skip to Main Content

Zondag 8 mei 2022: Viola Liuzzo, 11 april 1925 – 25 maart 1965

‘Hill blocks view’ staat er op een verkeersbord aan de voet van een heuvel langs US Highway 80 in het hart van Alabama. Automobilisten krijgen het advies een snelheid van 45 mijl (75 kilometer) per uur aan te houden. Maar de overgrote meerderheid trekt zich hier weinig van aan en raast met hoge snelheid de heuvel over. Op de top van de heuvel staan en kerkje en ligt een kerkhof met enkele tientallen graven. Achter het kerkhof strekken eindeloze velden zich uit tot de horizon, ooit plukten zwarte slaven er onder mensonterende omstandigheden katoen. Vanaf het kerkje leidt een pad naar een monument ter herinnering aan Viola Liuzzo. Op 25 maart 1965 werd de 39-jarige Liuzzo, een burgerrechtenactiviste uit Detroit (Michigan), hier vlakbij vermoord door leden van de Ku Klux Klan.

In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw ontwikkelde de staat Alabama in het zuiden van de VS zich tot het middelpunt van de zwarte burgerrechtenbeweging. Zo begon in december 1955 met de weigering van Rosa Parks (zie onderstaande foto) haar plaats in een bus aan een witte passagier af te staan de Montgomery Bus Boycott. Onder leiding van een charismatische dominee, de 26-jarige Martin Luther King Jr., wist de zwarte gemeenschap meer dan een jaar lang het busbedrijf in de hoofdstad van Alabama te mijden door een particulier systeem van taxi’s op te zetten en vele kilometers te voet af te leggen. Het resulteerde uiteindelijk in een einde aan de segregatie in de lokale bussen.

Groepjes witte en zwarte studenten, Freedom Riders, probeerden in de lente en zomer van 1961 ook het interstatelijke busvervoer en de wachtruimtes te integreren. Na talloze bedreigingen, arrestaties en een hoop geweld – een groep met onder meer het latere Congreslid John Lewis werd op het busstation in Montgomery in elkaar geslagen, en in Anniston in het oosten van Alabama ging een bus in vlammen op (zie onderstaande foto) – bereikten ook zij hun doel.

Twee jaar later wilden Vivian Malone en James Hood zich als eerste zwarte studenten inschrijven aan de University of Alabama in Tuscaloosa. Het Amerikaanse Hooggerechtshof had in 1954 segregatie in het onderwijs al in strijd met de grondwet verklaard, maar de beruchte gouverneur van Alabama, George Wallace, wilde hier niets van weten. ‘Segregation now, segregation tomorrow, segregation forever,’ had hij tijdens zijn inauguratie begin 1963 nog dreigend laten weten. Op 11 juni 1963 blokkeerde Wallace hoogstpersoonlijk de toegang tot de universiteit voor Malone en Hood. Maar deze actie, die bekend zou komen te staan als the stand in the schoolhouse door, was vooral voor de bühne: president John F. Kennedy had immers vooraf al te kennen gegeven er alles aan te doen Malone en Hood te helpen. Toen de president de Alabama National Guard onder federale controle plaatste, moest Wallace dan ook een stap opzij zetten.

75 kilometer ten westen van Tuscaloosa demonstreerden zwarte schoolkinderen rond diezelfde tijd in Birmingham tegen de segregatie in de grootste stad van Alabama. De protesten kregen nationale en internationale aandacht nadat de beruchte politiecommissaris van Birmingham, Eugene ‘Bull’ Connor, waterkanonnen inzette en zijn mannen met politiehonden en wapenstokken op de scholieren afstuurde. Het hoofdkwartier van de burgerrechtenbeweging in Birmingham, de 16th Street Baptist Church, was vervolgens op 15 september 1963 het doelwit van een bomaanslag waarbij vier zwarte tienermeisjes (zie de onderstaande foto) om het leven kwamen: de 11-jarige Denise McNair en Addie Mae Collins, Carole Robertson en Cynthia Wesley (allemaal 14 jaar). Diezelfde dag werden in de stad ook nog twee zwarte tienerjongens vermoord: een door de politie (Johnny Robinson, 16 jaar) en een door racistische witte jongeren (Virgil Ware, 13 jaar). Door de afschuwelijke gebeurtenissen in Birmingham kon Washington DC niet langer meer aan de zijlijn toe blijven kijken. En nog geen jaar later ondertekende president Lyndon B. Johnson de Civil Rights Act, waarmee discriminatie op basis van ras, kleur, religie, nationaliteit of geslacht strafbaar werd gesteld.

Maar met de aanname van de Civil Rights Act was de strijd in het Zuiden nog niet voorbij. Staten als Alabama hadden namelijk volledige zeggenschap over het kiesrecht en ze maakten het door zaken als taaltesten, extra belastingen en allerlei bureaucratische hindernissen voor zwarte inwoners vrijwel onmogelijk zich te registreren als kiezer. Om aan deze schandelijke praktijken een einde te maken riepen zwarte leiders op tot federaal toezicht vanuit Washington.


Op 18 februari 1965 werd na afloop van een demonstratie voor hervorming van het kiesrecht de 26-jarige Jimmie Lee Jackson (zie bovenstaande foto) vlakbij het stadje Selma in elkaar geslagen en neergeschoten door agenten van de staatspolitie. Toen hij een week later stierf was de woede binnen de zwarte gemeenschap enorm. Ondanks dreigingen van geweld door organisaties als de Ku Klux Klan werd besloten uit protest een mars te organiseren naar Montgomery. (Iets meer dan 100 jaar eerder kwamen de zuidelijke staten die zich aan de vooravond van de Amerikaanse Burgeroorlog hadden afgescheiden van de VS hier samen om een nieuwe natie op te richten: de Geconfedereerde Staten van Amerika. In Montgomery werd toen ook een voorlopige grondwet aangenomen en een president verkozen: Jefferson Davis. Tot op de dag van vandaag staat er een standbeeld van deze landverrader en strijder tegen afschaffing van de slavernij naast het staatsparlement.)

Op zondag 7 maart 1965 vertrokken rond de 500 demonstranten, met in hun gelederen onder meer John Lewis, vanuit de Brown Chapel AME Church in Selma voor de meer dan 80 kilometer lange protestmars naar Montgomery. Ver kwamen ze echter niet. Aan de voet van de Edmund Pettus Bridge werd de groep namelijk opgewacht door agenten van de staatspolitie. Toen de demonstranten vervolgens weigerden om te keren, werden ze door de leden van de Alabama State Police onder de voeten gelopen en op gruwelijke wijze mishandeld.

Foto’s en beelden van Bloody Sunday gingen de wereld over en werden in Detroit met ontzetting bekeken door Viola Liuzzo. Liuzzo was in 1925 in diepe armoede in Tennessee opgegroeid, en de alledaagse realiteit van de gesegregeerde samenleving had grote indruk op haar achtergelaten. Toen ze later met haar gezin naar de Motor City verhuisde, zag ze vervolgens ook daar hoe zwarte Amerikanen als tweederangsburgers werden behandeld. Het leidde ertoe dat de moeder van vijf kinderen in 1964 lid werd van de NAACP (National Association for the Advancement of Color People), de belangrijkste beweging die opkwam voor de rechten van zwarte Amerikanen.

Twee dagen na Bloody Sunday vertrok een nieuwe groep demonstranten onder leiding van Martin Luther King Jr. (zie onderstaande foto, samen met president Johnson) vanuit Selma naar Montgomery. Ook nu stond er aan de voet van de brug weer een linie agenten klaar, maar tot geweld zou het dit keer niet komen. De demonstranten knielden, gingen in gebed en maakten daarna rechtsomkeert. Later die dag vermoordde een racistische, witte meute wel James Reeb, een dominee uit Boston die als vrijwilliger naar Selma was gekomen. Bloody Sunday en de moord op Reeb leidde er mede toe dat president Lyndon B. Johnson een week later het Congres aanspoorde haast te maken met de aanname van een federale kieswet, de Votings Rights Act. ‘In our system the first and most vital of all our rights is the right to vote,’ zei hij.

De dag na de speech van LBJ besloot Viola Liuzzo vanuit Detroit naar Selma te rijden om de activisten te helpen. Op 21 maart 1965 vertrok er onder zware bewaking van federale troepen een nieuwe groep demonstranten richting Montgomery. Liuzzo hielp bij de registratie van deelnemers, liep stukken mee en vervoerde met haar auto mensen, eten en drinken. De tocht van Selma naar Montgomery langs US Highway 80 zou vijf dagen duren. Slecht weer, vermoeidheid en zere voeten matten de deelnemers volledig af. Maar het gevoel van triomf was groot toen uiteindelijk het parlement van Alabama werd bereikt. Martin Luther King Jr. sprak er een mensenmassa van 25 duizend toe. En de boodschap van de dominee voor gouverneur George Wallace – die weigerde King te ontvangen en in zijn kantoor bleef – was kraakhelder: ‘We are no longer fighting for a seat at the lunch counter, the stakes are higher now. We are fighting for a a seat at the legislature.’ En, voegde hij toe: ‘Segregation is on its deathbed.’ De mars werd afgesloten met het zingen van ‘We shall overcome’, het protestlied van de burgerrechtenbeweging.

Niet veel later reed Liuzzo met haar auto verschillende deelnemers aan de protestmars van Montgomery terug naar Selma. Na in Selma een groepje te hebben afgezet, keerde ze ‘s avonds samen met de 19-jarige zwarte vrijwilliger Leroy Moton terug naar Montgomery. Halverwege de rit kwam er een auto naast hen rijden waarvanuit werd geschoten. Moton overleefde de aanslag, maar Liuzzo niet.

Een dag na de moord op Liuzzo sprak president Johnson op de nationale televisie het Amerikaanse volk toe. ‘Mrs. Liuzzo went to Alabama to serve the struggle for justice,’ verklaarde hij. ‘She was murdered by the enemies of justice, who for decades have used the rope and the gun and the tar and feathers to terrorize their neighbors.’ LBJ liet tevens weten dat er vier verdachten waren gearresteerd: leden van de Ku Klux Klan.

Al snel bleek een van de verdachten een betaalde FBI-informant te zijn die niet vervolgd kon worden. En dat terwijl de man ook betrokken geweest bleek te zijn bij gewelddadige aanvallen op Freedom Riders in 1961 en bij de bomaanslag op de 16th Street Baptist Church in 1963. De andere drie verdachten werden in oktober 1965 binnen twee uur door een geheel witte jury voor een staatsrechtbank vrijgesproken. In een daaropvolgende federale rechtszaak kregen ze elk een gevangenisstraf van tien jaar opgelegd, niet voor moord maar voor een obscure strafgrond uit de 19e eeuw. Jaren later klaagden de kinderen van Liuzzo de FBI aan, maar ze verloren de zaak en werden veroordeeld tot het betalen van duizenden dollars aan proceskosten. Om gek van te worden…

Viola Liuzzo werd op 30 maart 1965 in aanwezigheid van onder anderen Martin Luther King Jr. in Detroit begraven. Nog geen half jaar later zette president Johnson zijn handtekening onder de Voting Rights Act, en kwamen zuidelijke staten met een geschiedenis van discriminatie voor wat betreft het kiesrecht onder federaal toezicht te staan. In de jaren daarna kwamen er miljoenen zwarte kiezers in de VS bij. Het percentage geregistreerde zwarte kiezers in Alabama steeg bijvoorbeeld van 13,4 procent in 1962 naar 56,7 procent in 1968. ‘Hands that picked cotton…now can pick our public officials,’ luidde in die tijd de tekst op een informatiefolder.

In 1982 werd er een speeltuin in het noordwesten van Detroit naar Viola Liuzzo vernoemd, waar een paar jaar geleden een standbeeld van haar werd onthuld. (zie bovenstaande foto). En in 2015 kreeg de burgerrechtenactiviste postuum een eredoctoraat van Wayne State University, de grootste universiteit van de Motor City, toegekend. In Alabama bevindt zich bovendien sinds 1989 het Civil Rights Memorial dat is opgedragen aan Liuzzo en tientallen andere martelaren van de civil rights movement. En dan is er dus ook nog het monument langs US Highway 80, omringd door een hek nadat er verschillende keren de Confederatievlag op werd geschilderd.

In de strijd voor rechtvaardigheid betaalde Viola Liuzzo de hoogste prijs. Dat mag nooit vergeten worden.

Zondag 30 januari 2022: February (repost).

Het bovenstaande nummer ‘February’ staat op het album ‘Lead Poison’ (2016) van de Detroitse artiest Elzhi. ‘It’s February, it’s much different from the past year,’ rapt hij.

