 oktober 2020: 1548 doden, 13 september 2020: 1513, 21 juni 2020: 1428 doden, 24 mei 2020: 1366 doden, 26 april 2020: 1101 doden, 29 maart 2020: 125 doden, 15 maart 2020: 0 doden).
 • In totaal zijn er sinds maart 2020 inmiddels meer dan 700 duizenden Amerikanen overleden aan de gevolgen van covid-19. Met het griepseizoen op komst maakt de burgemeester van Detroit, Mike Duggan, zich grote zorgen. ‘I think we’ve got a major wave coming over the next two or three months,’ zei hij vorige week. ‘The kind of stories you’ve seen in Florida and Texas, you’re going to see in Michigan.’ De burgemeester vreest vooral voor een dreigend personeelstekort in de ziekenhuizen van de stad.
 • De hoofdredactie van de Detroit Free Press koos er twee weken geleden voor de krant van zondag 19 september op een bijzondere wijze in te vullen: met een oproep aan alle gevaccineerde Michiganders. ‘We lead today’s newspaper with a front-page editorial calling on all of us who are vaccinated to do more to get friends, family, acquaintances, co-workers and others vaccinated.’ Vaccins kunnen helpen de pandemie tot een einde te brengen, aldus de krant. ‘The vaccines are safe and effective, and supported by science.’ Plus: ‘They are widely available, free of charge.’ De Free Press ging tevens in op enkele legitieme vragen die er rondom het vaccin bij sommigen zijn. Maar waarschuwde tegelijkertijd ook voor complottheorieën.
 • In Detroit ligt de vaccinatiegraad bij inwoners van 12 jaar en ouder inmiddels iets boven de 45 procent. Het doel is een percentage van 70 procent, maar dat wordt op dit moment alleen maar gehaald in de leeftijdsgroep 65 – 75 jaar. Vooral jongeren laten het afweten: in de leeftijdscategorieën onder de 30 jaar komt de vaccinatiegraad niet boven de 25 procent uit. Omdat ze zelf weinig risico lopen, is het lastig jonge Detroiters te overtuigen. Detroit probeert hen nu te bereiken door verhalen van leeftijdsgenoten die ernstig ziek worden voor het voetlicht te brengen, en te wijzen op de kans kwetsbare ouderen te besmetten. Ook is er een campagne op sociale media gestart waarbij jongeren een filmpje op TikTok of Instagram Reel kunnen zetten met de tekst #LetsGetReal, waarin op creatieve wijze aandacht wordt geschonken aan de strijd tegen het coronavirus. De winnende filmpjes zullen uiteindelijk op grote billboards in Detroit worden vertoond.
 • Omdat onderzoek heeft aangetoond dat de effectiviteit van coronavaccins na een half jaar afneemt, kunnen Detroiters van 65+, of inwoners met een onderliggende gezondheidskwaal, sinds kort een derde prik (oftewel een booster shot) ontvangen.

Bronnen:

 • Aretha Franklin’s ‘Respect’ tops Rolling Stone 500 greatest songs list
  ADAM GRAHAM | The Detroit News 15/9/2021
 • Aretha Franklin’s ‘Respect’ is the No. 1 song of all time, Rolling Stone says
  BRIAN MCCOLLUM | Detroit Free Press 16/9/2021
 • Finding and channeling the Queen of Soul on the set of ‘Respect’
  ADAM GRAHAM | The Detroit News 12/8/2021
 • Aretha: A deeper look at the Queen of Soul and ‘Respect’ movie
  Susan Whitall | The Detroit News 13/8/2021
 • ‘Respect’ years in the making: The story behind Aretha Franklin’s long quest for a biopic
  BRIAN MCCOLLUM | Detroit Free Press 8/8/2021
 • Fact-checking ‘Respect’: Aretha Franklin’s clashes, stage mishaps, song choices and more
  BRIAN MCCOLLUM | Detroit Free Press 15/8/2021
 • Detroit remains far behind in reaching vaccination goal. One problem? Young people.
  DANA AFANA , JASMIN BARMORE | Detroit Free Press 16/9/2021
 • ‘I Think We’ve Got A Major Wave Coming Over The Next Two Or Three Months’ — Detroit Mayor Duggan On Covid, Allan Lengel, www.deadlinedetroit.com, 22/9/2021
 • The Detroit Free Press’ Sunday edition is dedicated to COVID-19 vaccines. Here’s why
  PETER BHATIA | Detroit Free Press 19/9/2021
 • Duggan announces COVID-19 booster shots, new Detroit development officer
  JAMES DAVID DICKSON | The Detroit News 29/9/2021

Zondag 12 september 2021: Nummer 500 voor Miggy.

Het is rond 15 uur op zondag 22 augustus 2021 als Miguel Cabrera in de zesde inning van de wedstrijd tussen de Detroit Tigers en de Toronto Blue Jays naar de plaat loopt voor zijn derde slagbeurt die middag. De honkballer van de Tigers neemt in het Rogers Centre, het stadion van Toronto, zijn positie in. Na eerst een slag en een wijdbal, haalt hij bij de derde worp ongenadig hard uit. De bal vliegt over alles en iedereen heen en belandt in de bullpen van Detroit, de plek waar de pitchers (werpers) van de uitploeg tijdens de wedstrijd kunnen ingooien: homerun. Het is de 500e in de carrière van Cabrera. Terwijl hij de honken rondt, krijgt de Tiger-speler dan ook een staande ovatie van het publiek in Toronto. ‘Let’s go,’ joelt Cabrera bij het passeren van de thuisplaat. Hij omhelst zijn ploeggenoten Jelmer Candelario en de Curaçaoënaar Jonathan Schoop, om daarna in de dug-out te worden bedolven onder de felicitaties van zijn coaches en de andere spelers.

Het slaan van 500 homeruns staat gelijk aan een afstand van iets meer dan zestig kilometer. Oftewel ongeveer zeven keer de hoogte van de Mount Everest. In de geschiedenis van de Major League Baseball (MLB), de Amerikaanse professionele honkbalcompetitie, gingen 27 andere spelers de 38-jarige Cabrera voor. De 1 meter 93 lange en 120 kilo zware slagman en de 41-jarige Albert Pujols (speler van de Los Angeles Dodgers; 679 homeruns) zijn de enige twee leden van het selecte gezelschap die nog spelen. Cabrera is bovendien de eerste die de mijlpaal heeft bereikt in het uniform van de Detroit Tigers. De laatste honkballer die voor Cabrera 500 homeruns sloeg was overigens Boston Red Sox-legende David Ortiz in 2015. Van alle huidige spelers heeft Nelson Cruz van de Tampa Bay Rays, naast Cabrera en Pujols, de meeste homeruns op zijn naam staan: 443. Maar de 500 zal hij zeer waarschijnlijk niet halen. Cruz is namelijk al 41 jaar oud.

Op 20 juni 2003 speelt de 20-jarige Miguel Cabrera zijn eerste wedstrijd in de MLB. De speler van de Florida Marlins uit Miami weet tegen de Tampa Bay Rays in eerste instantie geen potten te breken. Maar als er na negen inningen nog steeds een gelijke stand op het bord staat (1-1), slaat hij in de elfde inning bij zijn vijfde slagbeurt een beslissende (walk-off) homerun. ‘Welcome to the big leagues,’ is de reactie van de tv-verslaggever (zie de bovenstaande video). Na dit overweldigende debuut weten de Marlins via een achterdeur het play-offs te halen, waar ze na een indrukwekkende serie overwinningen in de finale (de World Series) uiteindelijk tegenover de New York Yankees komen te staan. Bij een 2-1 achterstand in wedstrijden slaat Cabrera in Game 4 een cruciale homerun. In de daaropvolgende wedstrijden komen de Yankees er niet meer aan te pas en de Marlins winnen de World Series. In zijn eerste seizoen pakt Cabrera dus meteen al de grootste prijs die er is.

José Miguel Cabrera Torres wordt op 18 april 1983 geboren in Maracay, een stad met op dat moment iets meer dan een half miljoen inwoners, gelegen op ongeveer 75 kilometer ten westen van de Venezolaanse hoofdstad Caracas. De jonge Miguel is zeer sportief: hij speelt niet alleen onverdienstelijk voetbal, maar krijgt ook het aanbod als tiener professioneel te gaan volleyballen in Zwitserland. Cabrera kiest uiteindelijk voor honkbal, de sport die hij al vanaf zijn derde beoefent, onder meer door op de straten van Maracay met zijn vriendjes het in Venezuela populaire chapitas te spelen: het met een dunne stok wegslaan van bierdopjes.

Cabrera heeft op zijn vijftiende het gezicht van een kind van tien en het lichaam van een twintiger. Zijn slagkracht en slimme spel vallen op bij scouts uit de VS en in 1998 bezoeken afgevaardigden van de Florida Marlins een wedstrijd van de Tigres de Aragua, het team waarvoor Cabrera speelt. Het jonge talent stelt niet teleur en slaat een homerun recht door het midden. De Marlins zien hun kans schoon en bouwen in de periode daarna een relatie met de ouders van Cabrera op. Het vertrouwen dat de familie in de ploeg uit Miami heeft, geeft een jaar later de doorslag als Cabrera een contract voor 1,8 miljoen dollar tekent bij de Marlins. Het is weliswaar een recordbedrag voor een niet-Amerikaanse tiener, maar minder dan de twee miljoen dollar die de Los Angeles Dodgers bereid waren te betalen.

Cabrera wordt door de Marlins eerst enkele jaren klaargestoomd voor het grote werk, om vervolgens in 2003 tijdens zijn eerste wedstrijd dus een homerun te slaan en in zijn eerste seizoen als prof de World Series te winnen. De vier jaren daarna ontwikkelt hij zich verder en wordt hij telkens verkozen tot All-Star. In de winter van 2007 komt er echter een eind aan Cabrera’s avontuur in Miami als de Marlins in financiële problemen komen. De Detroit Tigers blijken daarop bereid de portemonnee te trekken en bieden de 24-jarige slagman een lucratief contract aan. In de Motor City slaat Cabrera tijdens Opening Day, de eerste thuiswedstrijd van het seizoen 2008, direct een homerun. Dat hij inmiddels tot de beste slagmannen in de MLB hoort, benadrukt Cabrera op 28 mei 2010. Op fabelachtige wijze slaat hij in Detroit tegen de Oakland A’s maar liefst drie homeruns in één wedstrijd. Twee jaar later schrijft ‘Miggy’ bovendien geschiedenis door als eerste speler in bijna een halve eeuw tijd de Triple Crown voor slagmannen te veroveren. Op drie gebieden is Cabrera dat jaar ongenaakbaar: aantal homeruns, aantal binnengeslagen punten (RBI’s, runs batted in) en slaggemiddelde.

Onder aanvoering van de fenomenaal spelende Venezolaan halen de Tigers in 2012 de World Series, waar de Giants uit San Francisco echter een maatje te groot blijken (0-4). Het jaar daarop eindigt Cabrera met 44 homeruns, net zoveel als in 2012. Hij is ontegenzeggelijk de grootste sportheld in Detroit, en in de jacht op het kampioenschap rekent de stad op hem. Het komt daarom niet als een verrassing als in het voorjaar van 2014 Cabrera’s contract wordt verlengd. Voor een bedrag van bijna 300 miljoen dollar verbindt de dan 31-jarige slagman zich tot 2023 aan de Tigers.

