skip to Main Content

Zondag 24 maart: Coyotes in de Motor City

Opmerkelijk nieuws uit Detroit afgelopen week. Waar in de rustige buurten van de stad in het verleden al meerdere malen coyotes werden gezien, lijken de beesten nu ook hollen te hebben iets ten noorden van downtown.

Delen van Detroit hebben zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een ‘urban prairie’-landschap dat meer overeenkomsten vertoont met het uitgestrekte platteland van Michigan dan met een verstedelijkt gebied. Overwoekerde grasvelden en volgroeide bomen voeren er de boventoon, en slechts in beperkte mate zijn er nog sporen van menselijk bestaan te vinden, zoals scherven van flesjes, uitgebrande auto’s en gedumpte oude bankstellen.

Moeder Natuur heeft in Detroit wraak genomen op de mens, die vanaf het begin van de 18e eeuw dit stukje grondgebied in het zuidoosten van Michigan van aangezicht deed veranderen. Waar de ongerepte wildernis in eerste instantie moest wijken voor een woestenij van asfalt en beton, is vanaf het midden van de vorige eeuw het proces omgedraaid. Tegenwoordig worden naast coyotes met enige regelmaat ook bevers, vossen en fazanten binnen de stadsgrenzen gesignaleerd.

Back To Top