In het lied trekt Elzhi een vergelijking tussen zijn sombere gedachten en het winterse Detroit: ‘Now it’s February and the world feels a lot colder.’ En dat terwijl de Detroiter in zijn jeugd juist zo genoot van de winter: ‘This time of year when I was young, snowflakes was on my tongue. We played freeze tag or had a snowball fight, ‘til the curb on the streetlight would grow all bright.’

Op het eind van het nummer memoreert Elzhi J Dilla, een bekende hiphopproducent uit de Motor City die in 2006 op 32-jarige leeftijd stierf.

‘Oh February, February.
You took a friend from me who wasn’t just some celeb you buried.
He inspired us all musically.
You came around and changed things, I want it how it used to be.’

Ander (corona)nieuws uit Detroit:

 • Afgelopen week vielen er in Detroit elf coronadoden te betreuren. Het totaal aantal Detroiters dat is overleden aan de gevolgen van covid-19 staat daarmee inmiddels op 2.983 (16 januari 2022: 2792 doden, 26 december 2021: 2701 doden, 28 november 2021, 2517 doden, 7 november 2021: 2449 doden, 26 september: 2391 doden, 1 augustus 2021: 2316 doden, 13 juni 2021: 2265 doden, 2 mei 2021: 2028 doden, 4 april 2021: 1890 doden, 21 maart 2021: 1870 doden, 7 maart 2021: 1863 doden, 7 februari 2021: 1816, 10 januari 2021: 1736, 13 december 2020: 1633, 25 oktober 2020: 1548 doden, 13 september 2020: 1513, 21 juni 2020: 1428 doden, 24 mei 2020: 1366 doden, 26 april 2020: 1101 doden, 29 maart 2020: 125 doden, 15 maart 2020: 0 doden).

Zondag 16 januari 2022: Breekpunt in Michigan.

Begin vorige week stuurde Scott Kirby, topman van United Airlines, zijn personeel een nieuwjaarsbrief waarin hij uiteen zette hoe de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij worstelde met de omikronvariant van het coronavirus. Zo meldde in de kerstvakantie op een dag een derde van het personeel op het vliegveld van Newark zich ziek, wat leidde tot een fors aantal geannuleerde en vertraagde vluchten. Op het moment dat Kirby zijn brief stuurde, telde United overigens ongeveer 3000 besmette werknemers – vier procent van het totaal.

United voerde in de herfst van 2021 als een van de eerste grote Amerikaanse bedrijven een vaccinatieplicht voor het personeel in. Tot die tijd stierf er gemiddeld één werknemer per week aan de gevolgen van het coronavirus. De acht weken daarna telde de grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappij na Delta Airlines echter geen enkele coronadode meer Plus, aldus Kirby in zijn nieuwjaarsbrief, ‘zero of our vaccinated employees are currently hospitalized.’

Drie weken geleden schreef ik over de scherpe daling van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnamen in Michigan. Tijdens de feestdagen greep omikron echter in rap tempo om zich heen, wat vorige week zondag een grote keten van ziekenhuizen in en rondom Detroit (Beaumont Health) ertoe noopte bovenstaande noodkreet paginagroot in een aantal lokale en regionale kranten te plaatsen. Twee dagen later uitte ook de hoogste zorgfunctionaris van de staat Michigan, dokter Natasha Bagdasarian, in niet mis te verstane bewoordingen haar zorgen over de nieuwe uitbraak: ‘We’re now at a point that we have not seen through this pandemic.’ In een week tijd was het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen namelijk met 17 procent gestegen tot een recordhoogte van 4674 (waaronder meer dan honderd kinderen). Als er geen harde keuzes zouden worden gemaakt, dreigde volgens Bagdasarian het al overbelaste zorgstelsel, kampend met duizenden besmette artsen en verpleegkundigen, volledig vast te lopen: ’Do we want to work on bringing that peak down or do we just want to let this omicron surge explode? This is a very dangerous time for us and this is not what we want to see with cases exploding the way they are.’

Door onder meer het hogere percentage mensen met overgewicht en de lagere vaccinatiegraad zijn de gevolgen van de omikronvariant in de VS ernstiger als in West-Europa. Zo steeg het aantal dagelijkse Amerikaanse coronadoden de laatste weken van 1250 naar 1750, terwijl aan de andere kant van de Atlantische Oceaan de cijfers juist verbeterden. Ter vergelijking: in Nederland (17,5 miljoen inwoners) stierven afgelopen maand ongeveer 25 mensen per dag aan de gevolgen van covid-19, waar het er in Michigan (10 miljoen inwoners) 100 waren. Uit de meest recente data blijkt dat 85 procent van deze coronadoden niet gevaccineerd was.

Van alle inwoners boven de vijf jaar oud heeft in Michigan inmiddels 64 procent zich nu laten prikken. Maar in plekken als Detroit, en counties waar Trump in 2020 de meeste stemmen kreeg, ligt de vaccinatiegraad zo’n twintig procentpunt lager. Op woensdag 5 januari liet de burgemeester van Detroit, Mike Duggan, zijn irritatie over sommige ongevaccineerden de vrije loop. ‘Some of this arrogant, “I don’t need a vaccine” thing changes when you’re gasping for breath and on a ventilator,’ schreef hij op Twitter. Duggan wees vervolgens – voor de zoveelste keer – op de 12 plekken in de stad waar men zich kon laten vaccineren: ‘The best thing you can do to protect yourself and others is to get vaccinated and boosted.’ En, voegde hij toe: ‘It is highly encouraged that you avoid large crowds, wear a surgical or KN95 mask, and continue social distancing.’ De burgemeester kondigde tevens de opening aan van verschillende rapid test centers.

Ondertussen geven talloze scholen in Detroit weer online les en zijn er dagelijks 80 buschaufffeurs van het regionale openbaar vervoerbedrijf ziek. Daarnaast leidde de coronacrisis recentelijk tot de sluiting van een winkel van de sportketen Under Armour in downtown Detroit, en liet ook een populair koffietentje in midtown Detroit weten de deuren niet meer te openen.

Ander (corona)nieuws uit Detroit:

 • Afgelopen week vielen er in Detroit vier coronadoden te betreuren. Het totaal aantal Detroiters dat is overleden aan de gevolgen van covid-19 staat daarmee inmiddels op 2792 (26 december 2021: 2701 doden, 28 november 2021, 2517 doden, 7 november 2021: 2449 doden, 26 september: 2391 doden, 1 augustus 2021: 2316 doden, 13 juni 2021: 2265 doden, 2 mei 2021: 2028 doden, 4 april 2021: 1890 doden, 21 maart 2021: 1870 doden, 7 maart 2021: 1863 doden, 7 februari 2021: 1816, 10 januari 2021: 1736, 13 december 2020: 1633, 25 oktober 2020: 1548 doden, 13 september 2020: 1513, 21 juni 2020: 1428 doden, 24 mei 2020: 1366 doden, 26 april 2020: 1101 doden, 29 maart 2020: 125 doden, 15 maart 2020: 0 doden).

Bronnen:

 • Airlines Say Storms and Omicron Caused Flight Cancellations
  Niraj Chokshi, Jan. 11, 2022, New York Times
 • Michigan gets antiviral medications to treat COVID-19, 5th federal medical hospital team, CHRISTINA HALL | Detroit Free Press 7/1/2022
 • Detroit, other metro schools opt to go virtual as COVID-19 cases skyrocket
  CHARLES E. RAMIREZ , HAYLEY HARDING | The Detroit News 4/1/2022
 • Hundreds of employees test positive for COVID-19, Henry Ford Health says
  BETH LEBLANC | The Detroit News 4/1/2022
 • Detroit, some counties expanding COVID-19 testing sites amid latest virus surge
  CHRISTINA HALL | Detroit Free Press 5/1/2022
 • SMART to cut bus services amid COVID-19 surge, driver shortage
  SCOTT TALLEY | Detroit Free Press 10/1/2022
 • Michigan warns of unprecedented COVID-19 surge, urges vaccines and boosters
  KRISTEN JORDAN SHAMUS , DAVE BOUCHER | Detroit Free Press 11/1/2022

Zondag 26 december 2021: Hantz Woodlands.

Indian Village (zie bovenstaande foto) is een villawijk in het oosten van Detroit die omgeven wordt door een van de meest verpauperde delen van de stad. Een bewoner van dit eilandje van welvaart is John Hantz, oprichter en directeur van de Hantz Group, een netwerk van bedrijven in de financiële sector. Hantz woont al decennia in Indian Village als hij in de periode na de kredietcrisis dit deel van Detroit verder ziet wegzakken. De multimiljonair besluit daarop het heft in eigen handen te nemen. ‘I’ve spent a lot of years waiting for someone to do something. I’m going to quit complaining about it like everybody else and go try to do something.’ Hantz gelooft dat grootschalige commerciële landbouw de beste manier is om in verval geraakte wijken in Detroit uit het slop te trekken. Zijn plan is dan ook om niet ver van Indian Village world’s largest urban farm – een project met een oppervlakte van ongeveer acht vierkante kilometer – te realiseren: Hantz Farms.

Maar als Hantz zijn idee in 2009 wereldkundig maakt, steekt er direct een storm van kritiek op. Zo ziet het stadsbestuur liever niet dat er zoveel land in handen komt van een private partij. Veel buurtbewoners reageren ook huiverig: op een megaboerderij naast de deur – inclusief ongedierte, stank en pesticide – zit men niet te wachten. De grootste weerstand tegen de ideeën van Hantz komt echter van Detroiters die werkzaam zijn in de traditionele stadslandbouw. In hun ogen staat het project van Hantz symbool voor de wijze waarop het witte kapitalisme via een slinkse land grab hoopt te profiteren van de neergang van de arme, zwarte stad. Malik Yakini, directeur van de Detroit Black Community Food Security Network (zie onderstaande foto), spreekt in dit verband bijvoorbeeld spottend over een corporate takeover. En als schrijver Mark Binelli het plan van Hantz in een gesprek met activiste Des Cooper aansnijdt, spreekt haar reactie – ‘You mean the plantation?’ – eveneens boekdelen.


Omdat de bestemmingsplannen van Detroit een grootschalige stadsboerderij niet toestaan, moet Hantz in de loop der tijd zijn plan aanpassen. Op de tekentafel transformeert Hantz Farms tot Hantz Woodlands: een boomkwekerij. Hantz denkt dat het planten van een boompje ongeveer één dollar kost. Als er vervolgens na tien jaar tot kappen wordt overgegaan, zal dit per boom 40 tot 60 dollar aan (brand)hout en houtsnippers opleveren. Wordt er nog tien jaar langer met kappen gewacht, dan kan de opbrengst zelfs oplopen tot enkele honderden dollars. Hantz houdt in eerste instantie rekening met een looptijd van 60 jaar.

Het project krijgt eind 2013 de wind in de zeilen als de gouverneur van Michigan, Rick Snyder, met de plannen instemt. Na jaren van strijd verleent kort daarop ook de gemeenteraad van Detroit – met de kleinst mogelijke meerderheid: 5-4 – zijn goedkeuring. Voor iets minder dan een half miljoen dollar weet Hantz vervolgens ten oosten van Indian Village een stuk grond met een oppervlakte van ongeveer één vierkante kilometer op de kop te tikken. Zelfs naar Detroitse maatstaven is dit een koopje, en tegenstanders van het project schreeuwen dan ook moord en brand. Om beschuldigingen van partijdigheid te voorkomen, bevat het contract dat Hantz met het stadsbestuur sluit wel enkele voorwaarden. Zo moet de ondernemer contant afrekenen, alles wat in het gebied illegaal gedumpt is opruimen, vijftig leegstaande panden neerhalen, de boel onderhouden en netjes belasting betalen. Hantz en zijn team gaan meteen aan de slag. Het gras wordt gemaaid en bijna alle bomen worden gekapt. Tevens worden er duizenden illegaal gedumpte banden en een verdwaalde boot opgeruimd.

Op 17 mei 2014 zijn er meer dan 1.000 vrijwilligers – waaronder honderden mensen uit de buurt – aanwezig voor het planten van de eerste 15 duizend jonge boompjes. ‘It’s really a community deal happening today,’ merkt John Hantz op, terwijl hij hotdogs uitdeelt en praatjes maakt met wijkbewoners. ‘How many more people are out walking now? This will be the first summer they can walk to church instead of drive because they feel safe.’ In enkele uren wordt vervolgens de basis gelegd voor de grootste stedelijke tree farm ter wereld. Er worden onder meer suikeresdoornen, berken en eiken van nog geen meter hoog geplant. ‘Let the trees grow. Let them beautify,’ zegt Hantz, die aan het project zes miljoen dollar kwijt denkt te zijn. De ondernemer is vol vertrouwen over de toekomst van Hantz Woodlands: ‘If I don’t see it become something, I think my daughter will.’