Nadat de details rondom de deal bekend worden, steekt er in de media een storm op. Berekeningen wijzen namelijk uit dat Cabrera per slagbeurt gemiddeld rond de 50 duizend dollar zal gaan verdienen, oftewel ongeveer twee keer zoveel als het gemiddelde jaarlijkse huishoudinkomen in Detroit. Tiger-directeur Dave Dombrowski kent echter geen twijfels. ‘We’re talking about a rare player. He’s the best player in the game of baseball. If you’re ever going to take a chance   ̶  and there is  ̶  to get a deal done, you need to take a chance, and I’d take a chance on him…He’s healthy and a hard worker.’ En, vervolgt hij: ‘He’s the type of guy that every year when you put down the numbers, you can pretty much count on 30 home runs, 100 RBIs and a .300 batting average.’

Een jaar later onderstreept Cabrera Dombrowski’s woorden door voor de vierde keer in vijf jaar tijd de slagtitel in de MLB op zijn naam te schrijven. ‘There’s certain guys that could probably play in a league higher than this,’ verklaart zijn teamgenoot Ian Kinsler. ‘And he’s definitely one of those guys.’ Maar na vier keer op rij de Central Division te hebben gewonnen  ̶  back-to-back-to-back-to-back  ̶  slagen de Tigers er in 2015 niet in zich te kwalificeren voor de play-offs. Dat de Tigers het naseizoen missen, is voor het team waarin door de eigenaren fors is geïnvesteerd een teleurstelling van jewelste.

In de jaren daarna richten een affaire en een daaropvolgende explosieve rechtszaak over alimentatie het huwelijk van Cabrera bijna te gronde. En ook sportief gaat het allesbehalve soepel. De Detroitse superster loopt verschillende blessures op en worstelt met zijn vorm. Vanaf 2017 slaat Cabrera niet meer dan 14 homeruns per jaar. Desondanks staan er aan het eind van het seizoen 2020 487 homeruns in het Amerikaanse professionele honkbal achter zijn naam.

In de jacht op het slechten van de magische grens van 500 homeruns gaat Cabrera op 1 april 2021 in de natte sneeuw van Detroit tijdens Opening Day voortvarend van start door homerun nummer 488 te slaan (zie bovenstaande video). Maar in de periode die daarop volgt, wordt de druk hem te veel en raakt Miggy sportief het spoor bijster: wekenlang raakt hij maar in tien procent van zijn slagbeurten de bal. De ommekeer volgt pas als Cabrera zichzelf streng toespreekt en de illustere mijlpaal van 500 homeruns uit zijn hoofd zet. Beter spelen, dat is wat hij wil. En vanaf juni is dat ook wat hij doet. De Tiger-speler eindigt die maand voor het eerst in twee jaar weer eens met een slaggemiddelde (batting average) van boven de dertig procent. En op 11 augustus 2021 slaat Cabrera in Baltimore homerun 499 binnen. Om de kans te vergroten op een groot feest in Detroit, wordt hij daarna in verschillende uitwedstrijden op de bank gehouden. Maar in zes thuiswedstrijden lukt het Cabrera, ondanks 32 slagbeurten, niet de 500e homerun aan zijn totaal toe te voegen. Dat gebeurt dus pas op 22 augustus, in Toronto.

In een interview met sportzender ESPN vertelt Cabrera een paar dagen later dat hij Detroit beschouwt als zijn tweede familie. Hij wil er zijn contract uitdienen, dat na het huidige seizoen nog twee jaar loopt, en hoopt de stad nog een kampioenschap te kunnen geven. ‘Because the city of Detroit, the Tigers’ organization, they deserve this,’ aldus Cabrera, die aan het eind van zijn carrière in totaal bijna een half miljard dollar zal hebben verdiend. ‘They deserve a championship.’ Dit jaar zal dat echter nog niet lukken: met nog enkele weken te gaan tot de play-offs staan de Tigers namelijk op grote achterstand derde in de American League Central.

Op vrijdag 24 september zullen de Tigers tijdens de thuiswedstrijd tegen de Kansas City Royals uitgebreid stilstaan bij de unieke prestatie van hun sterspeler. De kans is overigens groot dat dit niet de laatste ‘Miggy Celebration Day’ zal zijn. Cabrera hoopt de komende twee jaar namelijk ook het record van Al Kaline te breken. Deze Tiger-legende speelde tussen 1953 en 1974 voor Detroit en kwam in die periode tot een totaal van 399 homeruns. Cabrera heeft er tot nu toe 364 in het uniform van de Tigers binnengeslagen.

Daarnaast zal de Venezolaan mogelijk dit jaar nog het onvoorstelbare aantal van 3.000 hits bereiken. Tot nu toe gingen slechts zes andere spelers met 500 homeruns hem daarbij voor, te weten Albert Pujols, Hank Aaron, Willie Mays, Eddie Murray, Rafael Palmeiro en Alex Rodriguez. Cabrera staat op dit moment op 2.971 hits. En afgelopen week was hij onnavolgbaar door in negen opeenvolgende slagbeurten een hit te noteren: iets wat sinds 1961 geen enkele andere Tiger lukte.

Ander (corona)nieuws uit Detroit:

 • Afgelopen week vielen er in Detroit acht coronadoden te betreuren. Het totaal aantal Detroiters dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus staat daarmee inmiddels op 2357 (25 augustus 2021: 2323 doden, 1 augustus 2021: 2316 doden, 13 juni 2021: 2265 doden, 2 mei 2021: 2028 doden, 4 april 2021: 1890 doden, 21 maart 2021: 1870 doden, 7 maart 2021: 1863 doden, 7 februari 2021: 1816, 10 januari 2021: 1736, 13 december 2020: 1633, 25 oktober 2020: 1548 doden, 13 september 2020: 1513, 21 juni 2020: 1428 doden, 24 mei 2020: 1366 doden, 26 april 2020: 1101 doden, 29 maart 2020: 125 doden, 15 maart 2020: 0 doden).
 • In een open brief hebben 21 leiders van zorginstellingen in Michigan op woensdag 1 september de burgers van de staat opgeroepen zich te laten vaccineren tegen covid-19. Ze vrezen anders de gevolgen van een vierde golf in de herfst. Verschillende Republikeinse politici blijven zich ondertussen verzetten tegen pogingen om de vaccinatiegraad op te krikken door bijvoorbeeld loterijen te organiseren.
 • Het aantal coronadoden in de VS ligt voor het eerst sinds maart weer boven de 10.000 per week. President Joe Biden houdt de bijna 100 miljoen Amerikanen die nog niet gevaccineerd zijn verantwoordelijk voor de opleving van het coronavirus. Afgelopen week kondigde hij een uitgebreid pakket maatregelen aan om de trend te keren. Zo worden werkgevers met meer dan honderd werknemers verplicht te eisen van hun personeel dat ze gevaccineerd zijn of zich wekelijks laten testen. Deze verplichting gaat ook gelden voor miljoenen ambtenaren. Een van de vele reacties op de plannen uit Washington kwam van Ford. ‘Ford continues to strongly encourage all employees who are eligible to get vaccinated,’ liet de Detroitse autoproducent middels een verklaring weten. En: ‘We will be assessing the new executive actions to determine what adjustments need to be made to our current vaccination policy as we continue to prioritize the safety of our employees.’

Bronnen:

 • Health officials across Michigan urge vaccines, warn of fourth COVID-19 surge
  KAREN BOUFFARD | The Detroit News 1/9/2021
 • Countdown to history: Tigers, Cabrera buckle up as milestone chase hits home stretch
  CHRIS MCCOSKY | The Detroit News 28/7/2021
 • A look back at Miguel Cabrera’s milestone and memorable home runs
  TONY PAUL | The Detroit News 22/8/2021
 • How Tigers, MLB used ‘security program’ to authenticate Miguel Cabrera’s 500th home run EVAN PETZOLD | Detroit Free Press 23/8/2021
 • Miguel Cabrera talks retirement on ESPN: ‘Two more years and I am done’
  CHRIS MCCOSKY | The Detroit News 25/8/2021
 • How Miguel Cabrera’s epic 500-homer journey to history began in Venezuela
  EVAN PETZOLD | Detroit Free Press 23/8/2021
 • Henning: Miguel Cabrera’s 500th home run cements legacy as Detroit, MLB legend
  LYNN HENNING | The Detroit News 22/8/2021
 • How Detroit Tigers’ Miguel Cabrera is dealing with pressure in quest to 500 home runs
  EVAN PETZOLD | Detroit Free Press 3/8/2021
 • Tigers’ Miguel Cabrera makes history again, hits in 9 straight plate appearances
  CHRIS MCCOSKY | The Detroit News 11/9/2021
 • Sweeping new vaccine mandates for 100 million Americans
  Zeke Miller | Associated Press 9/9/2021

Zondag 1 augustus 2021: De komst van Cade Cunningham geeft Detroit hoop.

Een paar maanden geleden sloten de Detroit Pistons het NBA-seizoen 2020-2021 als voorlaatste af. In een door corona ingekorte competitie wonnen de basketballers uit Detroit slechts 20 wedstrijden en verloren er 52: het slechtste resultaat sinds 1994 (20-62). Voordeel was wel dat Detroit hierdoor eind juni tijdens de jaarlijkse draft lottery, een loterij waarbij wordt uitgemaakt in welke volgorde NBA-teams een maand later mogen kiezen uit de nieuwste talenten, goede kansen had de eerste pick toegewezen te krijgen.

Op dinsdag 22 juni zit in de trainingshal van de Pistons Ben Wallace als vertegenwoordiger van de ploeg klaar om de uitslag van de draft lottery te vernemen. Wallace kwam in 1996 via een omweg in de NBA terecht (undrafted), groeide uit tot een van de beste verdedigende spelers in de geschiedenis, won met Detroit in 2004 het kampioenschap en werd eerder dit jaar toegelaten tot de Hall of Fame (zie het stuk dat ik hierover schreef: https://www.detroithetboek.nl/zondag-16-mei-2021-big-ben-schrijft-geschiedenis-van-undrafted-naar-een-plek-in-de-hall-of-fame ). Met een grijns op zijn gezicht ziet de zelfverzekerde Wallace hoe andere teams lagere picks krijgen toebedeeld. En als alleen de Pistons en de Rockets uit Houston nog over zijn, en de tweede pick vervolgens naar Houston gaat, slaat Wallace zacht een paar keer met zijn vuist op tafel, klapt in zijn handen en steekt zijn vinger triomfantelijk in de lucht. ‘Let’s go. Let’s roll baby, let’s roll,’ valt er op de achtergrond te horen (zie het onderstaande filmpje, vanaf 2.28).

Sinds 1970 heeft Detroit bij de draft niet meer als eerste kunnen kiezen. Ondertussen stroomden toekomstige supersterren als Magic Johnson, Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing, David Robinson, Shaquille O’Neal, Allen Iverson, Tim Duncan, Kyrie Irving en Anthony Davis als first pick de NBA in. Net als LeBron James in 2003. De Pistons mochten dat jaar als tweede kiezen. Tot ieders verbazing liet Detroit toen toptalenten als Carmelo Anthony, Dwayne Wade en Chris Bosh links liggen, en koos voor de relatief onbekende 2,13 meter lange Serviër Darko Miličić. Het daaropvolgende seizoen speelden zowel Anthony, Wade als Bosh sterk. Tegelijkertijd verwierf Miličić in Detroit de bijnaam ‘The Human Victory Cigar’: hij kreeg maar weinig speelminuten en kwam vaak pas het veld op als de overwinning voor de Pistons al veilig was gesteld.

