skip to Main Content

Zondag 8 december: Burgemeester Mike Duggan loopt averij op.

Al snel na zijn aantreden als burgemeester van Detroit wordt Mike Duggan de hemel in geprezen. Zo zet het invloedrijke webmagazine Politico hem in september 2014 op de lijst van de 50 meest interessante politieke denkers van het jaar. En enkele maanden later zwaait ook president Barack Obama tijdens een bezoek aan de opgebloeide autofabrieken in de regio Duggan lof toe. ‘Under the leadership of Mayor Mike Duggan, Detroit is charting a new course. It still faces some challenges but you’re coming back.’

Het aanpakken van het verval (blight) in Detroit vormt de hoeksteen van het beleid van Duggan. ‘We are going to roll through this city like no one has ever seen,’ belooft hij in juni 2014. Voorgangers van de burgemeester gingen ook de strijd tegen blight aan, maar van een gecoördineerde aanpak was in het verleden nauwelijks sprake. Doordat het zicht op de ware omvang van het probleem ontbrak, en iedereen maar wat aanrommelde, nam het aantal vervallen en verlaten panden – ondanks sporadische successen – continu toe.

Vlak voordat Duggan als burgemeester aantreedt, gaat het roer in de herfst van 2013 echter om. Op initiatief van president Obama en de gouverneur van Michigan, Rick Snyder, wordt de Detroit Blight Removal Task Force opgericht. De Task Force bestaat uit deelnemers uit zowel de private als particuliere sector. En de eerste taak die de groep zichzelf stelt, is het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over alle vervallen en verlaten panden in de stad.

In de winter van 2013-2014 worden meer dan 200 mensen drie maanden lang erop uitgestuurd om duizenden percelen in Detroit te analyseren. Voor het onderzoek wordt de stad verdeeld in microhoods; genummerde buurten met een oppervlakte van ongeveer één vierkante mijl. Gewapend met een tablet moeten groepjes van drie personen van ieder perceel dat zich in het hun toegewezen gebied bevindt foto’s maken plus een serie vragen beantwoorden. De verzamelde informatie wordt vervolgens doorgestuurd naar het bedrijf Loveland Technologies.

Dit proces wordt blexting – een samenvoeging van blight en texting – genoemd. ‘As properties are surveyed, they are stored in a database and immediately visualized on a map,’ legt Jerry Paffendorf, de directeur van Loveland Technologies, uit. De resultaten van het project – door burgemeester Duggan omschreven als Star Wars wizardry – komen uiteindelijk op de site www.motorcitymapping.org terecht. De database geeft onder meer informatie over het eigendom van een perceel, of het perceel bebouwd is en – indien het bebouwd is – of het pand wordt bewoond of niet.

Het eindrapport van de Detroit Blight Removal Task Force wordt in mei 2014 gepresenteerd. Van de in totaal 380.000 percelen in Detroit blijken er bijna 85.000 in meer of minder mate onderhevig te zijn aan verval. Het gaat dan vooral om woningen, maar ook om fabrieken, winkels, kerken en duizenden stukken grond. 40.000 panden zijn niet meer te redden.

Schattingen wijzen uit dat het opruimen van al het blight rond de twee miljard dollar kost. Detroit heeft na de soepele afwikkeling van het faillissement van de stad hiervoor een reserve opgenomen van honderden miljoenen dollars. Tevens doet het een beroep op federale gelden bestemd voor gemeenschappen die getroffen zijn door de kredietcrisis. Hierdoor kan het stadsbestuur eindelijk een van de grootste problemen waar Detroit zich mee geconfronteerd ziet te lijf gaan. Blight moet op korte termijn tot het verleden behoren.

Aan het hoofd van deze enorme operatie staat sinds begin 2014 burgemeester Duggan. En niet zonder succes. De afgelopen vijf jaar zijn er al bijna 20.000 vervallen en verlaten panden gesloopt. Alleen het geld is nu wel bijna op. Om de resterende aftandse gebouwen de komende vijf jaar te kunnen te ruimen, stelde Duggan in september 2019 dan ook voor een 30-jarige obligatielening uit te geven om 250 miljoen dollar op te halen. Na een urenlange vergadering stemde op dinsdag 19 november echter zes van de negen gemeenteraadsleden tegen het plan van de burgemeester.

Het Detroitse sloopprogramma ligt al sinds 2015 onder een vergrootglas. Verschillende overheidsinstanties constateerden de afgelopen jaren onder meer dat aannemers laks omsprongen met milieuregels, het toezicht op het project niet goed geregeld was en grote bouwbedrijven werden voorgetrokken bij het binnenhalen van contracten. Maar het wegstemmen van Duggans plan is ook een teken van het afnemende vertrouwen in de burgemeester. In de lente van 2019 kwam namelijk naar buiten dat Duggan een relatie had met Dr. Sonia Hassan, voorzitter van Make Your Date, een organisatie gericht op het terugdringen van het aantal vroegtijdige geboorten in Detroit. Pikante details: de burgemeester was toen nog getrouwd (inmiddels is hij gescheiden) en Make Your Date ontving geld van het stadsbestuur.

Uit een onderzoek dat de staat Michigan startte naar mogelijke belangenverstrengeling bleek dat enkele werknemers van de gemeente mailtjes hadden verwijderd die bewaard hadden moeten worden. Het stadsbestuur werd aangeraden sancties op te leggen, maar volgens de burgemeester waren de mails niet gewist om informatie te verdoezelen, maar om jonge, onervaren werknemers te beschermen. De gemeenteraad kon zich niet in deze verklaring vinden en nam op 5 november een resolutie aan waarin Duggan met klem werd verzocht disciplinaire maatregelen te treffen. Dit legde de burgemeester echter naast zich neer. Volgens gemeenteraadslid Scott Benson heeft Duggan het verzet van het stadsbestuur dan ook over zichzelf afgeroepen. ‘I think a big part of the no vote comes down to personality,’ aldus Benson, die zelf voor het uitgeven van de obligatielening stemde. ‘There’s a personality issue … he’s going to have to sit down with council members.’

Een woordvoerder van de burgemeester verklaarde na afloop van de stemming dat het afkeuren van het obligatielening indicatief is ‘of a healthy system of checks and balances.’ En Duggan zelf geeft de strijd tegen blight nog niet op. ‘We’re going to have to slow the demolitions down, temporarily. But we are going to sit with council quickly, come up with a process that people feel good about and hopefully move forward later in the year,’ aldus de burgemeester. ‘I’m really confident that council and I can work out something that will take care of the problem.’

Wordt vervolgd.

Meer lezen?

https://www.freep.com/story/news/local/michigan/detroit/2019/11/24/detroit-city-council-rejects-duggan-blight-bond/4272197002/
https://www.detroitnews.com/story/news/local/detroit-city/2019/11/19/detroit-council-turns-down-controversial-demo-bond-plan/4237277002/

Back To Top