De 57-jarige gepensioneerde Ray Anderson, die al zijn hele leven in de straat tegenover Hantz Woodlands woont, weet die dag niet wat hij meemaakt. ‘It’s been a blessing. This was an ugly neighborhood, an ugly place. Now you can look outside and look toward the future,’ zegt hij. ‘Compared to the way it was and the way it is now since John and his group have come in, it’s just fantastic.’ Carla Smith, die in een nabijgelegen straat woont waar nog maar zeven van de oorspronkelijk veertig woningen overeind staan, kan zich de oude aanblik van het gebied nog goed voor de geest halen. ‘These areas had six foot trees and weeds and piles of tires,’ aldus Smith. ‘Suddenly it’s gone. I can imagine our children having clean air to breathe, with beauty around them, to be able to feel safe.’ Gloria Jefferson heeft haar kleinkinderen meegenomen naar de plantingsceremonie. Ze wil dat de kinderen met eigen ogen de voorzichtige wedergeboorte van de wijk aanschouwen. ‘I was raised over here,’ aldus Jefferson. ‘I probably won’t be here 50 years from now but hopefully they will and they can see what they started and watch it grow.’

In de zomer van 2014 neem ik zelf een kijkje. Op de hoek van Goethe en Holcomb Street ontmoet ik Mike Score (links op bovenstaande foto), de man die door John Hantz is aangesteld om Hantz Woodlands in goede banen te leiden. Score woont dan in Ann Arbor, vijftig kilometer ten westen van Detroit, maar hij groeide niet ver van Hantz Woodlands op. In zijn jeugd volgde hij een opleiding tot landbouwdeskundige aan Michigan State University en verrichtte, als lid van een mennonietengemeenschap, missiewerk in Kongo. Als wetenschapper schreef Score onder meer stukken over de spanningen tussen plattelands- en stadsbewoners en de mogelijkheden om landbouw te gebruiken voor het overwinnen van vooroordelen.

Score vertelt mij dat er een omslag in zijn leven plaatsvond toen hij op een avond door de donkere straten van Detroit reed en een moeder met twee kinderen op de bus zag wachten in een verlaten deel van de stad. Het tafereel deed hem in tranen uitbarsten. ‘We can do better than this!’ dacht Score bij zichzelf. Niet lang daarna biedt Hantz hem een baan als projectleider aan. Score twijfelt geen moment en grijpt het aanbod – door hemzelf omschreven als een once-in-a-lifetime opportunity – met beide handen aan. Score schrijft het ondernemingsplan voor Hantz Woodlands en begeleidt het voortraject.

Maar daar blijft het niet bij. Samen met leden van de werkploeg is hij als ik hem spreek ook bijna dagelijks in het gebied aan het werk. Het contact met de mensen in de wijk verloopt volgens Score uitstekend. ‘I love these folks, and they love us!’ aldus de projectleider. ‘On a typical day we get five people thanking us.’ Als auto’s langsrijden wordt er vaak gezwaaid of gaat er een duim omhoog. Boze buren heeft Score nog niet ontmoet, maar toen hij op een gegeven moment hoorde dat er een vrouw naar hem op zoek was, vreesde hij toch het ergste. ‘Heart thumping, I went and looked for her,’ herinnert Score zich. Uiteindelijk bleek de bewoonster hem te willen bedanken, en bood ze de werkploeg zelfs een lunch aan.

Hantz Woodlands leidde vrijwel direct tot een hernieuwd gevoel van saamhorigheid in de wijk. Nu er eindelijk een sprankje hoop was op een betere toekomst voor dit deel van Detroit, kwamen buurtbewoners zelf ook vaker in actie. Zo werd er bijvoorbeeld meer geïnvesteerd in het opknappen van de eigen woning, en vond tuinonderhoud regelmatiger plaats. De opgeschroefde verwachtingen zetten daarnaast het stadsbestuur onder druk om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Gevolg was tevens dat mensen die al tientallen jaren wilden vertrekken, toch bleven. Ook keerden er verschillende kinderen van gestorven ouders terug naar het ouderlijk huis.

In oktober 2014 ging de tweede fase van het project van start met het planten van 150 volwassen bomen. Sommige exemplaren waren wel zes meter hoog en moesten helemaal uit Buffalo (New York) komen. Als begin mei 2015 nog eens 5 duizend jonge boompjes worden geplant, is de weerstand tegen het project vrijwel verstomd. Het is John Hantz er alles aan gelegen van Hantz Woodlands een succes te maken. Hij voelt zich daar jegens de buurtbewoners toe verplicht. ‘I want to exceed their expectations,’ verklaart de ondernemer. ‘This community took a risk, when others said they were being duped. They should be rewarded accordingly.’

In het kader van Hantz Woodlands zijn er de afgelopen jaren talloze percelen opgeruimd, tientallen vervallen panden gesloopt en tienduizenden bomen geplant. Het aangezicht van de wijk is erdoor ontegenzeggelijk in positieve zin veranderd. Een paar maanden geleden onthulde journalist Kirk Pinho van Crain’s Detroit echter wel dat John Hantz sinds 2019 in stilte ongeveer 10 procent van de grond voor een bedrag van bijna drie miljard dollar heeft verkocht. Het zal interessant zijn te zien hoe deze vorm van commerciële stadslandbouw zich in de toekomst verder zal ontwikkelen.

Ander (corona)nieuws uit Detroit:

 • Afgelopen week vielen er in Detroit zeven coronadoden te betreuren. Het totaal aantal Detroiters dat is overleden aan de gevolgen van covid-19 staat daarmee inmiddels op 2701 (28 november 2021, 2517 doden, 7 november 2021: 2449 doden, 26 september: 2391 doden, 1 augustus 2021: 2316 doden, 13 juni 2021: 2265 doden, 2 mei 2021: 2028 doden, 4 april 2021: 1890 doden, 21 maart 2021: 1870 doden, 7 maart 2021: 1863 doden, 7 februari 2021: 1816, 10 januari 2021: 1736, 13 december 2020: 1633, 25 oktober 2020: 1548 doden, 13 september 2020: 1513, 21 juni 2020: 1428 doden, 24 mei 2020: 1366 doden, 26 april 2020: 1101 doden, 29 maart 2020: 125 doden, 15 maart 2020: 0 doden).
 • Begin december bezoekt The Detroit News een ziekenhuis op het platteland van Michigan in het midden van de staat. Medewerkers draaien er al bijna twee jaar overuren om de stroom coronapatiënten aan te kunnen en ze zijn fysiek en emotioneel aan het eind van hun Latijn. ‘It’s very overwhelming watching people die all day, every day, for months and months,’ zegt een van de verpleegsters met wie de krant spreekt. Het gevoel overheerst dat veel mensen zich niet realiseren hoe ernstig de situatie is.

 • Op woensdag 8 december wordt in Michigan melding gemaakt van de eerste besmetting met de omikronvariant. En enkele dagen later liggen er in de staat meer dan 5 duizend coronapatiënten in de ziekenhuizen: niet eerder sinds de uitbraak van de pandemie waren het er zoveel. Vanaf half december zet echter een scherpe daling in: na meer dan een half jaar lijkt daarmee de continue stijging in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Michigan ten einde te zijn gekomen.
 • Tegelijkertijd zorgt de omikronvariant in de rest van het land wel voor de nodige zorgen. Zo worden er rond Kerst duizenden vluchten geannuleerd omdat talloze medewerkers van luchtvaartmaatschappijen besmet zijn geraakt. En ook Michigan is nog niet uit de problemen. Zo is slechts de helft van de 20 tot 29-jarigen er gevaccineerd. Uit data blijkt ondertussen dat bijna 90 procent van coronapatiënten op de intensive care in de staat niet gevaccineerd is. Het zijn cijfers die het schoolbestuur van de openbare scholen in Detroit niet koud laten. Besloten wordt dan ook dat vanaf 1 februari 2022 al het personeel gevaccineerd moet zijn.

Bronnen:

 • Hantz quietly sells off $2.8 million in properties as interest grows in Detroit neighborhood, Kirk Pinho, https://www.crainsdetroit.com, 19/9/2021
 • Detroit’s Hantz Farms is beginning to look like a land grab after all
  Steve Nealing, www.metrotimes.com, 20/9/2021
 • First case of omicron identified in Michigan in Kent County
  HANI BARGHOUTHI , SARAH RAHAL , CRAIG MAUGER | The Detroit News 9/12/2021
 • Michigan’s hospitals near breaking point: ‘We can’t take care of our patients as we need’ Kayla Ruble, The Detroit News, 17/12/2021
 • Michigan sees signs of hope in fourth COVID surge. Here’s why
  CRAIG MAUGER | The Detroit News 15/12/2021
 • Detroit school district issues vaccine mandate for teachers
  MARK HICKS | The Detroit News 16/12/2021

Zondag 28 november 2021: Detroit, ‘een onontdekt Amerikaans juweeltje’.

Recentelijk was ik te gast in de podcast Echt Amerikaans. En de host sprak ook met mijn Detroitse buddy Sherm. Beluister het gesprek hier of hier .

Ander (corona)nieuws uit Detroit:

 • Afgelopen week vielen er in Detroit tien coronadoden te betreuren. Het totaal aantal Detroiters dat is overleden aan de gevolgen van covid-19 staat daarmee inmiddels op 2517 (7 november 2021: 2449 doden, 26 september: 2391 doden, 12 september 2021: 2357 doden, 25 augustus 2021: 2323 doden, 1 augustus 2021: 2316 doden, 13 juni 2021: 2265 doden, 2 mei 2021: 2028 doden, 4 april 2021: 1890 doden, 21 maart 2021: 1870 doden, 7 maart 2021: 1863 doden, 7 februari 2021: 1816, 10 januari 2021: 1736, 13 december 2020: 1633, 25 oktober 2020: 1548 doden, 13 september 2020: 1513, 21 juni 2020: 1428 doden, 24 mei 2020: 1366 doden, 26 april 2020: 1101 doden, 29 maart 2020: 125 doden, 15 maart 2020: 0 doden).
 • Nu het weer kouder wordt en mensen meer binnen zijn, neemt het aantal besmettingen met covid-19 in Michigan snel toe. Met drie procent van het totaal aantal inwoners in de VS telt de staat inmiddels tien procent van alle nieuwe coronagevallen in het land. Het gemiddeld aantal dagelijkse besmettingen is sinds het begin van de pandemie niet zo hoog geweest: boven de 7 duizend.
 • Komende week zal Michigan waarschijnlijk de piek in het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen van afgelopen lente (4.158) doorbreken. Artsen en verplegers staan net als tijdens eerdere golven weer onder intense druk. En in de meeste ziekenhuizen is een deel van de reguliere zorg al afgeschaald. De centrale overheid in Washington stemde afgelopen week in met een verzoek van gouverneur Gretchen Whitmer (D) om hulp: twee teams van 22 zorgmedewerkers zullen in verschillende ziekenhuizen in de staat worden ingezet.
 • Volgens de laatste cijfers vormen ongevaccineerden ongeveer driekwart van alle coronadoden en nieuwe besmettingen in Michigan. ‘If you overlay the most vaccinated counties with the ones that are having the most cases right now, there’s a relationship,” zei Preeti Malani, professor geneeskunde aan de University of Michigan, afgelopen week tegen The Detroit News. ‘There’s only a few counties that have a majority vaccinated, and they’re faring better overall.’ Hoewel het coronavaccin nog steeds goed werkt tegen besmetting en vooral ernstige ziekte en overlijden, is wel duidelijk dat na verloop van de tijd de effectiviteit iets afneemt. Sinds vorige week adviseert de centrale overheid alle volwassen Amerikanen dan ook een booster shot te halen.
 • In Michigan is 55 procent van de totale bevolking inmiddels volledig gevaccineerd (VS: 60 procent). Een van de oorzaken van deze lage vaccinatiegraad is de polarisatie rondom het thema in het publieke en politieke debat. En daarbij speelt ook het verspreiden van valse informatie een rol. Afgelopen week besloot Facebook een conservatieve groep uit een county ten noordoosten van Detroit onder toezicht te plaatsen. Op de pagina van The Moms for Liberty uit Macomb County, een organisatie die banden heeft met dubieuze rechts-extremistische groeperingen en gefinancierd wordt door de Conservatives for Good Government, stond onder meer dat mensen besmet raken met het coronavirus als zij zich laten vaccineren. Bezoekers van de pagina worden nu getrakteerd op de volgende boodschap: ‘Get the facts about Coronavirus. When it comes to health, everyone wants reliable, up-to-date information. It’s important to separate fact from false information and hoaxes. See the latest from health authorities for answers to questions you may have about coronavirus (COVID-19).’