Tegenwoordig is algemeen directeur Troy Weaver hoofdverantwoordelijk voor het spelersbeleid bij de Pistons. ‘I’m happy to have the number one pick,’ liet hij kort na de draft lottery weten. ‘We get to add another young player to the restoration process.’ Onder leiding van Weaver nam Detroit de afgelopen jaren afscheid van dure veteranen als Blake Griffin en Andre Drummond, en zag twee spelers die vorig jaar tijdens de eerste ronde van de draft werden gekozen, forward/center Isaiah Stewart (zestiende pick) en forward Saddiq Bey (negentiende pick), zich buitengewoon positief ontwikkelen. Daarnaast trokken de Pistons ook de 27-jarige forward Jerami Grant aan, die een hoofdrol in Detroit verkoos boven een veilige plek in de marge bij de Denver Nuggets. Grant greep vervolgens net naast een plek als All-Star, en was tot het eind kanshebber om tot Most Improved Player te worden uitgeroepen. ‘We’ve got a lot of young guys with a lot of talent,’ zei hij kort na afloop van het seizoen. ‘Going forward, we’ll only get better.’

Direct nadat de Pistons de draft lottery hebben gewonnen, schiet de verkoop van seizoenskaarten door het dak. In Detroit gaat vrijwel iedereen ervan uit dat de ploeg bij de draft zal kiezen voor de 19-jarige guard/forward Cade Cunningham. De 2 meter 3 lange en 100 kilo zware Cunningham speelde vorig seizoen voor het basketbalteam van Oklahoma State University. Hij scoorde er per wedstrijd gemiddeld 20.1 punten, pakte 6.2 rebounds, gaf 3.5 assists, schoot 43.8 procent van al zijn schoten raak, 40 procent van zijn 3-punters en 84.6 procent van zijn vrije worpen (zie bovenstaand filmpje). Cunningham is een alleskunner die verschillende posities kan bezetten. Hij beschikt over leiderschapskwaliteiten, geeft nooit op, heeft een prima schot en is een taaie verdediger. Zijn enige zwakke punt is wellicht dat hij niet de meest explosieve speler is: indrukwekkende dunks laat de vader van een 2-jarig dochtertje bijvoorbeeld niet vaak zien. Desalniettemin zijn vriend en vijand het erover eens dat de in Texas geboren en getogen Cunningham een uitzonderlijk talent is die alles in zich heeft om tot topper in de NBA uit te groeien. De afgelopen tijd werd hij onder meer vergeleken met sterspelers als Grant Hill, die in 1994 bij de draft door de Pistons als derde werd gekozen, Lakerslegende Magic Johnson en Celticsicoon Larry Bird.

In de week voorafgaand aan de draft reist Cunningham naar Detroit af voor een trainingssessie bij de Pistons. Na afloop bezoekt hij een honkbalwedstrijd van de Detroit Tigers. Als fans hem daar zien, krijgt hij een warm welkom. ‘We want Cade’ klinkt het uit duizenden kelen. In een gesprek met lokale journalisten vertelt Cunningham later die dag dat hij onder de indruk is van de Pistons. ‘If they take me, I’d be defintely be excited to be there.’ Detroit is bovendien een stad waar hij wel wat mee heeft. ‘I love Detroit. Detroit fits me,’ deelt de jonge Texaan de leden van de pers mee. ‘I’ve already been listening to Detroit music and things like that, way before the draft lottery…I was already hip to the culture in Detroit.’

Detroit zou tijdens de draft eventueel ook nog kunnen kiezen voor talenten als Jalen Green of Evan Mobley. Maar op dinsdag 29 juli maakt NBA-directeur Adam Silver in het stadion van de Brooklyn Nets in New York City even na 20 uur ’s avonds aan alle twijfels een eind: ‘With the first pick in the 2021 NBA draft the Detroit Pistons select Cade Cunningham from Oklahoma State University.’ (zie het bovenstaande filmpje). Als Cunningham kort daarna wordt geïnterviewd, begint hij in een binnenzak van zijn pak te rommelen. ‘Shout out to Detroit,’ verklaart de 19-jarige basketballer, om vervolgens een in Detroit populaire zonnebril van het merk Cartier, zogenaamde Buffs, op te doen. ‘Detroit, I’m all the way in,’ zegt hij kijkend in de camera. ‘Let’s do it.’ En daarmee weet Cunningham, die duidelijk beschikt over Detroit swag, direct een plekje in de harten van de Detroitse sportliefhebbers te veroveren. Op sociale media wordt zijn aanstaande komst uitbundig gevierd. De wereldberoemde uitspraak waarmee de Amerikaanse Irakgezant Paul Bremer in 2003 de gevangenname van Saddam Hoessein meldde, doet het in het bijzonder goed: ‘Ladies and gentlemen, we got him!’ Ondertussen wordt Cunningham op sportzender ESPN uitvoerig geprezen. ‘I think he’s a superstar,’ zegt bijvoorbeeld commentator Jay Bilas. ‘I think he’s gonna be an All-Star.’ Zijn collega, en oud NBA-speler, Kendrick Perkins, gelooft dat de Texaan de meest complete speler is ‘since LeBron James’. En volgens analist Mike Schmitz is Cunningham zelfs ‘the most complete prospect that I have ever evaluated’.

 

Cunningham zal in Detroit gaan spelen met het nummer 2. En een toepasselijke bijnaam heeft hij in de Motor City ook al: Motorcade. Dat de verwachtingen de komende jaren hooggespannen zullen zijn, begrijpt Cunningham volledig. ‘I’ve been working to be the top guy for a long time, a lifelong dream of mine,’ zegt hij tijdens een persconferentie na afloop van de draft. ‘Finally landing in Detroit, and Detroit trusting me with this pick, I’m grateful they’ve passed me that baton and I want to take it and sprint with it.’ Komend seizoen de playoffs halen is het eerste doel. Pistonseigenaar Tom Gores, die in het verleden miljarden dollars in de financiële sector verdiende, is in ieder geval vol vertrouwen over de toekomst van zijn team. ‘I’ve never felt better,’ verklaart hij de dag na de draft bij de officiële presentatie van Cunningham in Detroit. ‘I woke up this morning and felt like we won already…I feel excited about where we’re at…We’ve got a great foundation.’

De kans is groot dat Cade Cunningham de komende jaren uitgroeit tot de superster waar Detroit en de Pistons zo naar snakken. Maar een garantie op succes in de toekomst geeft een eerste keuze bij de draft niet. Welke basketbalfan kan zich bijvoorbeeld nog de first picks Michael Olokowandi (1998) en Anthony Bennett (2013) voor de geest halen? De beste spelers worden nu eenmaal niet altijd als eerste gekozen. Michael Jordan (derde pick), Kobe Bryant (dertiende pick) en Steph Curry (zevende pick) zijn hier slechts enkele voorbeelden van. En datzelfde geldt ook voor de Most Valuable Player uit de huidige kampioensploeg van de Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, die in 2013 als vijftiende werd gekozen. Niemand hoeft dit de Pistons overigens te vertellen, de ploeg die ooit immers Ben Wallace binnenhaalde en veertig jaar geleden bij de draft in 1981 guard Isiah Thomas (tweevoudig kampioen in 1989 en 1990) als tweede kozen. Maar toch. Het vooruitzicht op een team waarvan de kern komend seizoen wordt gevormd door Cunningham, Grant, Bey, Stewart en Killian Hayes – een jonge, talentvolle Fransman die mede door blessureleed een vervelend jaar had – doet het hart sneller kloppen. Zeker met de gedachte in het achterhoofd dat de Pistons over een jaar ook nog eens flinke ruimte op de begroting hebben om een een topspeler aan te trekken.

Ik heb er dus wel zin in. Let’s get it. Let’s roll baby!

Ander (corona)nieuws uit Detroit:

 • Afgelopen week vielen er in Detroit twee coronadoden te betreuren. Het totaal aantal Detroiters dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus staat daarmee inmiddels op 2316 (zondag 18 juli 2021: 2309 doden, 27 juni 2021: 2289 doden, 13 juni 2021: 2265 doden, 30 mei 2021: 2206 doden, 16 mei 2021: 2123 doden, 2 mei 2021: 2028 doden, 18 april 2021: 1937 doden, 4 april 2021: 1890 doden, 21 maart 2021: 1870 doden, 7 maart 2021: 1863 doden, 7 februari 2021: 1816, 10 januari 2021: 1736, 13 december 2020: 1633, 25 oktober 2020: 1548 doden, 13 september 2020: 1513, 21 juni 2020: 1428 doden, 24 mei 2020: 1366 doden, 26 april 2020: 1101 doden, 29 maart 2020: 125 doden, 15 maart 2020: 0 doden).

Bronnen:

 • Jackpot! Pistons land first pick in NBA Draft lottery
  ROD BEARD | The Detroit News 22/6/2021
 • Detroit Pistons win NBA draft lottery for first time ever, will have top 2021 pick
  OMARI SANKOFA II | Detroit Free Press 22/6/2021
 • After betting on himself, Jerami Grant flourished in leading role with Pistons
  ROD BEARD | The Detroit News 25/5/2021
 • Detroit Pistons’ Saddiq Bey, Isaiah Stewart earn All-Rookie honors
  OMARI SANKOFA II | Detroit Free Press 17/6/2021
 • Pistons mailbag: Detroit’s first pick will set tone for roster decisions ahead
  ROD BEARD | The Detroit News 17/6/2021
 • Detroit Pistons’ ‘Fade for Cade’ Cunningham pays off in NBA draft lottery, fans go bonkers MARLOWE ALTER | Detroit Free Press 22/6/2021
 • Cade Cunningham, possible No. 1 pick, has drawn some lofty comparisons. Here are a few ROD BEARD , TONY PAUL | The Detroit News 24/6/2021
 • Cade Cunningham puts on Buffs for Detroit, and Pistons fans go berserk
  ANDREW HAMMOND | Detroit Free Press 29/7/2021
 • ESPN’s Jay Bilas: Cade Cunningham will remind Detroit Pistons fans of Grant Hill
  Sean Merriman | Detroit Free Press 29/7/2021
 • Wojo: Cade Cunningham should be face of Pistons, could be city’s long-awaited superstar BOB WOJNOWSKI | The Detroit News 29/7/2021
 • Detroit Pistons’ NBA draft lottery gives them a big win even before they pick
  OMARI SANKOFA II | Detroit Free Press 11/7/2021
 • Cade Cunningham, Pistons’ potential No. 1 pick, already embracing city of Detroit
  ROD BEARD | The Detroit News 23/7/2021
 • I’ve never felt better’ – After 10 years as Pistons owner, Tom Gores sees a glimmering future ahead Keith Langlois Jul 30, 2021 www.nba.com

Zondag 18 juli 2021: Filmrecensie ‘No Sudden Move’

In juli 1951 wordt de 250-jarige verjaardag van Detroit groots gevierd. Speciaal ter gelegenheid van de festiviteiten wordt een musical geschreven — ‘City of Freedom’ — en meer dan een miljoen mensen zien een vrolijke optocht over de belangrijkste verkeersader van de stad, Woodward Avenue, trekken. President Harry Truman roemt in een toespraak de opmerkelijke transformatie van de stad: in enkele decennia was Detroit van een bescheiden gemeenschap in het Midwesten uitgegroeid tot een van de meest welvarende industriële centra van het land. De Grote Depressie had de Motor City weliswaar op de knieën gekregen, maar dankzij de oorlogsindustrie was de stad in de Tweede Wereldoorlog ook weer uit het moeras geklommen. Vijf jaar na de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki draaide de auto-industrie op volle toeren en bereikte de bevolking van Detroit in 1950 met bijna twee miljoen inwoners een piek. Dat aan deze onstuimige groei weleens een eind zou kunnen komen, dacht in de zomer van 1951 vrijwel niemand. ‘The best was yet to come.’

In werkelijkheid was de neergang echter al ingezet. Tekenend is het feit dat in die periode geen enkele van de nieuwe autofabrieken in de regio binnen de stadsgrenzen wordt gebouwd. Tienduizenden arbeidsplaatsen gaan in korte tijd verloren en witte Detroiters volgen de werkgelegenheid in grote getalen naar de voorsteden. Deze exodus wordt onder meer aangewakkerd door een nieuw systeem van snelwegen. Oplopende raciale spanningen, de toenemende criminaliteit en een gebrek aan ruimte vormen belangrijke push-factoren. Door de toestroom van zwarten verandert de samenstelling van de bevolking in Detroit ondertussen drastisch: het percentage zwarte Detroiters stijgt van 1,2 procent in 1910 naar 16,2 procent in 1950.

In het midden van de vorige eeuw is de distributie van heroïne de meest winstgevende tak van de Detroitse maffia. De criminele organisatie profiteert daarbij van de nauwe banden met families op Sicilië die toegang hebben tot opiumproducenten in het Midden-Oosten. De drugstransporten die via Canada lopen, worden verzorgd door verbannen en gevluchte maffialeden. Een deel van de drugs wordt vervolgens in Detroit op straat verkocht door zwarte dealers. En de rest wordt via een verfijnd distributienetwerk over Amerika verspreid. Als op een gegeven moment steeds meer maffioso zich aan het zicht van de autoriteiten proberen te onttrekken, een stapje terug doen en naar de omringende voorsteden verhuizen, maakt dit de weg vrij voor de opkomst van de zwarte georganiseerde misdaad in Detroit.

Voor zijn nieuwste film ‘No Sudden Move’ kon regisseur Steven Soderbergh — in 2001 winnaar van een Oscar voor ‘Traffic’ en tevens bekend van kassuccessen als ‘Erin Brockovich’ en ‘Ocean’s Eleven’ — beschikken over een bonte verzameling topacteurs. Onder meer Don Cheadle, Benicio del Toro, Brendan Fraser, Kieran Culkin, Julia Fox, Matt Damon, Jon Hamm en Ray Liotta spelen een rol in de film die zich afspeelt in het Detroit van 1954.

Cheadle speelt in ‘No Sudden Move’ de kleine crimineel Curt die, net vrijgelaten uit de gevangenis, nog een laatste slag wil slaan om daarna met genoeg geld de stad en de zwarte criminele organisatie waar hij mee in conflict is geraakt voorgoed de rug toe te kunnen keren. Samen met Ronald (Del Toro), een gangster die een affaire heeft met de vrouw van een maffiabaas, wordt Curt ingehuurd om een belangrijk document uit de kluizen van het hoofdkantoor van General Motors in handen te krijgen. Als de operatie op een drama uitloopt, hebben Curt en Ronald het gevoel dat ze erin zijn geluisd: niet voor niets is ‘Trust is a setup’ de slogan van de film. Wat volgt is een zoektocht naar de waarheid op leven en dood, waarbij een geheim dat de Amerikaanse autoproducenten met man en macht willen bewaren centraal blijkt te staan.

‘No Sudden Move’ is vrijwel volledig in Detroit opgenomen. Dit in tegenstelling tot films als ‘Detroit’ (2017, Boston) en ‘White Boy Rick (2018, Cleveland, zie hier mijn recensie: https://www.detroithetboek.nl/zondag-6-januari-2019-filmrecensie-white-boy-rick/), die zich eveneens in de Motor City afspeelden maar om belastingtechnische redenen elders werden gedraaid. Aanvankelijk was het plan van Soderbergh om in maart 2020 te beginnen met het filmen van ‘No Sudden Move’, de coronapandemie gooide echter roet in het eten. Onder strenge voorwaarden gingen de opnames uiteindelijk in september 2020 van start. De hulp van een lokaal medisch team beloonde Soderbergh na afloop met de donatie van twee mobiele gezondheidsunits.

Detroit vormt in ‘No Sudden Move’ een kleurrijk decor. Tussen de lijnen door toont Soderbergh een stad die halverwege de vorige eeuw in rap tempo veranderde en waar thema’s als de macht van het grote geld, ongelijkheid en raciale segregatie de boventoon voerden. Zo spreekt Curt in de film bijvoorbeeld met de nieuwe man van zijn ex over de welvarende zwarte buurt Black Bottom die moet wijken voor de aanleg van een snelweg. Een voorbeeld van ‘urban renewal’ meent Curt, waarop de man reageert met: ‘More like Negro removal’. Scenarioschrijver Ed Solomon, die eerder scripts schreef voor onder andere ‘Bill en Ted’ (1985) en ‘Men in Black’ (1997), werkte intensief samen met een team van Detroitse historici om de broeierige sfeer uit die tijd zo goed mogelijk weer te kunnen geven op het grote scherm. En dat maakt ‘No Sudden Move’ meer dan een klassieke misdaadthriller.

Een topfilm is de nieuwste Soderbergh echter niet. Daarvoor is het verhaal simpelweg niet verrassend genoeg. Het sterrenensemble dat uit de kast is getrokken maakt gelukkig een hoop goed. Evenals het boeiende beeld van Detroit dat zo nu en dan doorschijnt: een stad waar uiteindelijk niet zwarte gangsters, de maffia of corrupte politieagenten aan de touwtjes trekken, maar de almachtige auto-industrie.

 

Mijn oordeel: 7/10

Imdb.com 6,5/10

Rottentomatoes.com 90/100 (critics) en 60/100 (users)

Metacritic 76/100 (critics) en 59/100 (users)

Rogerebert.com 3,5/4

Gezien: zaterdag 17 juli 2021, via een stream

 

Ander (corona)nieuws uit Detroit:

 • Afgelopen week viel er in Detroit één coronadode te betreuren. Het totaal aantal Detroiters dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus staat daarmee inmiddels op 2309 (27 juni 2021: 2289 doden, 13 juni 2021: 2265 doden, 30 mei 2021: 2206 doden, 16 mei 2021: 2123 doden, 2 mei 2021: 2028 doden, 18 april 2021: 1937 doden, 4 april 2021: 1890 doden, 21 maart 2021: 1870 doden, 7 maart 2021: 1863 doden, 7 februari 2021: 1816, 10 januari 2021: 1736, 13 december 2020: 1633, 25 oktober 2020: 1548 doden, 13 september 2020: 1513, 21 juni 2020: 1428 doden, 24 mei 2020: 1366 doden, 26 april 2020: 1101 doden, 29 maart 2020: 125 doden, 15 maart 2020: 0 doden).
 • Om de strijd tegen de oprukkende deltavariant van het coronavirus te winnen, heeft Michigan in navolging van buurstaat Ohio ook besloten personen die zich laten vaccineren automatisch mee te laten doen aan een loterij waarbij indrukwekkende geldbedragen kunnen worden gewonnen. Vanaf begin juli wordt er iedere dag vijftigduizend dollar verloot onder mensen die zich hebben laten prikken, en in augustus volgt de hoofdprijs van twee miljoen dollar. Met het ‘MI Shot to Win Sweepstakes’-programma hoopt gouverneur Gretchen Whitmer (D) voor de scholen begin september weer opengaan zeventig procent van de volwassen bevolking van Michigan gevaccineerd te hebben. Tot op heden ligt de vaccinatiegraad in Detroit overigens nog altijd een stuk lager dan in de omringende voorsteden: 40 om 60 procent.
 • Uit een onlangs verschenen rapport van de American Hotel & Lodging Asscociation blijkt dat de hotels in Detroit de flinke klap door de coronacrisis nog niet te boven zijn. In vergelijking met mei 2019 lag de omzet twee jaar later meer dan dertig procent lager. Grootste probleem is het vrijwel volledig wegvallen van zakenreizen en evenementen als de North American International Auto Show.

 

Bronnen:

 • Don Cheadle says Detroit ‘absolutely a character’ after filming ‘No Sudden Move’ JULIE HINDS   | Detroit Free Press 25/6/2021
 • Is ‘No Sudden Move’ the great movie about the city that Detroiters have been waiting for? JULIE HINDS   | Detroit Free Press 2/7/2021
 • Heist movie ‘No Sudden Move’ makes sure Detroit’s history not stolen ADAM GRAHAM   | The Detroit News 29/6/2021
 • Detroit hotel market in ‘recession’ amid deflated business travel Alex Harring   | The Detroit News 9/7/2021
 • Whitmer unveils details of COVID vaccination cash prizes, college scholarshipsCRAIG MAUGER   | The Detroit News 1/7/2021
 • 58 Cases Of Delta Variant Identified In Michigan — Two In Detroit July 16, 2021, www.deadlinedetroit.com, Violet Ikonomova

Zondag 13 juni 2021: ‘Open the border!’

Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis in maart 2020 vlogen er in de VS op vrijdag 11 juni binnen een tijdsbestek van 24 uur weer meer dan twee miljoen reizigers. Hoewel dit nog altijd een kwart minder is in vergelijking met de periode voor de pandemie, is het stevige herstel van de Amerikaanse luchtvaartsector een feit. Dit valt samen met het einde van de derde coronagolf in de VS, waar de afgelopen vijf maanden het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen daalde met ruim 95 procent: van meer dan 300 duizend naar 12 duizend.

Nu de coronacrisis in de VS ten einde lijkt te lopen, neemt de druk op de Amerikaanse en Canadese regering toe om de grens weer open te gooien. De grens tussen beide landen werd meer dan een jaar geleden vrijwel volledig gesloten, en hoewel er in de loop der tijd enkele beperkingen werden opgeheven, is er van vrij reizen nog geen sprake. Dit levert onder meer in een grensstad als Detroit de nodige problemen op. Voor de pandemie passeerden er iedere dag namelijk duizenden mensen de grens tussen de Motor City en het Canadese Windsor, onder meer via de drukste overgang aan de Amerikaanse noordgrens, de Ambassador Bridge (zie bovenstaande foto). Op dit moment wordt er achter de schermen dan ook druk onderhandeld over verdere versoepelingen. De huidige beperkingen lopen nog door tot maandag 21 juni, maar het lijkt erop dat de grens daarna in fasen weer open zal gaan.

Omdat de Amerikanen de coronacrisis lange tijd maar niet onder controle wisten te krijgen, zag de de Canadese premier Justin Trudeau geen heil in eerdere versoepelingen. Cijfers van de website www.worldometers.info laten zien dat Canada tot op heden naar verhouding veel minder coronadoden telt dan de VS: 681 versus 1848 per miljoen inwoners (ter vergelijking: Detroit 3282 en Nederland 1031). In tegenstelling tot het succesvolle Amerikaanse vaccinatieprogramma, kwam het vaccineren in Canada tot begin april echter maar moeizaam op gang. Waar in Amerika toen al 32 procent van de volwassenen minimaal één coronaprik had ontvangen, was dit in Canada ruim de helft minder: 15 procent (Nederland: 13 procent). Inmiddels hebben de Canadezen deze achterstand meer dan goedgemaakt. Volgens de website www.ourworldindata.org heeft in Canada nu 64 procent van de volwassenen minstens één prik laten zetten, wat meer is dan de 51 procent in de VS (Nederland: 45 procent). Overigens zijn er in Amerika naar verhouding nog wel veel meer volwassenen die volledig gevaccineerd zijn: 42 procent versus 11 procent (Nederland: 24 procent).