Bronnen:

 • Michigan shatters peak COVID-19 case rate. 1 in 10 cases in US are from the state KRISTEN JORDAN SHAMUS   | Detroit Free Press 20/11/2021
 • Michigan hospitals sound alarm over near-record COVID-19 hospitalizations SARAH RAHAL   | The Detroit News 22/11/2021
 • Vaccine opposition propels Michigan’s COVID surge: ‘We don’t have to be here’ CRAIG MAUGER ,  SARAH RAHAL ,  HAYLEY HARDING   | The Detroit News 19/11/2021
 • Michigan to get federal help with medical staffing amid COVID surge CRAIG MAUGER   | The Detroit News 24/11/2021
 • Facebook restricts Macomb County group for spreading false COVID-19 information Steve Neavling, Metro Times, 24/9/2021

Zondag 7 november 2021: Four more years.

Voor de Democraten in de VS zijn de off-year elections van afgelopen dinsdag op een drama uitgelopen. Het tragische vertrek uit Afghanistan, oplopende inflatie, toenemende criminaliteit en een strijd om de zeggenschap op scholen hebben de Republikeinen in de kaart gespeeld. In Virginia kreeg de partij van Joe Biden de grootste klap te verwerken. Waar de huidige president vorig jaar nog met tien procentpunt verschil van Donald Trump won, werd zijn bondgenoot en politiek veteraan Terry McAuliffe door de Republikein Glenn Youngkin met gemak aan de kant geschoven: 48,5 versus 50,7 procent. Daarnaast delfden ook bij veel lokale verkiezingen in New York Democratische politici verrassend het onderspit. In het diepblauwe New Jersey (2020: Biden 57 procent, Trump 41 procent) kon de Democratische gouverneur bovendien pas 24 uur na het sluiten van de stembussen opgelucht ademhalen.

Bij de burgemeestersverkiezingen in het Democratische bolwerk Detroit kwam er daarentegen geen Republikein aan te pas. Bij een tot treurnis stemmende opkomst van minder dan 20 procent, won burgemeester Mike Duggan (zie bovenstaande foto) er met driekwart van de in totaal uitgebrachte stemmen probleemloos van zijn partijgenoot Anthony Adams. Voorverkiezingen in augustus hadden al uitgewezen dat het geen spannende strijd zou worden. De 63-jarige Duggan eindigde toen al ver voor de nummer twee, Adams: 72 om 10 procent. Hij kon daarnaast ook rekenen op de steun van alle grote media in de stad. ‘Detroit has a good mayor.’ schreef de hoofdredactie van The Detroit News bijvoorbeeld in juli. ‘It should keep him.’ Duggan werd onder meer geprezen voor het op orde krijgen van de begroting, het verbeteren van het openbaar vervoer in de stad en het slaan van een brug tussen de publieke en private sector. Begin oktober sprak ook Joe Biden zich uit voor de burgemeester van de Motor City. ‘I know him. I trust him,’ liet de president middels een verklaring weten. ‘I’ve watched him help lift Detroit off its back by betting on the American worker. I’ve watched him get folks vaccinated to help beat the pandemic. And he will be a key partner as we help Detroit, the state of Michigan and our nation build back better.’

In de maanden voorafgaand aan de verkiezingsdag voerde Duggan nauwelijks campagne. Hij weigerde bovendien met Anthony Adams (zie de bovenstaande foto) in debat te gaan omdat zijn tegenstander ‘hateful and divisive’ berichten op Twitter geplaatst zou hebben. ‘It’s a classic tactic; he’s trying to run the clock out,’ meende Adams. ‘He doesn’t like to face tough questions.’ De 65-jarige advocaat Adams is al decennia een bekende naam in Detroit. Hij leidde ooit het bestuur van het openbaar onderwijs in de stad en was de rechterhand van de controversiële oud-burgemeester Kwame Kilpatrick, die in 2013 tot een jarenlange gevangenisstraf wegens corruptie werd veroordeeld. Adams liet The Detroit News in september weten dat zijn campagne inderdaad op haat gebaseerd was, omdat hij haatte wat Duggan met Detroit deed. De burgemeester zou volgens Adams namelijk een groot deel van de inwoners van de stad verwaarlozen en veel te weinig doen om de criminaliteit en slopende armoede te bestrijden. Maar zonder debatten op tv lukte het Duggans tegenstander niet zijn boodschap goed voor het voetlicht te brengen. Adams had daarnaast moeite geld voor zijn campagne op te halen en werd nooit echt als serieus alternatief voor de zittende burgemeester gezien.

Mike Duggan werd in 2013 tot de eerste witte burgemeester van Detroit in veertig jaar tijd verkozen. ‘The single standard a mayor should be defined on is whether the population of the city is going up or going down,’ zei hij enkele maanden na zijn aantreden. Maar als het alleen daaraan had gelegen, was Duggan niet twee keer herkozen. Het aantal Detroiters daalde namelijk van 695 duizend in 2014, naar ongeveer 640 duizend zes jaar later. De stad kromp daarmee voor het zevende decennium op rij: in 1950 telde Detroit nog 1,85 miljoen inwoners. Duggan weigerde de laatste cijfers van de census (volkstelling) uit 2020 overigens te accepteren, omdat er aanwijzingen waren dat bepaalde groepen door de pandemie niet voldoende meegenomen zijn. The Washington Post schreef bijvoorbeeld dat met name zwarte Amerikanen in de telling ondervertegenwoordigd waren.

Waar het in de tweede helft van de vorige eeuw vooral witte Detroiters waren die de stad de rug toekeerden, trokken de afgelopen jaren met name veel zwarte inwoners weg. Uit een recent gepubliceerd onderzoek van de organisatie Detroit Future City bleek onlangs dat zwart en wit in Detroit tussen 2010 en 2019 niet in gelijke mate hebben geprofiteerd van het economische herstel in de stad. Zo steeg het mediane inkomen van witte Detroiters in die periode met 60 procent en dat van zwarte Detroiters met maar 8 procent.

Niet zo gek dus dat burgemeester Duggan ‘One Detroit for Everyone’ als speerpunt voor zijn derde termijn heeft. En daarbij komen de meer dan 800 miljoen dollar die de federale overheid in het kader van de coronacrisis beschikbaar heeft gesteld om door de pandemie gemiste inkomsten te compenseren goed van pas. Duggan wil het leeuwendeel hiervan gebruiken om de armoede te bestrijden, de veiligheid te verbeteren en de woonwijken uit het slop te trekken. Er zal onder meer voor vele tientallen miljoenen dollars worden geïnvesteerd in banenprogramma’s voor jeugdige Detroiters met een strafblad, gratis kinderopvang voor peuters, nieuwe politiewagens en hulp voor startende ondernemers. Om de digitale kloof in de stad te verkleinen kunnen bijna 100 duizend Detroiters bovendien rekenen op een gratis laptop, en zal de toegang tot wifi worden uitgebreid naar kerken, buurtcentra en het openbaar vervoer. Tevens zullen er duizenden vervallen panden worden gerenoveerd of gesloopt, en talloze parken worden opgefrist. ‘Detroit is going to make national headlines for the beauty that we are adding,’ aldus Duggan.

Ander (corona)nieuws uit Detroit:

 • Afgelopen week vielen er in Detroit vijf coronadoden te betreuren. Het totaal aantal Detroiters dat is overleden aan de gevolgen van covid-19 staat daarmee inmiddels op 2449 (26 september: 2391 doden, 12 september 2021: 2357 doden, 25 augustus 2021: 2323 doden, 1 augustus 2021: 2316 doden, 13 juni 2021: 2265 doden, 2 mei 2021: 2028 doden, 4 april 2021: 1890 doden, 21 maart 2021: 1870 doden, 7 maart 2021: 1863 doden, 7 februari 2021: 1816, 10 januari 2021: 1736, 13 december 2020: 1633, 25 oktober 2020: 1548 doden, 13 september 2020: 1513, 21 juni 2020: 1428 doden, 24 mei 2020: 1366 doden, 26 april 2020: 1101 doden, 29 maart 2020: 125 doden, 15 maart 2020: 0 doden).
 • Het gemiddelde aantal nieuwe dagelijkse coronabesmettingen in Michigan is de laatste dagen opgelopen tot vijfduizend; ongeveer de helft van een jaar geleden. Iedere 24 uur sterven er nu meer dan 50 Michiganders aan de gevolgen van covid-19. En ook de ziekenhuizen stromen weer vol: op dit moment bezetten ongeveer 2300 coronapatiënten een ziekenhuisbed. Ter vergelijking: in november 2020 kwam dit aantal niet boven de tweeduizend uit.
 • In Michigan is 54 procent van de totale bevolking volledig gevaccineerd. Ditzelfde percentage ligt in Detroit een stuk lager: 33 procent. Onlangs heeft de CDC (de Centers for Disease Control and Prevention), het Amerikaanse RIVM, goedkeuring gegeven om kinderen tussen de vijf en elf jaar oud te laten vaccineren. In Detroit kunnen de 68 duizend jongeren die in deze leeftijdsgroep vallen vanaf maandag 8 november een prik met het Pfizer-vaccin krijgen.

Bronnen:

 • Duggan wins third term as Detroit’s mayor by wide margin
  SARAH RAHAL , HAYLEY HARDING | The Detroit News 2/11/2021
 • Majority Black Detroit left behind as economic recovery benefits white and wealthy
  Equitable Detroit Coalition and Detroit People’s Platform May 25, 2021, www.metrotimes.com
 • Duggan offers ‘Detroit Future Fund’ plan to spend $400M in virus relief funds
  SARAH RAHAL | The Detroit News 25/5/2021
 • Editorial: Our choice for Detroit mayor
  The Detroit News Editorial Board | The Detroit News 19/7/2021
 • Adams has decades of service in Detroit. Do voters know the city’s other mayoral candidate?
  SARAH RAHAL | The Detroit News 8/10/2021
 • President Biden endorses Duggan for third term as Detroit’s mayor
  SARAH RAHAL | The Detroit News 6/10/2021
 • Rising crime, population loss remain flash points in Detroit mayor’s race
  JAMES DAVID DICKSON , NOELLE GRAY | The Detroit News 26/10/2021
 • Tax credit could take thousands of Detroit children out of poverty, families encouraged to file
  MIRIAM MARINI | Detroit Free Press 17/6/2021
 • Duggan won’t debate mayoral opponent Adams prior to Nov. 2 general election
  SARAH RAHAL | The Detroit News 15/9/2021
 • Governments got millions from stimulus. Michigan, Detroit have spent almost none of it
  HAYLEY HARDING , BETH LEBLANC | The Detroit News 26/10/2021
 • Michigan adds 10,094 cases, 90 deaths from COVID-19 over two days
  SARAH RAHAL | The Detroit News 5/11/2021
 • Detroit to vaccinate children ages 5-11 starting Monday
  SARAH RAHAL | The Detroit News 5/11/2021

Zondag 3 oktober 2021: R-E-S-P-E-C-T.

In 2004 publiceerde het maandblad Rolling Stone voor het eerst een lijst met daarop de 500 beste liedjes aller tijden. De lijst was gebaseerd op de inbreng van talloze artiesten, muzikanten, producenten, critici en journalisten – die elk een top 50 hadden aangeleverd. Bob Dylans ‘Like a Rolling Stone’ stond 17 jaar geleden op de eerste plek, gevolgd door ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’ van The Rolling Stones, ‘Imagine’ van John Lennon en ‘What’s Going On’ van Marvin Gaye. De top vijf werd toen afgesloten door Aretha Franklin met ‘Respect’.

Begin september kwam de nieuwste versie van de 500 Greatest Songs of All Time list uit, met als nummer één nu Franklins ‘Respect’ (Dylan zakte naar plek vier). ‘Respect’ was in 1965 oorspronkelijk een liedje van soulzanger Otis Redding. Het nummer duurde toen net iets meer dan twee minuten, bevatte geen refrein en leverde Redding een bescheiden hitje op (zie bovenstaande video). In een studio in New York nam Aretha Franklin, die ‘Respect’ al regelmatig vertolkte tijdens optredens, op Valentijnsdag 1967 haar versie van het lied op: een tijdloze soulklassieker waarbij de blues, rock en roll en gospel op miraculeuze wijze ineensmelten (zie onderstaande video). Er werden onder meer een saxofoon en gitaar toegevoegd, alsmede twee achtergrondzangeressen (Carolyn en Emma, de zussen van Franklin). Ook werd hier en daar de tekst aangepast: het spellen van de titel in het nieuwe refrein zou een gouden greep blijken. Maar het was bovenal de krachtige stem van de Queen of Soul uit Detroit die het nummer vleugels gaf. Franklin gooide alle remmen los, en iedere luisteraar hoorde: hier werd niet om respect gevraagd, hier eiste iemand het op. Niet zo gek dan ook dat ‘Respect’ een strijdlied zou worden voor zowel de vrouwen- als burgerrechtenbeweging. Het leverde Aretha Franklin bovendien haar eerste nummer 1-hit in de VS op.