De onderhandelingen over het opengooien van de grens tussen Canada en de VS worden mede beïnvloed door recente zorgen over de opkomst van de Indiase variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk. In de strijd tegen deze besmettelijke variant zijn vaccinaties het belangrijkste wapen. Beide landen zijn er daarom dan ook op gebrand de komende periode nog zoveel mogelijk prikken te zetten. En in grensstad Detroit (zie bovenstaande foto: links Detroit, in het midden de Ambassador Bridge en rechts Windsor), waar slechts 35 procent van de inwoners minimaal één prik heeft ontvangen, valt op dat vlak nog flink wat werk te verrichten. De lage vaccinatiegraad was voor burgemeester Mike Duggan begin juni dan ook reden mee te doen aan de zogenaamde Mayor’s Challenge, een wedstrijd tussen burgemeesters van grote Amerikaanse steden om te zien welke stad binnen een maand tijd het percentage gevaccineerden het snelst kan doen toenemen. Op Independence Day (4 juli) zal de ‘winnaar’ van deze bijzondere competitie bekend worden gemaakt.

Ander (corona)nieuws uit Detroit:

 • Afgelopen week vielen er in Detroit vijf coronadoden te betreuren. Het totaal aantal Detroiters dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus staat daarmee inmiddels op 2265 (30 mei 2021: 2206 doden, 16 mei 2021: 2123 doden, 2 mei 2021: 2028 doden, 18 april 2021: 1937 doden, 4 april 2021: 1890 doden, 21 maart 2021: 1870 doden, 7 maart 2021: 1863 doden, 7 februari 2021: 1816, 10 januari 2021: 1736, 13 december 2020: 1633, 25 oktober 2020: 1548 doden, 13 september 2020: 1513, 21 juni 2020: 1428 doden, 24 mei 2020: 1366 doden, 26 april 2020: 1101 doden, 29 maart 2020: 125 doden, 15 maart 2020: 0 doden).

Bronnen:

 • Detroit takes stage in the fight to open the Canada-US border
  JAMIE L. LAREAU | Detroit Free Press 22/5/2021
 • Detroit Mayor Mike Duggan joins nationwide effort to boost COVID-19 vaccinations
  SARAH RAHAL | The Detroit News 4/6/2021
 • COVID-19 cases plunge in Michigan: ‘This 3rd surge … is now officially over’
  KRISTEN JORDAN SHAMUS | Detroit Free Press 8/6/2021

Zondag 30 mei 2021: De elektrische revolutie bereikt de fabriek van Ford.

In ‘Reis naar het einde van de nacht’, het romandebuut van de Franse schrijver Louis-Ferdinand Céline uit 1932, maakt de lezer kenner met de sombere Ferdinand Bardamu. Tijdens het interbellum komt Bardamu terecht in Detroit. Even buiten de stad gaat hij in het dorp Dearborn op zoek naar de legendarische River Rouge fabriek van Ford. ‘Daar is ‘t!’ zeggen de mensen op straat tegen hem, als hij om de weg vraagt. ‘Recht voor u uit.’ Céline tekent vervolgens Bardamu’s gedachten op: ‘En inderdaad zag ik plompe gebouwen met veel ruiten, eindeloze insektenkasten, waarin je mensen onderscheidde die zich bewogen, maar ze bewogen zich nauwelijks, alsof ze bijna geen kracht meer hadden om zich tegen God weet wat voor onmogelijks te verzetten. Dus dat was Ford? En overal eromheen en erboven, tot aan de hemel, een zwaar en gedempt, duizendvoudig geluid, niet om te harden, uit een stroom van machines die stug doordraaiden, rolden en kreunden en ieder ogenblik stuk konden gaan en toch alsnog weer bleven draaien.’

In 1915 begint automagnaat Henry Ford vlakbij zijn geboortegrond in Dearborn in stilte stukken land aan de Rouge rivier  ̶  die zijn naam ontleent aan de roodachtige kleur die ontstaat als de klei op de oevers met het water mengt  ̶  op te kopen. Op een oppervlakte van acht vierkante kilometer zal in de daaropvolgende jaren een van de grootste industriële complexen uit de geschiedenis verrijzen.

Als een van de eerste werkzaamheden wordt de Rouge rivier uitgebaggerd. De haven die er wordt aangelegd, wordt vervolgens uitgediept zodat ook de grootste schepen er kunnen laden en lossen. Om de toevoer van grondstoffen mogelijk te maken wordt er tevens een kanaal gegraven dat toegang biedt tot de Detroit rivier. Uit de rivier zal later dagelijks meer dan 2,5 miljard liter aan koelingswater worden gepompt.

Op het immense fabrieksterrein worden bijna 100 gebouwen neergezet. ‘The Rouge’ krijgt niet alleen een eigen brandweer, maar ook onder meer een scheepswerf, een staalfabriek, een cementfabriek, een zagerij, een gieterij, een rubberfabriek, een energiecentrale en verscheidene hoogovens. De lopende banden in de verschillende fabriekshallen hebben een totale lengte van 120 mijl, het wegennet op het terrein is 15 mijl lang en er wordt voor 100 mijl aan treinsporen aangelegd. De fabriek ligt dichtbij de spoorwegen, maar om zo min mogelijk afhankelijk te hoeven zijn van externe partijen koopt Ford zelf ook een spoorbedrijf op.

Tijdens de hoogtijdagen van de fabriek – ‘the first wonder of the industrial world’ – werken er meer dan 100 duizend mensen. Maar makkelijk hebben de meeste arbeiders het er niet. Dat blijkt wel als in 1927 Céline, dan nog als dokter, in opdracht van de Volkenbond (een voorloper van de Verenigde Naties) naar Detroit wordt gestuurd om een gezondheidsrapport over de fabriek van Ford te schrijven. Hij schrikt van de onmenselijke omstandigheden die hij er aantreft. De River Rouge Plant is volgens hem een plek waar geen behoefte is aan intelligente werknemers: Céline ziet er arbeiders die als een soort getrainde chimpansees continu dezelfde trucjes moeten uitvoeren.

In hetzelfde jaar dat het rapport van Céline verschijnt, huurt de Ford Motor Company – ter viering van het uitbrengen van een nieuw model – fotograaf en schilder Charles Sheeler in om foto’s van de Rouge te maken voor een reclamecampagne. De foto’s van Sheeler vertonen opvallende gelijkenissen met de wijze waarop schilders in de 18e eeuw kerken vereeuwigden. Volgens de fotograaf geven beide kunstvormen goed de betrekkelijkheid van het menselijk bestaan ten opzichte van een hogere macht weer: ‘Our factories are our substitute for religious expression.’ Sheeler zal later ook enkele schilderijen van de Rouge maken (zie hieronder).

Wat ooit het belangrijkste industriële complex ter wereld was, heeft inmiddels flink aan belang ingeboet. De neergang werd in de jaren zestig van de vorige eeuw ingezet toen de oude productielijnen door strengere milieueisen onbruikbaar werden. In de daaropvolgende decennia werden er veel fabrieken en panden op het terrein gesloten of verkocht. Vervolgens duurde het tot het begin van de 21e eeuw voordat er onder Bill Ford Jr. – nazaat van oprichter Henry Ford – werd begonnen aan een drastische moderniseringsoperatie. Dat er op dat moment niet meer dan 10 duizend arbeiders werkzaam waren in de Rouge, 10 procent van het aantal werknemers rond 1930, was illustratief voor de transformatie die de Amerikaanse auto-industrie mede onder druk van concurrentie uit het buitenland (Duitsland, Japan en Zuid-Korea) en de voortschrijdende automatisering in de tweede helft van de vorige eeuw had ondergaan.

In de zomer van 2014 breng ik een bezoek aan de Dearborn Truck Plant van Ford. Na een kaartje voor ‘The Rouge Factory Tour’ gekocht te hebben bij het Henry Ford Museum, brengt een speciale bus mij in tien minuten naar het enkele kilometers verderop gelegen Rouge-complex. Tijdens de rit wordt een filmpje vertoond waarbij onder andere Bill Ford Jr. in beeld verschijnt: ‘This is where 20th century manufacturing was invented,’ zegt de topman. ‘The Rouge is more than a place that makes cars and trucks. It makes history.’

De Dearborn Truck Plant neemt maar een klein gedeelte van het enorme Rouge-complex in. In andere fabriekshallen op het terrein worden stoelen, versnellingsblokken en deuren gemaakt, terwijl in het deel van de Rouge dat open is gesteld voor bezoekers, de montage van de populaire F-150 truck (zie onderstaande foto) plaatsvindt. Dagelijks worden er 1.200 trucks geproduceerd. En, afgaande op de reclameteksten op de muren, allemaal ‘Built Ford Tough’. De totale lengte van de productielijn in de hal bedraagt meer dan zes kilometer, en het kost ongeveer 20 uur om één F-150 te maken.

Bezoekers kunnen vanaf een verhoogd platform een deel van het productieproces aanschouwen. Hoog in de nok van het gebouw worden ondertussen continu allerlei kant-en-klare onderdelen, zoals dashboards en deuren, in manden vanuit andere delen van het Rouge-complex aangevoerd. Beneden op de werkvloer zijn een aantal banen tussen de verschillende lopende banden vrijgehouden zodat kleine vorkheftrucks de benodigde materialen kunnen verplaatsen.

Een groot deel van het productieproces is volledig geautomatiseerd. Maar voor sommige handelingen zijn ook nog altijd werknemers nodig. Verspreid over de hal staan ze aan beide kanten van de productielijn, die in een gestaag tempo aan hen voorbij trekt. Het werk wordt verricht zonder beschermende kleding en het merendeel van de arbeiders luistert met oortjes op naar muziek. Ongeveer één keer per minuut moet een bepaalde handeling worden verricht, waarbij gebruik wordt gemaakt van elektrische boorpistolen die verbonden zijn met computers. Op deze wijze wordt bijgehouden of de onderdelen wel op de juiste wijze worden gemonteerd.

Als laatste wordt altijd het stuur in de trucks aangebracht. Anders zit het namelijk in de weg bij het installeren van de overige materialen. In een aanpalende hal worden vervolgens de laatste testen (remmen, lichten, etc.) uitgevoerd en de tank gevuld. Tot slot wordt het voertuig de fabriek uitgereden en op transport gezet.

In de jaren na mijn bezoek aan de fabriek van Ford wordt de automarkt opgeschrikt door de stormachtige opkomst van Tesla. Het door ondernemer Elon Musk (zie bovenstaande foto) opgerichte bedrijf maakt betaalbare elektrische auto’s. En hoewel Tesla slechts een fractie van het aantal werknemers van Ford heeft, en een marktaandeel van maar een paar procent, streeft het in de herfst van 2017 de autoproducent uit Dearborn op de beurs in marktwaarde voorbij.

Nu er, naast de traditionele Duitse en Aziatische concurrenten, nieuwe kapers op de kust zijn, kan Ford het zich niet permitteren om stil te blijven staan. Bill Ford Jr. ziet zich dan ook genoodzaakt het topmanagement te vervangen en in de geest van zijn overgrootvader Henry Ford – die ooit zei dat als het aan zijn klanten had gelegen, hij snellere paarden had moeten leveren – ontwikkelt innovatie zich tot het onbetwiste speerpunt van het ondernemingsbeleid. De nieuwe CEO Jim Hackett wordt vervolgens gepresenteerd als een transformational leader die de onderneming verder zal moeten moderniseren. Hackett laat er geen gras over groeien en kondigt kort daarop aan tot 2022 14 miljard dollar te willen besparen. Een groot deel van dit bedrag zal worden gebruikt voor de ontwikkeling en productie van elektrische auto’s.

Bijna zeven jaar na mijn bezoek aan de Dearborn Truck Plant rolt Ford op dinsdag 18 mei 2021 de rode loper uit voor president Joe Biden. Na een rondleiding door het complex geeft hij er een korte toespraak. Voor de gelegenheid is in de fabriekshal een enorme Amerikaanse vlag over de breedte van het complex opgehangen en staan er achter het spreekgestoelte zes F-150 trucks opgesteld. ‘My name is Joe Biden and I’m a car guy,’ maakt de president aan het begin van zijn speech duidelijk. Biden gaat vervolgens in op zijn American Jobs Plan, een overheidspakket van meer dan 2.000 miljard dollar dat de economie na de coronacrisis een steuntje in de rug dient te geven. Een aanzienlijk deel van het geld is bestemd om de productie en consumptie van elektrische auto’s te stimuleren. Want, zo stelt de president: ‘The future of the auto industry is electric…The only question is whether we’ll lead the race or fall behind.’

Direct na Bidens praatje wordt de verzamelde pers begeleid naar het uitgestrekte testterrein van Ford. Daar zien ze ze hoe de 78-jarige president met een zonnebril op achter het stuur van een proefmodel van de F-150 Lightning, een elektrische pick-up die in de lente van 2022 in productie zal worden genomen, een ritje maakt. Met alleen een agent van de Secret Service naast zich scheurt Biden enkele keren heen en weer. Een verslaggever krijgt even later de vraag of hij hem heeft getimed. Volgens Biden trok hij namelijk in minder dan vijf seconden op van 0 naar 100 kilometer per uur.

Een dag na Bidens bezoek wordt vanuit het hoofdkantoor van Ford in Dearborn de F-150 Lightning via een livestream officieel onthuld (zie bovenstaande video). De laatste spreker tijdens het event is Jim Farley. Farley heeft in oktober 2020 Jim Hackett vervangen als bestuursvoorzitter van de Ford Motor Company. Hij beschrijft hoe hij samen met Bill Ford Jr. recentelijk een proefritje maakte in een F-150 Lightning: ‘I was completely blown away. It’s like no pickup truck I have ever driven. The driving experience is a complete thrill.’

Klanten van Ford zullen de elektrische pick-up vanaf de zomer van 2022 kunnen kopen. Dankzij subsidies van de overheid zal het goedkoopste model al verkrijgbaar zijn voor net iets meer dan 30 duizend dollar: niet veel voor een nieuwe elektrisch truck, en – zeker in tijden van stijgende benzineprijzen belangrijk – maar een paar duizend dollar meer dan de basisversie van de F-150. De F-150 Lightning, herkenbaar aan een koplamp die als een wenkbrauw over de gehele voorkant van de pick-up loopt, zal beschikken over de nieuwste technische snufjes. En de maximale afstand die – afhankelijk van de gekozen accu – gereden kan worden, bedraagt maximaal 400 of 500 kilometer.

Het nieuws uit Dearborn dringt vrijwel direct door in de Amerikaanse media. Talkshowhost Jimmy Fallon is dolenthousiast (zie: https://www.youtube.com/watch?v=LbZpO1sqbKE), en datzelfde geldt ook voor MSNBC-presentatrice Rachel Maddow (zie onderstaande video).

Een week later presenteert Ford een ambitieus groeiplan met als centrale punt de productie van elektrische auto’s. ‘This is our biggest opportunity for growth and value creation since Henry Ford started to scale the Model T,’ laat CEO Farley in een verklaring voorafgaand aan een gesprek met investeerders op Wall Street weten. Ford verwacht dat het aandeel verkochte elektrische auto’s in de VS zal exploderen van 1,2 procent in april 2021 naar 40 procent in 2030. Mede daarom zal de autoproducent de tot 2025 al eerder geplande investeringen in elektrische auto’s met acht miljard dollar opvoeren: van 22 naar 30 miljard dollar.

De reacties vanuit de financiële wereld op de plannen zijn positief. ‘They came out swinging in terms of their EV strategy, and that’s exactly what the Street wanted to hear,’ zegt bijvoorbeeld Dan Ives, directeur van een beleggingsmaatschappij, tegen de Detroit News. ‘The $30 billion number was a drop-the-mic moment. Among anything else, that’s really going to resonate.’ Het vertrouwen van beleggers in de agressieve strategie van Ford onder Farley blijkt wel uit de ontwikkeling van de aandelenkoers van de onderneming: sinds het aantreden van Farley op 1 oktober 2020 steeg de prijs van een aandeel Ford van 6,75 naar 14,53 dollar (slotkoers op vrijdag 28 mei), oftewel een toename van 115 procent. De afgelopen vijf jaar heeft het aandeel niet hoger gestaan, wat deels valt toe te schrijven aan de succesvolle onthulling van de F-150 Lightning. Binnen een week worden er 70 duizend trucks gereserveerd (zie ook: https://www.ford.com/trucks/f150/f150-lightning/2022/)

Ander (corona)nieuws uit Detroit:

 • Afgelopen week vielen er in Detroit vijf coronadoden te betreuren. Het totaal aantal Detroiters dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus staat daarmee inmiddels op 2206 (16 mei 2021: 2123, 2 mei 2021: 2028 doden, 18 april 2021: 1937 doden, 4 april 2021: 1890 doden, 21 maart 2021: 1870 doden, 7 maart 2021: 1863 doden, 7 februari 2021: 1816, 10 januari 2021: 1736, 13 december 2020: 1633, 25 oktober 2020: 1548 doden, 13 september 2020: 1513, 21 juni 2020: 1428 doden, 24 mei 2020: 1366 doden, 26 april 2020: 1101 doden, 29 maart 2020: 125 doden, 15 maart 2020: 0 doden).
 • Op donderdag 20 mei gaf gouverneur Gretchen Whitmer (D) in een honkbalstadion in Midland een persconferentie. En na enkele weken op rij waarin het aantal ziekenhuisopnames en nieuwe besmettingen in Michigan snel was gedaald, had ze goed nieuws te melden: per 1 juli zullen vrijwel alle coronabeperkingen in de staat komen te vervallen. ‘For the most part, life will be back to normal,’ aldus Whitmer. In de buitenlucht worden alle regels opgeheven, en voor evenementen die binnen plaatsvinden zal de capaciteit over een maand mogen worden opgeschroefd naar vijftig procent. Ongeveer de helft van de personen boven de twaalf jaar oud in Michigan heeft inmiddels minimaal één coronaprik ontvangen.
 • De versoepeling van de coronamaatregelen in Michigan vindt sneller plaats dan eerder was gepland. Mogelijk komt dit doordat Whitmer al geruime tijd onder druk staat van ondernemers en het door Republikeinen gedomineerde staatsparlement. De gouverneur heeft daarnaast in vrije korte tijd twee blunders begaan. Zo vloog ze in maart, toen ze nog niet gevaccineerd was, in een privéjet naar haar zieke vader in Florida (zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=8dbjj0K0tnY) en dook er recentelijk een foto op van Whitmer in een bar omringd door te veel mensen die te dichtbij haar stonden. Het zijn allemaal dingen die haar niet zullen helpen bij de campagne voor haar herverkiezing. In november 2022 vinden er namelijk verkiezingen plaats voor het gouverneurschap. Whitmer zal het dan waarschijnlijk moeten opnemen tegen James Craig, de populaire politiecommissaris van Detroit die een paar weken geleden onverwacht zijn vertrek aankondigde.

Bronnen:

 • Ford’s Jim Farley faces moment of truth after ex-CEO ‘slow to deliver’
  PHOEBE WALL HOWARD | Detroit Free Press 25/5/2021
 • Ford growth plan, $30 billion in electric vehicle spending wows investors
  JORDYN GRZELEWSKI | The Detroit News 26/5/2021
 • Ford’s pitch to Wall Street: More aggressive EV push, new commercial vehicle business
  JORDYN GRZELEWSKI | The Detroit News 26/5/2021
 • Ford says it got 20,000 F-150 Lightning reservations after big reveal
  JORDYN GRZELEWSKI | The Detroit News 20/5/2021
 • President Biden’s F-150 Lightning moment in Dearborn: How it really happened
  PHOEBE WALL HOWARD | Detroit Free Press 19/5/2021
 • Biden blasts Trump for rolling back fuel standards, says future of autos is electric
  TODD SPANGLER , ERIC D. LAWRENCE | Detroit Free Press 18/5/2021
 • Biden makes electric pitch at Ford plant: ‘There’s no turning back’
  RILEY BEGGIN , JORDYN GRZELEWSKI | The Detroit News 18/5/2021
 • Ford’s F-150 Lightning starts under $40K, has up to 300 miles of range
  JORDYN GRZELEWSKI | The Detroit News 19/5/2021
 • ‘Detroit: Ontwaken uit de Amerikaanse Nachtmerrie’ Pieter Uittenbogaard, VitaBrevis, 2018.
 • Michigan to lift all outdoor capacity restrictions June 1, eyes full reopening July 1
  DAVE BOUCHER , KRISTEN JORDAN SHAMUS | Detroit Free Press 20/5/2021

Zondag 16 mei 2021: Big Ben schrijft geschiedenis: van undrafted naar een plek in de Hall of Fame.

Op woensdag 31 mei 2006 spelen de Detroit Pistons en de Miami Heat game five in de Eastern Conference Finals van de NBA. Aan het begin van het derde kwart wordt de grote man bij de Heat, Shaquille O’Neal, in de buurt van de basket van de Pistons aangespeeld door zijn teamgenoot Udonis Haslem. Shaq richt zich op voor een snoeiharde dunk. Maar op het moment dat de 2 meter 16 lange center – schoenmaat 58 – omhoog springt, stuit hij op Ben Wallace. De speler van de Pistons slaat met volle kracht op de bal waarna zijn 150 kilo wegende tegenstander ter aarde stort (zie onderstaande video).

Enkele weken voor de wedstrijd tegen Miami was Ben Wallace voor de vierde keer in zijn carrière uitgeroepen tot Defensive Player of the Year: een record dat hij tot op de dag van vandaag deelt met Dikembe Mutombo. Wallace zou uiteindelijk 16 jaar in de NBA spelen. En ondanks dat hij in die periode gemiddeld maar 5,7 punten per wedstrijd scoorde, was hij toch een van de meest dominante spelers in de competitie. Met de Pistons haalde Wallace vier keer op rij de Eastern Conference Finals. En één keer werd hij met Detroit kampioen van de NBA: in 2004. Dat team telde tot nu toe geen enkel Hall of Fame-lid. Maar daar kwam verandering in toen op zondag 16 mei bekend werd dat Ben Wallace als lid van de Class of 2021 zal worden toegelaten. Hij wordt daarmee de eerste Hall of Famer in het moderne basketbal die niet de draft – de jaarlijkse selectieprocedure van de NBA waarbij teams jonge talenten een contract kunnen aanbieden – heeft doorlopen.