Ongeveer drie jaar na het overlijden van Aretha Franklin kwam in augustus 2021 de film ‘Respect’ in de VS uit. De film volgt Franklin tussen haar tiende en dertigste levensjaar. Te zien is hoe Franklin – geboren in Memphis, Tennessee – in het Detroit van de jaren vijftig opgroeit in een welvarende zwarte familie. Acteur Forrest Whitaker speelt haar vader, de bekende dominee en voorvechter van de burgerrechtenbeweging C.L. Franklin. In de weekenden maakt hij zijn jonge dochter vaak wakker om tijdens huisfeestjes te zingen voor zijn vriendengroep. De swingende optredens van ‘Ree’ zijn een doorslaand succes. Maar het noodlot slaat toe als de moeder van Franklin, een zelfstandige zangeres en begenadigd pianiste die eerder van haar dominante man was gescheiden, plotseling overlijdt. Het leven van Ree raakt verder uit het lood geslagen als ze op haar twaalfde (en vijftiende) zelf moeder wordt.

Al op jonge leeftijd getekend door het leven, botst Franklin continu met haar koppige vader, die niet met tegenspraak kan omgaan en de muzikale loopbaan van zijn dochter als een persoonlijk project beschouwt. Toch is het zijn kerk – de Detroitse New Bethel Baptist Church – waar Franklin haar trauma’s een plekje weet te geven en uitgroeit tot een sublieme gospelzangeres. Terwijl haar oma op de kinderen past, toert ze vervolgens langs kerken in het hele land. Tijdens een van deze trips ontmoet Franklin Martin Luther King Jr., een vriend van haar vader, op wiens begrafenis ze jaren later zou zingen.

Terug in Detroit deelt Smokey Robinson, een jeugdvriend van Franklins broer, de zangeres mee dat hij en Berry Gordy haar graag willen inlijven voor hun nieuwe platenmaatschappij: Motown. Maar de keus valt uiteindelijk op Columbia Records uit New York, waar Franklin onder invloed van haar vader de stap zet van gospel naar jazz. Er volgen enkele keurige albums, maar hits ontbreken en het lukt Franklin niet het circuit van de kleine nachtclubs en theaters te ontgroeien. Daarvoor is het allemaal te stijf en tam.


Als de nieuwe vriend van Franklin, Ted White, niet door haar vader wordt geaccepteerd, zet de zangeres de dominee als manager aan de kant. Ze breekt ook met Columbia Records en tekent in 1966 een nieuw contract bij Atlantic Records, waar de energieke muziekproducent Jerry Wexler (heerlijke rol van Marc Maron!) werkzaam is. Wexler muntte eind jaren veertig de term rhythm-and-blues, begeleidde sterren als Ray Charles en Solomon Burke en sloot een vruchtbare samenwerking met het legendarische Stax Records. Hij belooft Franklin volledige artistieke vrijheid, maar weet haar nog wel over te halen haar eerste album bij Atlantic in Alabama op te nemen. In de plaats Muscle Shoals staat de FAME muziekstudio van producent Rick Hall (zie bovenstaande foto), die een band van witte muzikanten heeft geregeld, The Swampers. Franklin heeft er in eerste instantie weinig vertrouwen in, maar moet haar mening bijstellen als blijkt dat de mannen de tent uit swingen.

In rap tempo volgen de hits elkaar vervolgens op. Naast ‘Respect’, zijn ook ‘(You Make Me Feel Like) A Natural Woman’, ‘Chain of Fools’, ‘Since You’ve Been Gone (Sweet Sweet Baby)’ en het prachtige ‘Say A Little Prayer’ (zie onderstaande video) niet van de radio af te slaan. ‘Nobody is talking about Motown anymore,’ krijgt Franklin dan ook te horen als ze Smokey Robinson bij een feest opnieuw tegen het lijf loopt. De Queen of Soul leeft voor de buitenwereld het leven van een ster. En vooral voor zwarte vrouwen is ze een bron van inspiratie. Maar achter de schermen zucht Franklin onder het tirannieke bewind van White, die haar regelmatig in elkaar slaat. In de lente van 1968 barst de bom als Franklin na een concert in Amsterdam door een Nederlandse journalist wordt gevraagd naar de geruchten over mishandeling. Ze verlaat White en wordt kort daarop verliefd op de manager van haar concerttoer.

Begin jaren zeventig steken Franklins demonen wederom de kop op. Ze laat concerten schieten of verschijnt dronken op het podium, slaapt nauwelijks en vervreemdt zich van haar zussen. In een zielloze villa in Los Angeles komt ze vervolgens in een diepe depressie terecht. En dan vliegt het aardige ‘Respect’ toch een beetje uit de bocht als Franklin in een visioen wordt bezocht door haar moeder die het officieuze zwarte volkslied ‘Amazing Grace’ voor haar zingt. Het is in de film het moment dat voor de zangeres de knop omgaat.

Het script voor ‘Respect’ heeft scenarioschrijver Tracey Scott Wilson gebaseerd op een biografie van Franklin uit 2014 van David Ritz (‘Respect: The Life of Aretha Franklin’) en honderden foto’s, filmpjes en artikelen over de Queen of Soul. In haar laatste levensjaren heeft de eigenzinnige Franklin overigens nog een flinke vinger in de pap gehad bij de voorbereidingen. Ze koos bijvoorbeeld persoonlijk zangeres Jennifer Hudson – die eveneens afkomstig is uit het Middenwesten, een achtergrond in de gospelmuziek heeft en haar moeder op relatief jonge leeftijd verloor – uit om haar te vertolken. Wat Franklin echter niet kon voorkomen, was dat Atlanta wegens belastingvoordelen in de film de rol van Detroit overnam.

‘Respect’ geeft een boeiend inkijkje in het complexe leven van Franklin. Maar de film is bovenal een ode aan haar genialiteit en kunstzinnigheid. Na bijna 2,5 uur is bijvoorbeeld te zien hoe de herboren Queen of Soul toewerkt naar een optreden in de New Temple Missionary Baptist Church in Los Angeles. Het zou uiteindelijk leiden tot de opname van het legendarische album ‘Amazing Grace’ (zie de bovenstaande video: mijn favoriete nummer ‘How I Got Over’) en een fascinerende documentaire (zie de recensie die ik daar in 2019 over schreef: https://www.detroithetboek.nl/zondag-5-mei-de-concertregistratie-van-aretha-franklins-amazing-grace-is-een-lust-voor-oog-en-oor-jammer-alleen-van-die-bontjas/). De film eindigt zo waar Franklin haar carrière ooit begon: in de kerk. Tijdens de slotscène blijkt Franklins keus voor Hudson overigens een schot in de roos: wat een dijk van een stem! Desalniettemin is het veelzeggend dat de beelden die uiteindelijk de meeste indruk maken direct daarna tijdens de credits volgen. ‘Respect’ sluit namelijk af met Franklins onwaarschijnlijk mooie vertolking van ‘(You Make Me Feel Like) A Natural Woman’ uit 2015.

Mijn oordeel: 7/10
Imdb.com: 7/10
Rottentomatoes.com: 66% fresh (critici)
Metacritic: 63%
Rogerebert.com: 3/4
Gezien: zaterdag 25 september 2021, Pathé Delft

Ander (corona)nieuws uit Detroit:

 • Afgelopen week vielen er in Detroit negen coronadoden te betreuren. Het totaal aantal Detroiters dat is overleden aan de gevolgen van covid-19 staat daarmee inmiddels op 2391 (12 september 2021: 2357 doden, 25 augustus 2021: 2323 doden, 1 augustus 2021: 2316 doden, 13 juni 2021: 2265 doden, 2 mei 2021: 2028 doden, 4 april 2021: 1890 doden, 21 maart 2021: 1870 doden, 7 maart 2021: 1863 doden, 7 februari 2021: 1816, 10 januari 2021: 1736, 13 december 2020: 1633, 25 oktober 2020: 1548 doden, 13 september 2020: 1513, 21 juni 2020: 1428 doden, 24 mei 2020: 1366 doden, 26 april 2020: 1101 doden, 29 maart 2020: 125 doden, 15 maart 2020: 0 doden).
 • In totaal zijn er sinds maart 2020 inmiddels meer dan 700 duizenden Amerikanen overleden aan de gevolgen van covid-19. Met het griepseizoen op komst maakt de burgemeester van Detroit, Mike Duggan, zich grote zorgen. ‘I think we’ve got a major wave coming over the next two or three months,’ zei hij vorige week. ‘The kind of stories you’ve seen in Florida and Texas, you’re going to see in Michigan.’ De burgemeester vreest vooral voor een dreigend personeelstekort in de ziekenhuizen van de stad.
 • De hoofdredactie van de Detroit Free Press koos er twee weken geleden voor de krant van zondag 19 september op een bijzondere wijze in te vullen: met een oproep aan alle gevaccineerde Michiganders. ‘We lead today’s newspaper with a front-page editorial calling on all of us who are vaccinated to do more to get friends, family, acquaintances, co-workers and others vaccinated.’ Vaccins kunnen helpen de pandemie tot een einde te brengen, aldus de krant. ‘The vaccines are safe and effective, and supported by science.’ Plus: ‘They are widely available, free of charge.’ De Free Press ging tevens in op enkele legitieme vragen die er rondom het vaccin bij sommigen zijn. Maar waarschuwde tegelijkertijd ook voor complottheorieën.
 • In Detroit ligt de vaccinatiegraad bij inwoners van 12 jaar en ouder inmiddels iets boven de 45 procent. Het doel is een percentage van 70 procent, maar dat wordt op dit moment alleen maar gehaald in de leeftijdsgroep 65 – 75 jaar. Vooral jongeren laten het afweten: in de leeftijdscategorieën onder de 30 jaar komt de vaccinatiegraad niet boven de 25 procent uit. Omdat ze zelf weinig risico lopen, is het lastig jonge Detroiters te overtuigen. Detroit probeert hen nu te bereiken door verhalen van leeftijdsgenoten die ernstig ziek worden voor het voetlicht te brengen, en te wijzen op de kans kwetsbare ouderen te besmetten. Ook is er een campagne op sociale media gestart waarbij jongeren een filmpje op TikTok of Instagram Reel kunnen zetten met de tekst #LetsGetReal, waarin op creatieve wijze aandacht wordt geschonken aan de strijd tegen het coronavirus. De winnende filmpjes zullen uiteindelijk op grote billboards in Detroit worden vertoond.
 • Omdat onderzoek heeft aangetoond dat de effectiviteit van coronavaccins na een half jaar afneemt, kunnen Detroiters van 65+, of inwoners met een onderliggende gezondheidskwaal, sinds kort een derde prik (oftewel een booster shot) ontvangen.

Bronnen:

 • Aretha Franklin’s ‘Respect’ tops Rolling Stone 500 greatest songs list
  ADAM GRAHAM | The Detroit News 15/9/2021
 • Aretha Franklin’s ‘Respect’ is the No. 1 song of all time, Rolling Stone says
  BRIAN MCCOLLUM | Detroit Free Press 16/9/2021
 • Finding and channeling the Queen of Soul on the set of ‘Respect’
  ADAM GRAHAM | The Detroit News 12/8/2021
 • Aretha: A deeper look at the Queen of Soul and ‘Respect’ movie
  Susan Whitall | The Detroit News 13/8/2021
 • ‘Respect’ years in the making: The story behind Aretha Franklin’s long quest for a biopic
  BRIAN MCCOLLUM | Detroit Free Press 8/8/2021
 • Fact-checking ‘Respect’: Aretha Franklin’s clashes, stage mishaps, song choices and more
  BRIAN MCCOLLUM | Detroit Free Press 15/8/2021
 • Detroit remains far behind in reaching vaccination goal. One problem? Young people.
  DANA AFANA , JASMIN BARMORE | Detroit Free Press 16/9/2021
 • ‘I Think We’ve Got A Major Wave Coming Over The Next Two Or Three Months’ — Detroit Mayor Duggan On Covid, Allan Lengel, www.deadlinedetroit.com, 22/9/2021
 • The Detroit Free Press’ Sunday edition is dedicated to COVID-19 vaccines. Here’s why
  PETER BHATIA | Detroit Free Press 19/9/2021
 • Duggan announces COVID-19 booster shots, new Detroit development officer
  JAMES DAVID DICKSON | The Detroit News 29/9/2021

Zondag 12 september 2021: Nummer 500 voor Miggy.

Het is rond 15 uur op zondag 22 augustus 2021 als Miguel Cabrera in de zesde inning van de wedstrijd tussen de Detroit Tigers en de Toronto Blue Jays naar de plaat loopt voor zijn derde slagbeurt die middag. De honkballer van de Tigers neemt in het Rogers Centre, het stadion van Toronto, zijn positie in. Na eerst een slag en een wijdbal, haalt hij bij de derde worp ongenadig hard uit. De bal vliegt over alles en iedereen heen en belandt in de bullpen van Detroit, de plek waar de pitchers (werpers) van de uitploeg tijdens de wedstrijd kunnen ingooien: homerun. Het is de 500e in de carrière van Cabrera. Terwijl hij de honken rondt, krijgt de Tiger-speler dan ook een staande ovatie van het publiek in Toronto. ‘Let’s go,’ joelt Cabrera bij het passeren van de thuisplaat. Hij omhelst zijn ploeggenoten Jelmer Candelario en de Curaçaoënaar Jonathan Schoop, om daarna in de dug-out te worden bedolven onder de felicitaties van zijn coaches en de andere spelers.

Het slaan van 500 homeruns staat gelijk aan een afstand van iets meer dan zestig kilometer. Oftewel ongeveer zeven keer de hoogte van de Mount Everest. In de geschiedenis van de Major League Baseball (MLB), de Amerikaanse professionele honkbalcompetitie, gingen 27 andere spelers de 38-jarige Cabrera voor. De 1 meter 93 lange en 120 kilo zware slagman en de 41-jarige Albert Pujols (speler van de Los Angeles Dodgers; 679 homeruns) zijn de enige twee leden van het selecte gezelschap die nog spelen. Cabrera is bovendien de eerste die de mijlpaal heeft bereikt in het uniform van de Detroit Tigers. De laatste honkballer die voor Cabrera 500 homeruns sloeg was overigens Boston Red Sox-legende David Ortiz in 2015. Van alle huidige spelers heeft Nelson Cruz van de Tampa Bay Rays, naast Cabrera en Pujols, de meeste homeruns op zijn naam staan: 443. Maar de 500 zal hij zeer waarschijnlijk niet halen. Cruz is namelijk al 41 jaar oud.

Op 20 juni 2003 speelt de 20-jarige Miguel Cabrera zijn eerste wedstrijd in de MLB. De speler van de Florida Marlins uit Miami weet tegen de Tampa Bay Rays in eerste instantie geen potten te breken. Maar als er na negen inningen nog steeds een gelijke stand op het bord staat (1-1), slaat hij in de elfde inning bij zijn vijfde slagbeurt een beslissende (walk-off) homerun. ‘Welcome to the big leagues,’ is de reactie van de tv-verslaggever (zie de bovenstaande video). Na dit overweldigende debuut weten de Marlins via een achterdeur het play-offs te halen, waar ze na een indrukwekkende serie overwinningen in de finale (de World Series) uiteindelijk tegenover de New York Yankees komen te staan. Bij een 2-1 achterstand in wedstrijden slaat Cabrera in Game 4 een cruciale homerun. In de daaropvolgende wedstrijden komen de Yankees er niet meer aan te pas en de Marlins winnen de World Series. In zijn eerste seizoen pakt Cabrera dus meteen al de grootste prijs die er is.

José Miguel Cabrera Torres wordt op 18 april 1983 geboren in Maracay, een stad met op dat moment iets meer dan een half miljoen inwoners, gelegen op ongeveer 75 kilometer ten westen van de Venezolaanse hoofdstad Caracas. De jonge Miguel is zeer sportief: hij speelt niet alleen onverdienstelijk voetbal, maar krijgt ook het aanbod als tiener professioneel te gaan volleyballen in Zwitserland. Cabrera kiest uiteindelijk voor honkbal, de sport die hij al vanaf zijn derde beoefent, onder meer door op de straten van Maracay met zijn vriendjes het in Venezuela populaire chapitas te spelen: het met een dunne stok wegslaan van bierdopjes.

Cabrera heeft op zijn vijftiende het gezicht van een kind van tien en het lichaam van een twintiger. Zijn slagkracht en slimme spel vallen op bij scouts uit de VS en in 1998 bezoeken afgevaardigden van de Florida Marlins een wedstrijd van de Tigres de Aragua, het team waarvoor Cabrera speelt. Het jonge talent stelt niet teleur en slaat een homerun recht door het midden. De Marlins zien hun kans schoon en bouwen in de periode daarna een relatie met de ouders van Cabrera op. Het vertrouwen dat de familie in de ploeg uit Miami heeft, geeft een jaar later de doorslag als Cabrera een contract voor 1,8 miljoen dollar tekent bij de Marlins. Het is weliswaar een recordbedrag voor een niet-Amerikaanse tiener, maar minder dan de twee miljoen dollar die de Los Angeles Dodgers bereid waren te betalen.

Cabrera wordt door de Marlins eerst enkele jaren klaargestoomd voor het grote werk, om vervolgens in 2003 tijdens zijn eerste wedstrijd dus een homerun te slaan en in zijn eerste seizoen als prof de World Series te winnen. De vier jaren daarna ontwikkelt hij zich verder en wordt hij telkens verkozen tot All-Star. In de winter van 2007 komt er echter een eind aan Cabrera’s avontuur in Miami als de Marlins in financiële problemen komen. De Detroit Tigers blijken daarop bereid de portemonnee te trekken en bieden de 24-jarige slagman een lucratief contract aan. In de Motor City slaat Cabrera tijdens Opening Day, de eerste thuiswedstrijd van het seizoen 2008, direct een homerun. Dat hij inmiddels tot de beste slagmannen in de MLB hoort, benadrukt Cabrera op 28 mei 2010. Op fabelachtige wijze slaat hij in Detroit tegen de Oakland A’s maar liefst drie homeruns in één wedstrijd. Twee jaar later schrijft ‘Miggy’ bovendien geschiedenis door als eerste speler in bijna een halve eeuw tijd de Triple Crown voor slagmannen te veroveren. Op drie gebieden is Cabrera dat jaar ongenaakbaar: aantal homeruns, aantal binnengeslagen punten (RBI’s, runs batted in) en slaggemiddelde.

Onder aanvoering van de fenomenaal spelende Venezolaan halen de Tigers in 2012 de World Series, waar de Giants uit San Francisco echter een maatje te groot blijken (0-4). Het jaar daarop eindigt Cabrera met 44 homeruns, net zoveel als in 2012. Hij is ontegenzeggelijk de grootste sportheld in Detroit, en in de jacht op het kampioenschap rekent de stad op hem. Het komt daarom niet als een verrassing als in het voorjaar van 2014 Cabrera’s contract wordt verlengd. Voor een bedrag van bijna 300 miljoen dollar verbindt de dan 31-jarige slagman zich tot 2023 aan de Tigers.

Nadat de details rondom de deal bekend worden, steekt er in de media een storm op. Berekeningen wijzen namelijk uit dat Cabrera per slagbeurt gemiddeld rond de 50 duizend dollar zal gaan verdienen, oftewel ongeveer twee keer zoveel als het gemiddelde jaarlijkse huishoudinkomen in Detroit. Tiger-directeur Dave Dombrowski kent echter geen twijfels. ‘We’re talking about a rare player. He’s the best player in the game of baseball. If you’re ever going to take a chance   ̶  and there is  ̶  to get a deal done, you need to take a chance, and I’d take a chance on him…He’s healthy and a hard worker.’ En, vervolgt hij: ‘He’s the type of guy that every year when you put down the numbers, you can pretty much count on 30 home runs, 100 RBIs and a .300 batting average.’

Een jaar later onderstreept Cabrera Dombrowski’s woorden door voor de vierde keer in vijf jaar tijd de slagtitel in de MLB op zijn naam te schrijven. ‘There’s certain guys that could probably play in a league higher than this,’ verklaart zijn teamgenoot Ian Kinsler. ‘And he’s definitely one of those guys.’ Maar na vier keer op rij de Central Division te hebben gewonnen  ̶  back-to-back-to-back-to-back  ̶  slagen de Tigers er in 2015 niet in zich te kwalificeren voor de play-offs. Dat de Tigers het naseizoen missen, is voor het team waarin door de eigenaren fors is geïnvesteerd een teleurstelling van jewelste.

In de jaren daarna richten een affaire en een daaropvolgende explosieve rechtszaak over alimentatie het huwelijk van Cabrera bijna te gronde. En ook sportief gaat het allesbehalve soepel. De Detroitse superster loopt verschillende blessures op en worstelt met zijn vorm. Vanaf 2017 slaat Cabrera niet meer dan 14 homeruns per jaar. Desondanks staan er aan het eind van het seizoen 2020 487 homeruns in het Amerikaanse professionele honkbal achter zijn naam.

In de jacht op het slechten van de magische grens van 500 homeruns gaat Cabrera op 1 april 2021 in de natte sneeuw van Detroit tijdens Opening Day voortvarend van start door homerun nummer 488 te slaan (zie bovenstaande video). Maar in de periode die daarop volgt, wordt de druk hem te veel en raakt Miggy sportief het spoor bijster: wekenlang raakt hij maar in tien procent van zijn slagbeurten de bal. De ommekeer volgt pas als Cabrera zichzelf streng toespreekt en de illustere mijlpaal van 500 homeruns uit zijn hoofd zet. Beter spelen, dat is wat hij wil. En vanaf juni is dat ook wat hij doet. De Tiger-speler eindigt die maand voor het eerst in twee jaar weer eens met een slaggemiddelde (batting average) van boven de dertig procent. En op 11 augustus 2021 slaat Cabrera in Baltimore homerun 499 binnen. Om de kans te vergroten op een groot feest in Detroit, wordt hij daarna in verschillende uitwedstrijden op de bank gehouden. Maar in zes thuiswedstrijden lukt het Cabrera, ondanks 32 slagbeurten, niet de 500e homerun aan zijn totaal toe te voegen. Dat gebeurt dus pas op 22 augustus, in Toronto.

In een interview met sportzender ESPN vertelt Cabrera een paar dagen later dat hij Detroit beschouwt als zijn tweede familie. Hij wil er zijn contract uitdienen, dat na het huidige seizoen nog twee jaar loopt, en hoopt de stad nog een kampioenschap te kunnen geven. ‘Because the city of Detroit, the Tigers’ organization, they deserve this,’ aldus Cabrera, die aan het eind van zijn carrière in totaal bijna een half miljard dollar zal hebben verdiend. ‘They deserve a championship.’ Dit jaar zal dat echter nog niet lukken: met nog enkele weken te gaan tot de play-offs staan de Tigers namelijk op grote achterstand derde in de American League Central.

Op vrijdag 24 september zullen de Tigers tijdens de thuiswedstrijd tegen de Kansas City Royals uitgebreid stilstaan bij de unieke prestatie van hun sterspeler. De kans is overigens groot dat dit niet de laatste ‘Miggy Celebration Day’ zal zijn. Cabrera hoopt de komende twee jaar namelijk ook het record van Al Kaline te breken. Deze Tiger-legende speelde tussen 1953 en 1974 voor Detroit en kwam in die periode tot een totaal van 399 homeruns. Cabrera heeft er tot nu toe 364 in het uniform van de Tigers binnengeslagen.

Daarnaast zal de Venezolaan mogelijk dit jaar nog het onvoorstelbare aantal van 3.000 hits bereiken. Tot nu toe gingen slechts zes andere spelers met 500 homeruns hem daarbij voor, te weten Albert Pujols, Hank Aaron, Willie Mays, Eddie Murray, Rafael Palmeiro en Alex Rodriguez. Cabrera staat op dit moment op 2.971 hits. En afgelopen week was hij onnavolgbaar door in negen opeenvolgende slagbeurten een hit te noteren: iets wat sinds 1961 geen enkele andere Tiger lukte.