Ben Wallace wordt op 10 september 1974 geboren in White Hall, een vrijwel volledig zwart dorpje in het midden van de zuidelijke staat Alabama. White Hall maakt deel uit van Lowndes County, dat in de jaren zestig van de vorige eeuw tijdens de strijd om de burgerrechten bekend staat als Bloody Lowndes. Zwarte inwoners, veelal afstammelingen van tot slaafgemaakten, zijn in die tijd regelmatig het slachtoffer van racistische aanvallen.

Wallace groeit op in moeilijke omstandigheden. Zijn ouders werken beiden als katoenplukkers en moeten de eindjes continu aan elkaar knopen om het dertienkoppige gezin draaiende te houden. Als kind werken Wallace en zijn broers zelf ook weleens op het land: met het geld dat ze verdienen door hooi te oogsten, kopen ze onder meer een basketbalring. In wedstrijdjes maken zijn oudere broers het de jonge Ben vervolgens knap lastig. Hij zal hen er altijd dankbaar voor blijven. ‘They taught me to play hard and to give everything you got,’ zei hij bijvoorbeeld in maart 2021 in een interview met de Detroit Free Press.

Op de middelbare school maakt Wallace deel uit van zowel het honkbal-, football- als basketbalteam. Football is eigenlijk zijn lievelingssport, maar als aan het begin van Wallace zijn examenjaar een zenuw in zijn nek beklemd raakt, stort hij zich volledig op basketbal. In de zomer van 1991 bezoekt hij een basketbalkamp dat wordt georganiseerd door Charles Oakley, een speler van de New York Knicks. Wanneer de 17-jarige Wallace op een gegeven moment tijdens een oefening wat loopt te klieren, daagt Oakley hem uit voor een wedstrijdje. De twee ontzien elkaar daarbij niet: Oakley loopt een snee in zijn lip op en Wallace een bloedneus. Het fanatisme van de tiener uit Alabama maakt diepe indruk op de NBA-speler. Oakley besluit Wallace onder zijn hoede te nemen en hem een baantje te geven in een van de autowasstraten die hij bezit. Maar veel belangrijker: Oakley zorgt ervoor dat Wallace gaat studeren (en natuurlijk basketballen) aan de Cuyahoga Community College in Cleveland (Ohio). Daar volgt hij het advies van een bevriende materiaalman op en komt in korte tijd bijna tien kilo spiermassa aan. In de twee jaar dat Wallace in Cleveland speelt, ontwikkelt hij zich bovendien tot verdediger van formaat: gemiddeld pakt hij 17 rebounds en maakt hij bijna 7 blocks per wedstrijd. Dankzij Oakley komt Wallace vervolgens terecht in Virginia, bij Virginia Union, de universiteit in Richmond waar de speler van de Knicks ooit zelf speelde.

Na twee succesvolle jaren in Virginia (gemiddeld 13,4 punten en 10 rebounds per wedstrijd) hoopt Wallace op 26 juni 1996 tijdens de draft op een plek in de belangrijkste basketbalcompetitie ter wereld. Er worden die dag in totaal 58 spelers geselecteerd (waaronder toekomstige Hall of Fame-leden Allen Iverson als eerste, Ray Allen als vijfde, Kobe Bryant als dertiende en Steve Nash als vijftiende), maar Wallace valt buiten de boot. Hij speelt daarna kort in Italië om uiteindelijk toch als undrafted player door de Washington Bullets (het team zal in 1997 de naam wijzigen in Washington Wizards) naar de NBA te worden gehaald. In Washington gaat Wallace een weddenschap met zijn ploeggenoten Chris Webber en Darvin Ham aan om te kijken wie het langste zonder zijn haren te knippen kan. Het gevolg is een afro die Wallace nog vele jaren zou typeren. In 1999 vertrekt hij na drie seizoenen bij het team uit de Amerikaanse hoofdstad naar de Orlando Magic, waar Wallace voor het eerst een plek als starter (basisspeler) krijgt. Via een trade (ruil) voor Grant Hill komt Wallace een jaar later bij de Detroit Pistons terecht.

In Detroit wordt Wallace in eerste instantie niet met open armen ontvangen. De fans kunnen het verlies van sterspeler Hill maar moeilijk verkroppen en hebben weinig vertrouwen in de relatief kleine center uit Alabama. Volgens de officiële gegevens van de NBA is Wallace 2 meter 6 lang, maar zelf zal hij later erkennen dat hij eigenlijk een paar centimeter korter was. Met zijn energie, kracht en snelheid maakt Wallace dit nadeel echter meer dan goed. En dan is er ook nog zijn enorme werklust. ‘Of the hundreds of athletes I represented during my 35-year career as an agent, none put in more effort or was more professional,’ zei zijn spelersmakelaar Arn Tellem in april 2021 in de Detroit Free Press. Wallace is een speler die altijd als eerste aan de training begint, als laatste van het veld stapt en vaak diezelfde dag nog een keer terugkeert voor een tweede sessie. In de zomer doet hij daarnaast intensieve krachttraining in een gym zonder airco waar op de muur een bord hangt met de tekst: ‘When you play, play hard. When you work, don’t play at all.’ De tekst past goed bij Wallace, die op het basketbalveld verandert in een meedogenloze machine. Rondom de basket is Big Ben een dominante kracht die, door zijn atletische vermogen ten volle te benutten, de moeilijkste rebounds pakt en de machtigste blocks maakt.

Halverwege zijn eerste seizoen in Detroit keert het sentiment. Wallace ontpopt zich tot publiekslieveling en tijdens thuiswedstrijden dragen talloze fans zijn jersey (shirtje, met het nummer 3) en opvallende afro-pruiken. Ook worden er borden meegenomen waarop kreten staan als ‘Fear the Fro’. In de verte doet het spel van Wallace denken aan dat van Dennis Rodman, die aan het einde van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw het hart van de verdediging van de Pistons vormde en – net als Wallace – met zijn intimiderende speelwijze menig wedstrijd naar zich toe wist te trekken. (Een andere overeenkomst tussen beide spelers was overigens dat ze waardeloze vrije worp-schutters waren. Maar waar Rodman gedurende zijn carrière tenminste nog iets minder dan zestig procent raak schoot, maakte Wallace het veel bonter. Hij is namelijk nog altijd de slechtste vrije worp-schutter uit de geschiedenis van de NBA. Van de honderd free throws die Wallace nam, schoot hij er gemiddeld slechts 42 raak.)

In Detroit speelt Wallace samen met guard (spelverdeler) Chauncey Billups. Billups – die ‘Mr. Big Shot’ wordt genoemd omdat hij vaak op belangrijke momenten het winnende punt scoort – heeft in betrekkelijk korte tijd al een aantal NBA-teams versleten. Maar in Detroit vindt hij rust. Een andere belangrijke speler in de ploeg is Richard ‘Rip’ Hamilton. De topfitte Hamilton speelt, na twee keer zijn neus gebroken te hebben, regelmatig met een opvallend gezichtsmasker op. En dan is er ook nog Tayshaun Prince, die blaakt van het zelfvertrouwen doordat technisch directeur Joe Dumars impliciet zijn steun in de jonge speler heeft uitgesproken door tijdens de draft niet de op dezelfde positie spelende talentvolle Carmelo Anthony aan te trekken. Met Wallace, Billups, Hamilton en Prince doen de Pistons weer mee aan de strijd om het kampioenschap in de NBA.

Voordat het zover is verliezen de Pistons in mei 2003 eerst nog wel kansloos in de Eastern Conference Finals van de New Jersey Nets (0-4). Coach Rick Carlisle, die medeverantwoordelijk is geweest voor het terugbrengen van Detroit naar de top, wordt daarop de laan uitgestuurd omdat hij zich met zijn starre manier van leidinggeven van de spelers heeft vervreemd. Als nieuwe coach wordt de door vriend en vijand gerespecteerde Larry Brown aangesteld. Door de spelers ruimte te geven, weet Brown in korte tijd de ploeg voor zich te winnen.

Het seizoen 2003-2004 verloopt vervolgens met een hoop ups en enkele downs: lange reeksen overwinningen worden soms opgevolgd door onnodige verliespartijen. Halverwege het seizoen neemt Detroit Rasheed Wallace van de Portland Trail Blazers over. Deze Wallace – geen familie van Ben – staat bekend om zijn woede-uitbarstingen, ongenuanceerde uitspraken, ruzies met scheidsrechters en vreemde gedrag buiten het veld. Maar in Detroit is het publiek direct dol op ‘Sheed’. De komst van de tweede Wallace heeft bovendien een positief effect op de resultaten van de ploeg en zorgt er volgens Dumars voor dat de Pistons veranderen van ‘…a pretty good team to a very, very good team.’ De door Ben Wallace aangevoerde verdediging van de Pistons is nu zo sterk dat andere teams maar moeilijk tot scoren komen. En als Detroit een nieuw NBA-record neerzet door in vijf opeenvolgende wedstrijden de tegenstanders onder de 70 punten te houden, begint men stilletjes aan te geloven in de titel.

In de eerste ronde van de playoffs leveren de Milwaukee Bucks in april 2004 nauwelijks problemen op voor de ploeg uit Detroit. En ook tegen de New Jersey Nets van sterspeler Jason Kidd gaan de Pistons voortvarend van start: in de eerste wedstrijd komen de Nets maar tot 56 punten. Als Detroit ook de tweede wedstrijd wint, lijkt de buit al binnen. De drie daaropvolgende wedstrijden – inclusief een zenuwslopende vijfde wedstrijd met drie verlengingen – gaan echter verloren. New Jersey kan het nu thuis afmaken, maar de Pistons trekken in wedstrijd zes uiteindelijk toch aan het langste eind (81-75). In de allesbeslissende zevende wedstrijd in Detroit komen de Pistons vervolgens geen enkel moment in de problemen: 90-69.

In de Eastern Conference Finals moeten de Pistons daarop proberen af te rekenen met de Indiana Pacers van sterspeler Reggie Miller. Oud-coach Carlisle is inmiddels werkzaam bij de Pacers, wat een ongemakkelijke reünie oplevert. Wanneer Ben Wallace door een verslaggever wordt gevraagd of hij Carlisle mist, is zijn antwoord helder: ‘I don’t miss nobody. Why would I miss him?’ Detroit wint uiteindelijk met 4-2 van de Pacers en staat daarmee voor het eerst in bijna 15 jaar weer in de finale van de NBA.

Voor de finale tegen de Lakers met hun ‘Fab Four’ – de toekomstige Hall of Famers Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, Karl Malone en Gary Payton – trekt de pers alle registers open. Het is de ‘Lakers vs the other guys’ en ‘…the Pistons are orphans from the wrong side of the tracks.’ Het team uit LA staat onder leiding van Phil Jackson, de meest succesvolle coach in de NBA-geschiedenis. Jackson bezit op dat moment al negen kampioenschapsringen, en zou er enkele jaren later met de Lakers nog twee aan toevoegen. Zijn ploeg is volgens de gokkantoren de grote favoriet: een titel van Los Angeles levert bij een inleg van zeven dollar maar één dollar winst op (7-1). Ook bekende Lakerfans die vaak courtside van thuiswedstrijden genieten als Snoop Dogg, Denzel Washington en Jack Nicholson, geven geen cent voor de kansen van Detroit. ‘I don’t see the Pistons winning… anything,’ verklaart bijvoorbeeld komiek Chris Rock. ‘You never know. Shaq and Kobe could get arrested the same day.’