Ander (corona)nieuws uit Detroit:

 • Afgelopen week vielen er in Detroit acht coronadoden te betreuren. Het totaal aantal Detroiters dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus staat daarmee inmiddels op 2357 (25 augustus 2021: 2323 doden, 1 augustus 2021: 2316 doden, 13 juni 2021: 2265 doden, 2 mei 2021: 2028 doden, 4 april 2021: 1890 doden, 21 maart 2021: 1870 doden, 7 maart 2021: 1863 doden, 7 februari 2021: 1816, 10 januari 2021: 1736, 13 december 2020: 1633, 25 oktober 2020: 1548 doden, 13 september 2020: 1513, 21 juni 2020: 1428 doden, 24 mei 2020: 1366 doden, 26 april 2020: 1101 doden, 29 maart 2020: 125 doden, 15 maart 2020: 0 doden).
 • In een open brief hebben 21 leiders van zorginstellingen in Michigan op woensdag 1 september de burgers van de staat opgeroepen zich te laten vaccineren tegen covid-19. Ze vrezen anders de gevolgen van een vierde golf in de herfst. Verschillende Republikeinse politici blijven zich ondertussen verzetten tegen pogingen om de vaccinatiegraad op te krikken door bijvoorbeeld loterijen te organiseren.
 • Het aantal coronadoden in de VS ligt voor het eerst sinds maart weer boven de 10.000 per week. President Joe Biden houdt de bijna 100 miljoen Amerikanen die nog niet gevaccineerd zijn verantwoordelijk voor de opleving van het coronavirus. Afgelopen week kondigde hij een uitgebreid pakket maatregelen aan om de trend te keren. Zo worden werkgevers met meer dan honderd werknemers verplicht te eisen van hun personeel dat ze gevaccineerd zijn of zich wekelijks laten testen. Deze verplichting gaat ook gelden voor miljoenen ambtenaren. Een van de vele reacties op de plannen uit Washington kwam van Ford. ‘Ford continues to strongly encourage all employees who are eligible to get vaccinated,’ liet de Detroitse autoproducent middels een verklaring weten. En: ‘We will be assessing the new executive actions to determine what adjustments need to be made to our current vaccination policy as we continue to prioritize the safety of our employees.’

Bronnen:

 • Health officials across Michigan urge vaccines, warn of fourth COVID-19 surge
  KAREN BOUFFARD | The Detroit News 1/9/2021
 • Countdown to history: Tigers, Cabrera buckle up as milestone chase hits home stretch
  CHRIS MCCOSKY | The Detroit News 28/7/2021
 • A look back at Miguel Cabrera’s milestone and memorable home runs
  TONY PAUL | The Detroit News 22/8/2021
 • How Tigers, MLB used ‘security program’ to authenticate Miguel Cabrera’s 500th home run EVAN PETZOLD | Detroit Free Press 23/8/2021
 • Miguel Cabrera talks retirement on ESPN: ‘Two more years and I am done’
  CHRIS MCCOSKY | The Detroit News 25/8/2021
 • How Miguel Cabrera’s epic 500-homer journey to history began in Venezuela
  EVAN PETZOLD | Detroit Free Press 23/8/2021
 • Henning: Miguel Cabrera’s 500th home run cements legacy as Detroit, MLB legend
  LYNN HENNING | The Detroit News 22/8/2021
 • How Detroit Tigers’ Miguel Cabrera is dealing with pressure in quest to 500 home runs
  EVAN PETZOLD | Detroit Free Press 3/8/2021
 • Tigers’ Miguel Cabrera makes history again, hits in 9 straight plate appearances
  CHRIS MCCOSKY | The Detroit News 11/9/2021
 • Sweeping new vaccine mandates for 100 million Americans
  Zeke Miller | Associated Press 9/9/2021

Zondag 22 augustus 2021: Resultaten volkstelling staan in Detroit ter discussie.

331.449.281, zoveel Amerikanen zijn er op grond van de op donderdag 12 augustus gepresenteerde resultaten van de volkstelling van 2020. De Amerikaanse Grondwet schrijft voor dat iedere tien jaar een dergelijke census gehouden moet worden. Het aantal geregistreerde inwoners heeft vervolgens invloed op de verdeling van overheidsgelden, het indelen van kiesdistricten en de toebedeling van volksvertegenwoordigers.

De VS zag de bevolking tussen 2010 en 2020 met 7,4 procent groeien: de kleinste toename sinds de jaren dertig van de vorige eeuw. Terwijl veel plattelandsgebieden krompen, nam het inwonertal van vrijwel alle grote Amerikaanse steden toe. Een van de weinige steden waar het afgelopen decennium de bevolking afnam was Detroit. Het aantal inwoners daalde er van 713.777 in 2010 naar 639.111 in 2020, een min van 10,5 procent. In 1950 woonden er nog meer dan 1,8 miljoen mensen in de grootste stad van Michigan en de -̶  toen nog -̶  op vier na grootste stad van het land. Na zeventig jaar krimp neemt Detroit tegenwoordig plaats 27 op de ranglijst van grootste Amerikaanse steden in.

Voor het eerst in de geschiedenis is de witte bevolking in de VS gekrompen: van 196 miljoen in 2010 (63,7 procent van de totale bevolking) naar 191 miljoen in 2020 (57,8 procent). In Detroit steeg het percentage witte inwoners het afgelopen decennium daarentegen juist van 8 naar 9,5 procent. Tegelijkertijd nam het aantal zwarte Detroiters met 93 duizend af van 586 duizend in 2010 naar 493 duizend in 2020. Het percentage zwarte Detroiters daalde van 83 naar 77 procent, waardoor Detroit niet meer de Amerikaanse stad met het hoogste percentage zwarte inwoners is. Dat is nu Jackson (Mississippi), met 82 procent zwarte inwoners.

Het grootste deel van de zwarte Detroiters dat de stad achter zich heeft gelaten, is vertrokken naar de suburbs, waar de scholen en dienstverlening beter zijn. In voorsteden als Harper Woods, Redford en Eastpointe vormen zwarten nu de grootste bevolkingsgroep.

In Detroit zijn de bevindingen van de volkstelling overigens met de nodige argwaan ontvangen. Burgemeester Mike Duggan  ̶  die bij zijn aantreden in 2014 nog beloofde de bevolkingskrimp te keren  ̶  ging bijvoorbeeld vol in de aanval. ‘It appears the Census Bureau has undercounted Detroit’s population by at least 10%,’ schreef hij op Twitter. ‘We will be pursuing our legal remedies to get Detroit an accurate count.’ Duggan vond het onder andere opmerkelijk dat het U.S. Census Bureau het inwonertal van Detroit een jaar eerder nog 30 duizend hoger inschatte. De burgemeester wees verder op cijfers van het Detroitse elektriciteitsbedrijf DTE, die significant afweken van die van de volkstelling. Want waar het elektriciteitsbedrijf in 2020 bijna 280 duizend betalende klanten registreerde, kwam het U.S. Census Bureau maar tot 254 duizend betalende klanten. ‘At a minimum, the census somehow failed to count 25,000 occupied houses with running electricity,’ aldus Duggan.

Ook werd de volkstelling in Detroit wegens bezuinigingen geleid vanuit een kantoor in Chicago, waren er extra obstakels omwille van privacyoverwegingen en zorgde ook de coronapandemie voor de nodige problemen. Zo werd de census met een maand ingekort en werd een groot deel van de werkzaamheden per telefoon, mail of online uitgevoerd. Bij dit laatste moesten burgers zelf informatie aanleveren, en vond pas bij het uitblijven van een reactie een huisbezoek plaats. Uit de gegevens van het U.S. Census Bureau blijkt dat Detroit van alle grote Amerikaanse steden hierbij de laagste initiële respons had. En in het verleden leverden daaropvolgende huisbezoeken niet altijd even nauwkeurige informatie op. Na de vorige twee volkstellingen in 2000 en 2010 moest het U.S. Census Bureau bijvoorbeeld toegeven dat het de zwarte bevolking in Detroit twee procent te laag had ingeschat.

Ander (corona)nieuws uit Detroit:

 • Afgelopen week vielen er in Detroit zeven coronadoden te betreuren. Het totaal aantal Detroiters dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus staat daarmee inmiddels op 2336 (zondag 1 augustus 2021: 2316 doden, 13 juni 2021: 2265 doden, 2 mei 2021: 2028 doden, 4 april 2021: 1890 doden, 21 maart 2021: 1870 doden, 7 maart 2021: 1863 doden, 7 februari 2021: 1816, 10 januari 2021: 1736, 13 december 2020: 1633, 25 oktober 2020: 1548 doden, 13 september 2020: 1513, 21 juni 2020: 1428 doden, 24 mei 2020: 1366 doden, 26 april 2020: 1101 doden, 29 maart 2020: 125 doden, 15 maart 2020: 0 doden).
 • Net als in de rest van de VS greep ook in Michigan het deltavirus de afgelopen weken om zich heen. In vergelijking met eind juni lag vorige week het aantal nieuwe besmettingen een factor zeven hoger. Na drie eerdere golven in de lente van 2020, de herfst van 2020 en de lente van 2021 wordt nu gevreesd voor een mogelijke vierde golf met een piek in oktober.
 • Nu leerlingen op het punt staan weer naar school te gaan heeft de hoogste gezondheidsexpert in Michigan, dokter Joneigh Khaldun, gouverneur Gretchen Whitmer (D) aangeraden een mondkapjesverplichting voor scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in te voeren. Maar Whitmer wil daar niets van weten en laat het aan de schoolbesturen zelf over. Tot op heden heeft maar iets meer dan tien procent van hen besloten een verplichting tot het dragen van mondkapjes ingesteld.
 • De Republikeinen in Michigan verweren zich onder het mom van de keuzevrijheid fel tegen een mondkapjesverplichting. Wayne State University, gevestigd in het centrum van Detroit, heeft aan dit verzet echter geen boodschap en eist van studenten die in september terugkeren op de campus niet alleen dat ze een mondkapje dragen maar ook dat ze gevaccineerd zijn. De drie grote Amerikaanse autoproducenten, General Motors, Ford en Chrysler (dat deel uitmaakt van het conglomeraat Stellantis) verplichten hun werknemers overigens al sinds begin augustus een mondkapje te dragen.
 • Van de personen die tussen 15 januari en 21 juli in Michigan aan corona stierven, was 95 procent niet gevaccineerd.
 • Omdat de effectiviteit van coronavaccins na verloop van tijd minder wordt, roept de Amerikaanse overheid kwetsbare burgers vanaf begin september op een derde boostershot te laten zetten. In Detroit kunnen personen uit bepaalde groepen nu al een derde prik laten krijgen.

Bronnen:

 • Detroit’s population decline continues for 7th straight decade, 2020 census data shows
  CHRISTINE MACDONALD , KRISTI TANNER | Detroit Free Press 12/8/2021
 • Blacks continue moving out of Detroit, creating two new majority suburbs
  CANDICE WILLIAMS | The Detroit News 15/8/2021
 • Census: US sees unprecedented multiracial growth, decline in the white population for first time in history
  MABINTY QUARSHIE , DONOVAN SLACK | USA TODAY 12/8/2021
 • Detroit’s 70-year population decline continues; Duggan says city was undercounted
  KIM KOZLOWSKI | The Detroit News 12/8/2021
 • 5 takeaways from the release of 2020 census data
  Mike Schneider | Associated Press 12/8/2021
 • Detroit’s population decline continues as diversity lifts state total
  CHRISTINE MACDONALD , KRISTI TANNER | Detroit Free Press 13/8/2021
 • Detroit to offer third dose of COVID-19 vaccine this week
  SARAH RAHAL | The Detroit News 16/8/2021
 • Michigan’s top doctor asks Whitmer for school mask mandate. The governor hasn’t budged.
  KRISTEN JORDAN SHAMUS , DAVE BOUCHER , CHRISTINA HALL | Detroit Free Press 18/8/2021
 • Wayne State to require vaccinations for fall return to campus
  KIM KOZLOWSKI | The Detroit News 3/8/2021
 • Detroit 3 employees must mask up regardless of COVID-19 vaccination status
  JAMIE L. LAREAU | Detroit Free Press 3/8/2021

Zondag 1 augustus 2021: De komst van Cade Cunningham geeft Detroit hoop.

Een paar maanden geleden sloten de Detroit Pistons het NBA-seizoen 2020-2021 als voorlaatste af. In een door corona ingekorte competitie wonnen de basketballers uit Detroit slechts 20 wedstrijden en verloren er 52: het slechtste resultaat sinds 1994 (20-62). Voordeel was wel dat Detroit hierdoor eind juni tijdens de jaarlijkse draft lottery, een loterij waarbij wordt uitgemaakt in welke volgorde NBA-teams een maand later mogen kiezen uit de nieuwste talenten, goede kansen had de eerste pick toegewezen te krijgen.