Maar meteen de eerste wedstrijd komen de Pistons al sterk uit de startblokken. De Lakers hebben geen antwoord op het collectief uit Detroit, en zien er op het veld lusteloos uit. Eindscore: 87-75. Wedstrijd twee in Los Angeles lijkt, met nog minder dan een minuut te gaan, en een voorsprong van zes punten voor de Pistons, wederom op een deceptie voor de Lakers uit te draaien. Op wonderbaarlijke wijze weet Kobe Bryant er echter toch een verlenging uit te slepen. Het is een klap die Detroit die dag niet meer te boven te komt.

De derde wedstrijd winnen de Pistons vervolgens met 88-68. Het is het laagste puntenaantal voor de Lakers in de playoffs in een halve eeuw tijd (561 wedstrijden). Vooral Bryant (11 punten) en O’Neal (14 punten) stellen teleur. In wedstrijd vier spelen beide sterren stukken beter, maar laat de rest van het team het zitten. De reuzen uit LA staan op omvallen: de frustraties lopen hoog op en coach Jackson begint te klagen over de scheidsrechters. Wedstrijd vijf blijkt achteraf niet meer dan een formaliteit. Ben Wallace, die gedurende de gehele finale Shaq uitstekend heeft weten te neutraliseren, is met 18 punten en 22 rebounds de grote man aan de kant van Detroit. Voor de derde keer in de geschiedenis worden de Pistons tot NBA-kampioenen gekroond (4-1).

De overwinning op de Lakers is er een van saamhorigheid over talent en samenwerking over ego. ‘I thought we were a better team than them, plain and simple,’ aldus Pistons-directeur Dumars. ‘I knew they had the two best players in the world, but this is not a tennis match, it is basketball. It is how deep your team is, and we have a deep team.’ Chauncey Billups wordt verkozen tot MVP (Most Valuable Player), maar de prijs had net zo goed naar een van de vier andere basisspelers – een van de Wallaces, Prince of Hamilton – kunnen gaan. Oud-Piston en NBA-kampioen Rick Mahorn had in ieder geval een duidelijke voorkeur voor Ben Wallace. ‘Scoring takes all headlines and that’s all well and good, but when you look at the character of your team, without Ben we wouldn’t have been where we were,’ laat hij weten. ‘Defensively, day in and day out, he keeps giving you an average of three blocks a game and 15 rebounds.’

Het begin van het volgende seizoen wordt overschaduwd door een massale vechtpartij die uitbreekt tijdens een thuiswedstrijd tegen de Indiana Pacers. Met minder dan een minuut te spelen, stevent Detroit af op een pijnlijke nederlaag. De emoties lopen vervolgens hoog op als Pacer Ron Artest een harde overtreding op Ben Wallace maakt. Wallace pikt dit niet en geeft Artest een flinke duw in zijn gezicht. Met veel moeite kan een opstootje tussen de spelers en trainers van beide teams worden gesust. Ondertussen is Artest wel uitdagend op de tafel van de jury aan de kant van het veld gaan liggen en heeft een koptelefoon van een radioverslaggever opgezet.

Terwijl de tv-verslaggevers hopen dat de wedstrijd vroegtijdig zal worden beëindigd, breekt de pleuris uit. Een Pistons-fan gooit een volle beker frisdrank op Artest, die geen seconde twijfelt en het publiek inspringt. Andere Pacers komen hem te hulp en er breken meerdere vechtpartijen tussen spelers en toeschouwers (waaronder Wallace zijn broer David) uit. Als verschillende fans zich op het veld begeven, wordt de wedstrijd gestaakt en de overwinning aan de Pacers toegekend. Op weg naar de kleedkamers wordt het team uit Indiana met van alles en nog wat bekogeld. Ze moeten uiteindelijk door de politie in veiligheid worden gebracht.

Het gevecht levert Artest een van de langste schorsingen uit de Amerikaanse sport-geschiedenis op: 86 wedstrijden. Wallace moet op zijn beurt zes wedstrijden missen. Zeven andere spelers krijgen ook schorsingen opgelegd en er wordt in totaal voor meer dan tien miljoen dollar aan salaris ingehouden. Daarnaast worden enkele spelers en fans aangeklaagd en veroordeeld tot boetes en taakstraffen. De NBA besluit naar aanleiding van het incident de beveiliging rondom het veld te verstevigen. Tevens wordt de verkoop van alcohol in de stadions aan banden gelegd.

Nadat het stof is neergedaald, weten de Pistons zich goed te herpakken. En in de tweede ronde van de playoffs neemt de ploeg uit Detroit sportieve wraak door de Pacers in zes wedstrijden (4-2) te verslaan. Via een nipte overwinning op de Miami Heat van Dwayne Wade en Shaq (4-3) wordt daarna wederom de NBA-finale bereikt. Het enige wat een ‘back-to-back’-kampioenschap nu nog in de weg staat, zijn de San Antonio Spurs: de ploeg van Tim Duncan, Tony Parker en Manu Ginobili. Tijdens de vijfde wedstrijd vindt er een sleutelmoment plaats als de Pistons in de verlenging, met minder dan tien seconden op de klok, twee punten voorstaan. Nadat Chauncey Billups een kans mist de overwinning veilig te stellen, profiteert Robert Horry optimaal van het feit dat hij door Rasheed Wallace wordt vrijgelaten. De driepunter van Horry heeft tot gevolg dat San Antonio, en niet Detroit, op een 3-2 voorsprong in wedstrijden komt. Omdat de Pistons knap de zesde wedstrijd in San Antonio weten te winnen, komt het in de finale voor het eerst in meer dan tien jaar tijd aan op een allesbeslissende zevende wedstrijd. Wanneer Detroit in het derde kwart van deze game seven een voorsprong opbouwt van negen punten, ligt de eindzege voor het grijpen. Een subliem spelende Tim Duncan gooit echter roet in het eten en bezorgt de Spurs voor de derde keer in het bestaan van de organisatie het kampioenschap.

Het daaropvolgende seizoen 2005-2006 sluiten de Pistons af met een nieuw clubrecord door 78 procent van de reguliere competitiewedstrijden (64-18) te winnen. In de tweede ronde van de playoffs weten de Pistons de Cleveland Cavaliers met een jonge en ontketende LeBron James nog maar net af te stoppen. Ondanks de gedenkwaardige block van Ben Wallace op Shaq tijdens wedstrijd vijf van de Eastern Conference Finals lukt het de ploeg uit Detroit vervolgens echter niet te winnen van de Miami Heat – die later ook de titel zullen pakken.

Het volgende seizoen verloopt voor Wallace teleurstellend. Hij speelt minder goed en botst met de nieuwe Pistons-coach, Flip Saunders. Na afloop van de playoffs tekent Wallace bij de Chicago Bulls. Daar vertrekt hij na twee redelijke seizoenen naar Cleveland, om de laatste drie jaar van zijn loopbaan vervolgens in Detroit af te sluiten. In 2016 besluiten de Pistons dat er nooit meer een speler van het team met het shirtnummer van Wallace – 3 –zal spelen. Zijn jersey hangt sindsdien in de nok van het stadion.

De 46-jarige Wallace woont tegenwoordig in grootstedelijk Detroit met zijn vrouw, twee zonen en dochter. Hij bestiert er een onderneming die gespecialiseerd is in de verkoop van radiografisch bestuurbare raceauto’s en is een van de eigenaren van het basketbalteam de Grand Rapids Drive, een dochteronderneming van de Detroit Pistons. In september 2021 zal de ceremonie plaatsvinden waarbij Wallace wordt ingewijd in de Hall of Fame.

 

Ander (corona)nieuws uit Detroit:

 • Afgelopen week vielen er in Detroit dertien coronadoden te betreuren. Het totaal aantal Detroiters dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus staat daarmee inmiddels op 2123 (2 mei 2021: 2028 doden, 18 april 2021: 1937 doden, 4 april 2021: 1890 doden, 21 maart 2021: 1870 doden, 7 maart 2021: 1863 doden, 7 februari 2021: 1816, 10 januari 2021: 1736, 13 december 2020: 1633, 25 oktober 2020: 1548 doden, 13 september 2020: 1513, 21 juni 2020: 1428 doden, 24 mei 2020: 1366 doden, 26 april 2020: 1101 doden, 29 maart 2020: 125 doden, 15 maart 2020: 0 doden).
 • De vaccinatieplaats in het stadion van de Detroit Lions, Ford Field, zal op dinsdag 18 mei worden gesloten. Sinds de opening in maart zijn er in acht weken tijd bijna 275 duizend prikken gezet (waarvan overigens maar 20 duizend bij Detroiters). De afgelopen dagen hebben ook kinderen tussen de twaalf en vijftien jaar oud in Ford Field het Pfizer-vaccin kunnen laten zetten. Op woensdag 12 mei keurde de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), het Amerikaans RIVM, het vaccin voor deze leeftijdsgroep namelijk goed.
 • Op vrijdag 14 mei had 55,7 procent van de Michiganders van 16 jaar en ouder minstens één vaccinatie ontvangen (Detroit: 34 procent). Gouverneur Gretchen Whitmer (D) liet diezelfde dag weten dat personen die volledig zijn gevaccineerd in Michigan zowel binnen- als buitenshuis geen mondkapje meer hoeven te dragen. De verplichting blijft nog wel gelden voor het openbaar vervoer en in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
 • Voor het eerst worden er in Nederland naar verhouding meer prikken gezet dan in de VS. Nu het laaghangend fruit is geplukt, richt het Witte Huis zich vooral op lastig bereikbare groepen. Zo worden er tot 4 juli in samenwerking met Uber en Lyft gratis ritjes naar vaccinatieplaatsen aangeboden.
 • Nadat er in april 2020 geen enkele dollar werd uitgegeven in de drie Detroitse casino’s, bedroeg de omzet over april 2021 109 miljoen dollar. Het verschil met dezelfde maand in 2019 (125 miljoen dollar) is klein, wat een teken is van het sterke herstel van een sector die lange tijd – van half maart 2020 tot eind augustus 2020 – volledig platlag.

Bronnen:

 • Detroit: Ontwaken uit de Amerikaanse Nachtmerrie, 2018, Pieter Uittenbogaard, VitaBrevis
 • Ben Wallace explains secret to 2004 Detroit Pistons, wishes Larry Brown never left
  Bill Dow Detroit Free Press 18/3/2021
 • This is what makes Detroit Pistons’ Ben Wallace a no-brainer Hall of Famer
  Arn Tellem Detroit Free Press 11/4/2021
 • Detroit casinos report $109 million in April revenue amid industry rebound
  JORDYN GRZELEWSKI | The Detroit News 11/5/2021
 • Uber and Lyft to provide free rides to vaccination sites as part of new White House partnership
 • Betsy Klein, Jeremy Diamond and Maegan Vazquez, www.cnn.com May 11, 2021
  Federally operated COVID-19 mass vaccination clinic inside Ford Field ends Monday
  CHRISTINA HALL | Detroit Free Press 14/5/2021
Back To Top