Op dinsdag 22 juni zit in de trainingshal van de Pistons Ben Wallace als vertegenwoordiger van de ploeg klaar om de uitslag van de draft lottery te vernemen. Wallace kwam in 1996 via een omweg in de NBA terecht (undrafted), groeide uit tot een van de beste verdedigende spelers in de geschiedenis, won met Detroit in 2004 het kampioenschap en werd eerder dit jaar toegelaten tot de Hall of Fame (zie het stuk dat ik hierover schreef: https://www.detroithetboek.nl/zondag-16-mei-2021-big-ben-schrijft-geschiedenis-van-undrafted-naar-een-plek-in-de-hall-of-fame ). Met een grijns op zijn gezicht ziet de zelfverzekerde Wallace hoe andere teams lagere picks krijgen toebedeeld. En als alleen de Pistons en de Rockets uit Houston nog over zijn, en de tweede pick vervolgens naar Houston gaat, slaat Wallace zacht een paar keer met zijn vuist op tafel, klapt in zijn handen en steekt zijn vinger triomfantelijk in de lucht. ‘Let’s go. Let’s roll baby, let’s roll,’ valt er op de achtergrond te horen (zie het onderstaande filmpje, vanaf 2.28).

Sinds 1970 heeft Detroit bij de draft niet meer als eerste kunnen kiezen. Ondertussen stroomden toekomstige supersterren als Magic Johnson, Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing, David Robinson, Shaquille O’Neal, Allen Iverson, Tim Duncan, Kyrie Irving en Anthony Davis als first pick de NBA in. Net als LeBron James in 2003. De Pistons mochten dat jaar als tweede kiezen. Tot ieders verbazing liet Detroit toen toptalenten als Carmelo Anthony, Dwayne Wade en Chris Bosh links liggen, en koos voor de relatief onbekende 2,13 meter lange Serviër Darko Miličić. Het daaropvolgende seizoen speelden zowel Anthony, Wade als Bosh sterk. Tegelijkertijd verwierf Miličić in Detroit de bijnaam ‘The Human Victory Cigar’: hij kreeg maar weinig speelminuten en kwam vaak pas het veld op als de overwinning voor de Pistons al veilig was gesteld.

Tegenwoordig is algemeen directeur Troy Weaver hoofdverantwoordelijk voor het spelersbeleid bij de Pistons. ‘I’m happy to have the number one pick,’ liet hij kort na de draft lottery weten. ‘We get to add another young player to the restoration process.’ Onder leiding van Weaver nam Detroit de afgelopen jaren afscheid van dure veteranen als Blake Griffin en Andre Drummond, en zag twee spelers die vorig jaar tijdens de eerste ronde van de draft werden gekozen, forward/center Isaiah Stewart (zestiende pick) en forward Saddiq Bey (negentiende pick), zich buitengewoon positief ontwikkelen. Daarnaast trokken de Pistons ook de 27-jarige forward Jerami Grant aan, die een hoofdrol in Detroit verkoos boven een veilige plek in de marge bij de Denver Nuggets. Grant greep vervolgens net naast een plek als All-Star, en was tot het eind kanshebber om tot Most Improved Player te worden uitgeroepen. ‘We’ve got a lot of young guys with a lot of talent,’ zei hij kort na afloop van het seizoen. ‘Going forward, we’ll only get better.’

Direct nadat de Pistons de draft lottery hebben gewonnen, schiet de verkoop van seizoenskaarten door het dak. In Detroit gaat vrijwel iedereen ervan uit dat de ploeg bij de draft zal kiezen voor de 19-jarige guard/forward Cade Cunningham. De 2 meter 3 lange en 100 kilo zware Cunningham speelde vorig seizoen voor het basketbalteam van Oklahoma State University. Hij scoorde er per wedstrijd gemiddeld 20.1 punten, pakte 6.2 rebounds, gaf 3.5 assists, schoot 43.8 procent van al zijn schoten raak, 40 procent van zijn 3-punters en 84.6 procent van zijn vrije worpen (zie bovenstaand filmpje). Cunningham is een alleskunner die verschillende posities kan bezetten. Hij beschikt over leiderschapskwaliteiten, geeft nooit op, heeft een prima schot en is een taaie verdediger. Zijn enige zwakke punt is wellicht dat hij niet de meest explosieve speler is: indrukwekkende dunks laat de vader van een 2-jarig dochtertje bijvoorbeeld niet vaak zien. Desalniettemin zijn vriend en vijand het erover eens dat de in Texas geboren en getogen Cunningham een uitzonderlijk talent is die alles in zich heeft om tot topper in de NBA uit te groeien. De afgelopen tijd werd hij onder meer vergeleken met sterspelers als Grant Hill, die in 1994 bij de draft door de Pistons als derde werd gekozen, Lakerslegende Magic Johnson en Celticsicoon Larry Bird.

In de week voorafgaand aan de draft reist Cunningham naar Detroit af voor een trainingssessie bij de Pistons. Na afloop bezoekt hij een honkbalwedstrijd van de Detroit Tigers. Als fans hem daar zien, krijgt hij een warm welkom. ‘We want Cade’ klinkt het uit duizenden kelen. In een gesprek met lokale journalisten vertelt Cunningham later die dag dat hij onder de indruk is van de Pistons. ‘If they take me, I’d be defintely be excited to be there.’ Detroit is bovendien een stad waar hij wel wat mee heeft. ‘I love Detroit. Detroit fits me,’ deelt de jonge Texaan de leden van de pers mee. ‘I’ve already been listening to Detroit music and things like that, way before the draft lottery…I was already hip to the culture in Detroit.’

Detroit zou tijdens de draft eventueel ook nog kunnen kiezen voor talenten als Jalen Green of Evan Mobley. Maar op dinsdag 29 juli maakt NBA-directeur Adam Silver in het stadion van de Brooklyn Nets in New York City even na 20 uur ’s avonds aan alle twijfels een eind: ‘With the first pick in the 2021 NBA draft the Detroit Pistons select Cade Cunningham from Oklahoma State University.’ (zie het bovenstaande filmpje). Als Cunningham kort daarna wordt geïnterviewd, begint hij in een binnenzak van zijn pak te rommelen. ‘Shout out to Detroit,’ verklaart de 19-jarige basketballer, om vervolgens een in Detroit populaire zonnebril van het merk Cartier, zogenaamde Buffs, op te doen. ‘Detroit, I’m all the way in,’ zegt hij kijkend in de camera. ‘Let’s do it.’ En daarmee weet Cunningham, die duidelijk beschikt over Detroit swag, direct een plekje in de harten van de Detroitse sportliefhebbers te veroveren. Op sociale media wordt zijn aanstaande komst uitbundig gevierd. De wereldberoemde uitspraak waarmee de Amerikaanse Irakgezant Paul Bremer in 2003 de gevangenname van Saddam Hoessein meldde, doet het in het bijzonder goed: ‘Ladies and gentlemen, we got him!’ Ondertussen wordt Cunningham op sportzender ESPN uitvoerig geprezen. ‘I think he’s a superstar,’ zegt bijvoorbeeld commentator Jay Bilas. ‘I think he’s gonna be an All-Star.’ Zijn collega, en oud NBA-speler, Kendrick Perkins, gelooft dat de Texaan de meest complete speler is ‘since LeBron James’. En volgens analist Mike Schmitz is Cunningham zelfs ‘the most complete prospect that I have ever evaluated’.

 

Cunningham zal in Detroit gaan spelen met het nummer 2. En een toepasselijke bijnaam heeft hij in de Motor City ook al: Motorcade. Dat de verwachtingen de komende jaren hooggespannen zullen zijn, begrijpt Cunningham volledig. ‘I’ve been working to be the top guy for a long time, a lifelong dream of mine,’ zegt hij tijdens een persconferentie na afloop van de draft. ‘Finally landing in Detroit, and Detroit trusting me with this pick, I’m grateful they’ve passed me that baton and I want to take it and sprint with it.’ Komend seizoen de playoffs halen is het eerste doel. Pistonseigenaar Tom Gores, die in het verleden miljarden dollars in de financiële sector verdiende, is in ieder geval vol vertrouwen over de toekomst van zijn team. ‘I’ve never felt better,’ verklaart hij de dag na de draft bij de officiële presentatie van Cunningham in Detroit. ‘I woke up this morning and felt like we won already…I feel excited about where we’re at…We’ve got a great foundation.’

De kans is groot dat Cade Cunningham de komende jaren uitgroeit tot de superster waar Detroit en de Pistons zo naar snakken. Maar een garantie op succes in de toekomst geeft een eerste keuze bij de draft niet. Welke basketbalfan kan zich bijvoorbeeld nog de first picks Michael Olokowandi (1998) en Anthony Bennett (2013) voor de geest halen? De beste spelers worden nu eenmaal niet altijd als eerste gekozen. Michael Jordan (derde pick), Kobe Bryant (dertiende pick) en Steph Curry (zevende pick) zijn hier slechts enkele voorbeelden van. En datzelfde geldt ook voor de Most Valuable Player uit de huidige kampioensploeg van de Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, die in 2013 als vijftiende werd gekozen. Niemand hoeft dit de Pistons overigens te vertellen, de ploeg die ooit immers Ben Wallace binnenhaalde en veertig jaar geleden bij de draft in 1981 guard Isiah Thomas (tweevoudig kampioen in 1989 en 1990) als tweede kozen. Maar toch. Het vooruitzicht op een team waarvan de kern komend seizoen wordt gevormd door Cunningham, Grant, Bey, Stewart en Killian Hayes – een jonge, talentvolle Fransman die mede door blessureleed een vervelend jaar had – doet het hart sneller kloppen. Zeker met de gedachte in het achterhoofd dat de Pistons over een jaar ook nog eens flinke ruimte op de begroting hebben om een een topspeler aan te trekken.

Ik heb er dus wel zin in. Let’s get it. Let’s roll baby!

Ander (corona)nieuws uit Detroit:

 • Afgelopen week vielen er in Detroit twee coronadoden te betreuren. Het totaal aantal Detroiters dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus staat daarmee inmiddels op 2316 (zondag 18 juli 2021: 2309 doden, 27 juni 2021: 2289 doden, 13 juni 2021: 2265 doden, 30 mei 2021: 2206 doden, 16 mei 2021: 2123 doden, 2 mei 2021: 2028 doden, 18 april 2021: 1937 doden, 4 april 2021: 1890 doden, 21 maart 2021: 1870 doden, 7 maart 2021: 1863 doden, 7 februari 2021: 1816, 10 januari 2021: 1736, 13 december 2020: 1633, 25 oktober 2020: 1548 doden, 13 september 2020: 1513, 21 juni 2020: 1428 doden, 24 mei 2020: 1366 doden, 26 april 2020: 1101 doden, 29 maart 2020: 125 doden, 15 maart 2020: 0 doden).

Bronnen:

 • Jackpot! Pistons land first pick in NBA Draft lottery
  ROD BEARD | The Detroit News 22/6/2021
 • Detroit Pistons win NBA draft lottery for first time ever, will have top 2021 pick
  OMARI SANKOFA II | Detroit Free Press 22/6/2021
 • After betting on himself, Jerami Grant flourished in leading role with Pistons
  ROD BEARD | The Detroit News 25/5/2021
 • Detroit Pistons’ Saddiq Bey, Isaiah Stewart earn All-Rookie honors
  OMARI SANKOFA II | Detroit Free Press 17/6/2021
 • Pistons mailbag: Detroit’s first pick will set tone for roster decisions ahead
  ROD BEARD | The Detroit News 17/6/2021
 • Detroit Pistons’ ‘Fade for Cade’ Cunningham pays off in NBA draft lottery, fans go bonkers MARLOWE ALTER | Detroit Free Press 22/6/2021
 • Cade Cunningham, possible No. 1 pick, has drawn some lofty comparisons. Here are a few ROD BEARD , TONY PAUL | The Detroit News 24/6/2021
 • Cade Cunningham puts on Buffs for Detroit, and Pistons fans go berserk
  ANDREW HAMMOND | Detroit Free Press 29/7/2021
 • ESPN’s Jay Bilas: Cade Cunningham will remind Detroit Pistons fans of Grant Hill
  Sean Merriman | Detroit Free Press 29/7/2021
 • Wojo: Cade Cunningham should be face of Pistons, could be city’s long-awaited superstar BOB WOJNOWSKI | The Detroit News 29/7/2021
 • Detroit Pistons’ NBA draft lottery gives them a big win even before they pick
  OMARI SANKOFA II | Detroit Free Press 11/7/2021
 • Cade Cunningham, Pistons’ potential No. 1 pick, already embracing city of Detroit
  ROD BEARD | The Detroit News 23/7/2021
 • I’ve never felt better’ – After 10 years as Pistons owner, Tom Gores sees a glimmering future ahead Keith Langlois Jul 30, 2021 www.nba.com
Back To Top